Skip to content

Hunna-Bengta hôla Traditional Geocache

Hidden : 06/16/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SWE] Detta är den första historien i vår serie om berömda Västgöta-skurkar. Den andra handlar om Busa-Jan och har waypointnummer GCK89X. Den tredje i serien är en 4-stegs multi som handlar om Svarte-Petter där del 1 har waypointnummer GCKA2T.

Hunna-Bengt som egentligen hette Bengt Svensson föddes år 1800 i Bredared, gifte sig med Cathrina Svensdotter och fick nio barn tillsammans, men två dog redan i ung ålder. Bengt var en stadig kund hos Vedens häradsrätt då han ägnade sig åt tjuverier och en massa andra olagligheter. Namnet Hunna-Bengt lär han ha fått då han sköt sin grannes hund då denne var på gudstjänst i kyrkan. I början på 1840-talet stal Hunna-Bengt kyrksilvret från Sandhults kyrka och ska sedan ha gömt det i "Hunna-Bengta hôla" långt bort i Fornebergen. Han fångades in så småningom och fick följande dom:

"Bengt Svensson 1847 d. 5 aug dömd af Vedens HäradsRätt för första resan stöld att böta 13 Riksdaler och 16 Skilling, eller i brist af Riksdaler tas tillgången i enat bot af straffas mäd 28 dags fängelse vid vatten och bröd och i hvilcket som fallet som hellst undergå uppenbar kyrkoplikt, dock var utslaget understäldt Kongl. Götha HofRätts pröfning."

Om ni letar efter kvarglömt silver kanske ni hittar en cache istället?
Cachen är en 1,2L Curver med blandat innehåll.
Möjlig bilparkering finns på: N57° 46.390 E012° 53.440.


[ENG] This is the 1:st story from us about famous thieves from the region of Västergötland. The 2:nd one is about Busa-Jan and got the waypointnumber GCK89X. The 3:rd one is a 4-steps multi about Svarte-Petter with waypointnumber GCKA2T to the 1:st step.

Hunna-Bengt was a thief and criminal in the nineteenth century. His real name was Bengt Svensson but he got the nickname Hunna-Bengt when he shoot his neighbours dog when they were at church. Hund or "hunn" translated to english is dog. In the 1840's Hunna-Bengt break in to the church of Sandhult, stole the silver and hided it in "Hunna-Bengta hôla" (Hunna-Bengt's cave), but soon he got captured and arrested.

If you looking for some forgotten silver maybe you will find a cache instead?
The cache is a 1,2L Curver with mixed stuff.
Possible parking place on: N57° 46.390 E012° 53.440.Denna cache är en del av kampanjen "Den goda loggen" och vill uppmuntra dig att använda loggtexten för att dela din cache-upplevelse med andra. Klicka gärna på loggan ovan och läs mer om kampanjen.
>

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] v "uôyna" [ENG] vafvqr gur pnir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)