Skip to content

Krivoklat Castle Multi-cache

This cache has been archived.

Skupec Reviewer: Archived

Skupec reviewer

More
Hidden : 08/08/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


rivoklát je jedním z nejstarsích a nejvýznamnejsích hradu ceských knízat a králu, jehoz pocátky sahají do 12. století.

Za panování Premysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý kralovský hrad, jenz byl výrazne prestaven Vaclavem IV. a pozdeji velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.

Krivoklát byl nekolikrát tezce poskozen pozárem. Stal se obavaným vezením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. stoleti a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kterí hrad drzeli az do roku 1929 privedli hrad k záchrane jeho restaurovaním.

Nádherná hradní kaple, královský a rytírský sál s expozicí gotickeho malírského a socharského umení, bohatá knihovna, fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vezení a mucírny s mucícími nástroji, monumentální velká vez s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, príjemná procházka po hradbách, vez Huderka s cernou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s prílezitostnými výstavami, to vse a jeste mnohem více je hrad Krivoklat, národní kulturní památka.

rivoklát Castle is one of the oldest and most important castles of the princes and kings of Bohemia. Its beginnings date back to the 12th century. During the rule of Premysl Otakar II. and Vencel (Václav) II. a large, magnificent royal castle originated which was considerably rebuilt by Vencel IV. and later added to on a grand scale by Vladislav Jagello.

Krivoklát was heavily damaged by fire on several occasions. It became a greatly feared prison and its importance rapidly declined.

The period of romantism of the 19th century and particularly the Fürstenberks, who owned the castle until 1929, saved the building from falling into decay and secured its restoration.

The magnificent castle chapel, the Royal Hall and the Hall of Knights with exhibitions of Gothic paintings and sculptures, the rich library, the Fürstenberk museum and picture gallery, the notorious prison and torture chamber with instruments of torture, the monumental great tower with hunting collections and a splendid view of the environs, a pleasant walk along the fortification galleries, the renowned tower called Huderka with the so-called black kitchen and an observation terrace, functional replicas of Gothic tiled stoves, the gallery where exhibitions of old and contempoary creative art take place from time to time - all these and many other features from Krivoklát Castle, which is a national cultural monument.

Krátká multicache Te provede okolím královskeho hradu Krivoklátu (ten muzes take behem cesty za konecnými souradnicemi navstívit) a nabídne Ti také jednu z nejlepsích vyhlídek na hrad. Vychozím bodem pro hledání cache jsou souradnice N50° 02.242´ E13° 52.445´. Zde naleznes pomnícek s obetmi svetových valek. Spocitej padlé na pomnicku - získás dvojmístné liché císlo AB, pote spocitej padlé se jménem Frantisek a získás císlo C.

Pokracuj na bod 2 o souradnicích N50° 0A.ADD´ E13° 5A.BCA´, kde D = C - 1.

Zde najdi na zdi kovovou tabuli s letopoctem EFGH a pokracuj na bod 3 o souradnicích N50° 0I.IGG´ E13° 5I.DHF´, kde I = E + F.

Zde spocítej cerné sloupky plotu tesne kolem pomníku, získás císlo J. A muzes jít jiz prímo k pokladu na souradnicích N50° 0I.EKL´ E13° 5I.CGD´, kde K = J - E a L = J + F.

Hledej modrou plastovou krabicku zabalenou v modrozluté plastové tasce. Okolí cache je za pekného pocasí a o víkendech dosti frekventované, bud proto opatrný a cache dobre zamaskuj.

Krivoklát Castle je poslední cache série "pokladu" Alta Vista III - Klícava - Krivoklát Castle v oblasti Zbecno - Krivoklát. Cela trasa je asi 10 km dlouhá a je idealní naplní geocacherova víkendového dne.


Cache is placed close to the castle Krivoklat. By the way to the cache you will find one from the best vistas to the castle. The starting waypoint is at coordinates N50° 02.242´ E13° 52.445´. Here you will find the world-wars memorial. Count the wars victims obtain odd two-digit number AB. Then count victims named Frantisek and obtain number C.

Go to the next waypoint at coordinates N50° 0A.ADD´ E13° 5A.BCA´, where D = C - 1.

Here find a metal tablet with year EFGH and go to the next waypoint at coordinates N50° 0I.IGG´ E13° 5I.DHF´, where I = E + F.

There count black fence balusters close to the monument, obtain number J. Finally try to find the cache at coordinates N50° 0I.EKL´ E13° 5I.CGD´, where K = J - E and L = J + F.

Look for blue plastic box with wrapped in blue-yellow plastic bag. Cache vicinity is in season and weekends frequently visited place, so be careful and hide cache container conscientiously.

Krivoklát Castle is the last cache of the "treasure" series Alta Vista III - Klícava - Krivoklát Castle in Zbecno - Krivoklát area. Complete trail is approximately 7 miles long and seems to be an ideal program for geocacher's free weekend day.Additional Hints (Decrypt)

[CZ] I xnzraar mvqpr (cb yrir fgnear wqrf-yv bq cbzavxh, cerq xbaprz mnpubinyrub hfrxh mvqxl), i qhgvar mnxelgr xnzral, 1.5 z anyrib bq nxngh.
[ENG] Va byq fgbar jnyy, va pnivgl pbirerq ol fgbarf, pybfr gb snyfr npnpvn gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)