Skip to content

De 8 van 8: A58 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Kruimeldief: Cache gearchiveerd ivm veel te lang op disabled staan. Aangezien geocaching.com er vanuit gaat dat het niet nodig is dat het disabelen van een cache, dus tijdelijk buiten werking ivm onderhoud, langer dan 14 dagen duurt, heb ik deze cache en de eigenaren ruimte genoeg geboden. Op eerdere verzoeken van mij om contact op te nemen over deze cache is niet gereageerd. So be it.

GRTZ

Kruimeldief
NL Geocache Reviewer

More
Hidden : 10/31/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


In het stadsdeel Woensel, in het noordwesten van Eindhoven, ligt het stadse dorp Acht. Het is een heel oude nederzetting. Men heeft in de loop der jaren verschillende veronderstellingen gedaan over waar de naam Acht vandaan komt. Een voor de hand liggende was, dat die naam ontstaan is vanwege het feit, dat er acht hoeven stonden. En uit die acht hoeven zou dan het dorp zijn ontstaan. Een andere veronderstelling is, dat de plaats haar naam te danken zou hebben aan het feit, dat de begroeiing in dat gebied de vorm van het cijfer acht had. Op oude kaarten is dat inderdaad ook te zien. Een verklaring van A.J. Kakebeekeis de volgende. In 1307 is in oude documenten sprake van "watre" (water), als een der begeerlijkheden van het gebied waarin het huidige dorp is ontstaan. A.J. Kakebeeke veronderstelt, dat er in 1307 ten noorden van het "bosch dat men heet Achte" al een nederzetting bestond met graslanden, die in de buurt van veel water lag. Daar lag inderdaad de Achtse loop, met zijn vele brontakken zoals de Waterkantse loop, de Schoorse loop en de Heiloop. In het Gotisch betekende water achwa. Achwa werd aqua, water. De "t" op het einde van het woord zou dan een plaatsbepalende uitgang zijn. Acht betekent dus de plaats, waar veel water voorkomt. Er stroomden daar inderdaad veel beken, een opvallend verschijnsel op die grote, droge heide. Op een oude overzichtskaart van Acht is te zien, dat het dorp vroeger duidelijk uit twee ge- deelten bestond: Au Agt en Nij Agt, zoals die namen werden gespeld. Oud Acht is de kern, het centrum, waar nu de Sint-Antoniuskerk staat; nieuw Acht zijn de ontginningen ten westen daarvan.Om Acht op de kaart van het geocachen te zetten, hebben wij 8 (hoe kan het ook anders) caches verstopt in en om Acht. De 6e cache in deze serie is A58.

Additional Hints (No hints available.)