Skip to content

3-nity Webcam Cache

Hidden : 11/04/2004
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

>> SK: Nájdi sochu Svätej Trojice a ukáž svoju radosť!
>> EN: Find the statue of the Holy Trinity and show your joy!

SK:

- Táto skrýša zostala zachovaná na žiadosť hľadačskej komunity ako pamiatka na časy, keď bol tento typ ešte povolený. Prvá kamera bola na trochu inom mieste.
- Drž GPS prijímač, rozhoď ruky nad hlavu a nechaj niekoho uložiť Tvoju fotografiu novou HD web kamerou.
- Adresa je http://www.heso-com.sk. Fotografia sa obnovuje nepravidelne, od 10 do 20 minút.
- Túto fotografiu sem ulož ako dôkaz.
- Skús nočné zábery.
- Neprestaneme sa hrať, lebo zostarneme. Zostarneme, lebo sa prestaneme hrať.
- V centre mesta je voľný prístup k WiFi sieti. Využi ju, ak chceš, ale nespoliehaj sa na ňu.
- Dostupná je tiež LiveCam verzia.

- Zdá sa, že "naša" kamera je niekedy ozaj veľmi lenivá. Buďte k nej zhovievaví, ak to nepôjde, s logom problém nebude, nebojte sa. Len pre poriadok, ďakujem všetkým, kto mi ďakuje za Skrýšu, ale kamera nie je moja, patrí spoločnosti HESO-COM, ja len udržujem tento listing.

EN:

- This cache was saved by the demand of the geocaching community for the memory of the times when this type was still allowed. The first camera was on a slightly different place.
- Hold your GPS unit, throw your hands in the air and let someone save the picture of you with the new HD web camera.
- The link is http://www.heso-com.sk. The refresh rate for the picture is irregular from 10 to 20 minutes.
- Post the picture here as a proof of your visit.
- Try the night shots.
- We will never stop playing, otherwise we get old. We will get old, because we stop playing.
- There is a free WiFi network accessible in the center of the town. Use it if you want but do not rely on it.
- LiveCam version is available as well.

- It looks like "our" camera is sometimes really lazy. Be generous to it. If it doesn't work, there won't be a problem with the log. No worries. To set things right, I thank all the people who thank me for the Cache, but the camera is not mine, it belongs to the company HESO-COM. I keep only the listing here.Táto

SKRÝŠA

(prosím Vás, prestaňte už s tým "keška-nezmyslom"...)

bola nominovaná na
Slovak GeoAwards 2016.

Additional Hints (Decrypt)

RA: Pbzr ba, guvf vf whfg gbb rnfl, ab uvagf :b) FX: Ab gnx, gbgb wr cevyvf wrqabqhpur, mvnqar cbzbpxl :b)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)