Skip to content

Sjælsølund Traditional Cache

Hidden : 11/05/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sjælsølund
Sjælsølund er en skov, som ligger nord for Sjælsø. Denne skov er et af de få områder, hvor offentligheden kan komme helt ned til Sjælsø. Ellers er Sjælsø omgivet af militært øvelsesområde og privatejet jord. Dette er lidt synd, da Sjælsø er en smuk sø omgivet af skråninger med skov og eng. Idéen med denne cache er, at andre kan komme ud og opleve skoven og Sjælsø tæt på. Derfor kræver denne cache også, at man har vandreskoene på.

Sjælsø
Sjælsø er på 293 hektar og er over 5 meter dyb. Hele søen rummer mere end 8 millioner kubikmeter vand. Søen blev frem til 1998 brugt til vandindvinding af Gentofte Kommunes Vandforsyning.

Vigtigt! Den nærmeste parkeringsplads til cachen finder du på følgende koordinater: N55 52.836 E12 27.562.
Det er muligt at komme tættere på cachen i bil, men der er ingen offentlige parkeringsmuligheder. Vær venlig at respektere dette!

Vigtigt! I det lave område øst for cachen er der meget sumpet!!!

Cachen er en plasticboks på 20 X 10 X 10 cm i en mørk plasticpose.

Sjælsølund
Sjælsølund is a forest situated north of Lake Sjælsø. The forest is one of the few areas where the public can access Lake Sjælsø. Otherwise Lake Sjælsø is surrounded by a military exercise area and privately owned land. This is a pity as Lake Sjælsø is a beautiful lake surrounded by slopes with wood and meadows. The purpose of this cache is to make other people experience the forest and Lake Sjælsø up close. Therefore, this cache requires you to wear hiking shoes.

Lake Sjælsø
Lake Sjælsø is 293 hectares and more than 5 metres deep. The entire lake contains more than 8 millions cubic metres of water. Until 1998 the lake was used for gaining water for the water supply of Gentofte municipality.

Important! You find the nearest parking ground at the following coordinates: N55 52.836 E12 27.562.
It is possible to get closer to the cache by car, but there are no public parking alternatives. Please respect this!

Important! In the low area east of the cache the soil is very muddy!!!

The cache is a plastic box with the size 20 X 10 X 10 cm in a dark plastic bag.


Additional Hints (Decrypt)

Zryyrz eøqqre cå rg fgbeg geæ, ont ra fgra / Orgjrra ebbgf bs n ovt gerr, oruvaq n fgbar.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)