Skip to content

A.D. 921 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 02/13/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jsou místa, která cas zastre svou vecností, ale jsou i taková, která zijí v povedomí národa celá staletí. K tem uz více nez tisíc let patrí Tetín. Jeho pocátky jsou v mnoha povestech spojovány uz s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l., ale historická studie a archeologické zprávy ho umistují do první poloviny X. stol. n. l.; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíne, jehoz zde udajne po krátky cas vychovávala.

V r. 921 vsak Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy a ti, v první vigilii nocní z 15. na 16. zárí, Ludmilu na Tetíne zavrazdili. Svatá Ludmila je první sveticí, udávanou ve spojitosti s Premyslovci. Vzhledem k Ludmile muzeme Tetín povazovat za jedno z míst pobytu prvních krestanu v Cechách a jeden z korenu ceské historie, vzhledem ke sv. Václavovi bývá nekdy spojován s pocátky ceské státnosti.

Tetínské sakrální stavby a zríceniny hradu, jejich historický význam, vrazda sv. Ludmily i udajný pobyt sv. Václava, jsou predmetem soustavného historického bádání i soucástí mnohých literárních del. I tak zustává minulost Tetína na nekterých místech dosud zastrena závojem tajemna.

O hradu Tetín se z dobových pramenu prílis nedozvíme, dlouho zustával nezaslouzene ve stínu sousedního premyslovského hradiste. Donedávna se za nejstarsí zmínku o jeho existenci povazoval rok 1321, archeologický výzkum vsak prokázal vznik hradu jiz kolem poloviny 13. století. Tyto nové skutecnosti dovolily zmínku o královském lovcím z roku 1288 doposud vztahovanou ke starsímu hradisti prenést jiz gotickému hradu. V dalsích letech máme v pramenech dlouhou mezeru az do roku 1321, kdy jej drzel Stepán z Tetína. V té dobe jiz byl hrad prestaven na reprezentativní sídlo premyslovských levobocku. Od Stepána koupil hrad za neznámých okolností Karel IV. Karel vedome navazoval na premyslovskou tradici, proto pro nej nepochybne nemel význam hrad samotný, ale predevsím Tetín jako místo mucednické smrti svetice Ludmily. Není tedy divu, ze po pripojení tetínského panství k nove postavenému Karlstejnu hrad upadal a brzy zaniknul.


Cache je umístena na vyhlídce nedaleko zrícenin hradu Tetín. Okolí cache je za pekneho pocasí dosti frekventované, budte proto opatrní a cache dobre zamaskujte.


Tetín, a small village close to Beroun, is one from the most important historical sites at the territory of the Czech Republic. Tetín is intimately connected with the first patroness of Bohemia, Saint Ludmila, and her grandson, Saint Wenceslaus. Myths describes the founding of Tetín in A.D. 712, but historical and archaeological studies locates first buildings, the Premyslid fortress, to 10th century.

Saint Ludmila (Circa 860 - September 15, 921) is a Roman Catholic saint and martyr. She was born in Melník, the daughter of a Slavic prince. Saint Ludmila was the grandmother of Saint Wenceslaus (widely referred to as Good King Wenceslaus). Ludmila was married to Borivoj I of Bohemia, who was the first Christian Duke of Bohemia. The couple was converted to Christianity around 873.

The couple was succeeded by their son Spytihnev, who ruled for two years before he died. Spytihnev was succeeded by his brother Vratislav. When Vratislav died in 916, his eight year old son Wenceslas I became the next ruler of Bohemia. It was mainly Ludmila, who raised her grandson. Wenceslaus' mother Drahomira became jealous of Ludmila's influence over Wenceslaus. She had two noblemen murder Ludmila at Tetin, and part of Ludmila's story says that she was strangled with her veil. Initially Saint Ludmila was buried at St. Michael's at Tetin. Sometime before the year 1100 her remains were removed to the St. George basilica at Prague castle.


The cache is placed at beautiful vista near ruins of Tetín castle (erected before 1250, ruined probably during 15th century). Cache vicinity is frequently visited place, so be careful and hide cache container conscientiously.Legendy

Additional Hints (No hints available.)