Skip to content

Er was eens een zwembad! Multi-cache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
GCNKMZ - Er was eens een zwembad!Cache informatie:

Deze oude cache bevindt zich op het schitterende Landgoed TerWorm, grenzend aan Heerlen. De laatste jaren is het beschermde natuurgebied met een grootte van 200 hectare opgeknapt en is het park meer toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers.
Dit afwisselende gebied bestaat uit loofbos en graslanden. Door de hoogteverschillen zijn er vochtige en droge plekken, wat een gevarieerde plantengroei oplevert. Door de vele bloemen in de hooilandjes komen er veel vlinders voor.

In samenwerking met Natuurmonumenten, Gemeente Heerlen en de Provincie Limburg, wordt geïnvesteerd in groen en krijgt de natuur weer een eerlijke kans d.m.v. nieuwe wandelpaden op oude tracees, hoogstamfruit, holle wegen, meer bos, een landgoed imker, de valkenier en een schaapskudde.

Je kunt er heerlijk wandelen, fietsen en genieten van de bijzondere natuur. Met als schitterend middelpunt het kasteel en de fraaie tuinen.

De route bedraagt van auto en terug ongeveer 7 km.

De cache is in het voorjaar en zomer het beste te benaderen in de lange broek!

We hopen dat jullie veel plezier beleven aan de wandeling. Geniet ook vooral van de rust en de natuur!
Uiteraard verheugen we ons op jullie reacties en foto's!


Tot slot willen we GeoLash/Marianne en ninakesj/chriskesj hartelijk danken voor het proeflopen en de goede feedback!Achtergrondinformatie openlucht zwembad Terworm


In 1917 verkocht Frans de Loë landgoed Terworm aan de Oranje Nassau mijn. De ON wilde het landgoed graag hebben om mogelijke schadeclaims te voorkomen in verband met verzakkingen ten gevolgen van mijnbouwactiviteit onder het landgoed. In de nabij gelegen, gegraven vijver kon vanaf 1921 gezwommen worden door de mijnbeambten van de ON, hun gezinnen en de leden van de Zwemvereniging Oranje Nassau (ZON). In de loop der jaren mocht iedereen er zwemmen.Zwembad Terworm vroegerIn de jaren dertig kreeg het zwembad zijn centraal gebouw met dakterras en werd het zwembad van beton. Het bad bestond uit drie delen: het pierenbad voor de allerkleinsten, het ondiepe voor de beginners en het diepe voor de ervaren zwemmers. Waterpret was dus voor iedereen mogelijk en toegankelijk. Er was een ligweide voor de vrouwen en een voor de mannen, dat moest toen wel nog.Zwembad Terworm laterMede omdat de ZON er zijn thuisbasis had werden er in 1961 de Nederlands kampioenschappen zwemmen gehouden. Dat zette Heerlen wel op de zwemkaart.
De ZON bestaat nog steeds en hoopt in 2021 haar 100 jarig bestaan te gaan vieren.

In 1974 sloot de laatste ON mijn en ging OGON (OnroerendGoed Oranje Nassau) zich bezighouden met het vastgoed van de ON. Zo kwam begin tachtiger jaren ook landgoed Terworm ter sprake. De OGON wilde het landgoed in 1983 aan de gemeente verkopen zodat deze daar een pretpark kon bouwen. De bevolking kwam massaal in opstand tegen dit plan, dat uiteindelijk niet doorging. Tot groot verdriet van de Heerlenaren werd het zwembad in 1985 gesloten en viel er een gat in het zomerse bestaan.Luchtfoto zwembad TerwormWp 1:
N 50 53.488 E 005 57.312
Hoeveel jaar is Baron Francois de Loe geworden? = AB
How old was Baron de Loe when he died? = AB
A=
B=


Wp 2:
N 50 53.3B3 E 005 57.(A-1)01
Welke kleur ring heeft het paaltje hier? Doorrekenen naar 1 cijfer = C
What colour has the ring on the pole? Reduce to 1 digit = C
C=


Wp 3:
N 50 53.2C3 E 005 57.C4(C+3)
Zoek hier de tag (laag). De woordwaarde van het woord = DE
Find the tag (low). The word value of the word = DE
D=
E=


Wanneer je naar het volgende waypoint loopt, passeer je de ruïnes van Kasteel Eyckholt aan je rechterkant.

In de archieven komt de naam Eyckholt voor sinds 1385. Het kasteel is dan eigendom van het geslacht Van der Lynden van den Eyckholt. Holt is een ander woord voor bos. Het kasteel zal dus vroeger bij een eikenbos hebben gestaan. In de 18e eeuw verviel het kasteel langzaam tot ruïne.

Nadat de hoeve en bijbehorende schuur in 1736 waren afgebrand, raakte het kasteel steeds verder in verval. Het kasteel was toen al niet meer in gebruik als woonhuis en werd na de brand gebruikt als opslagruimte voor landbouwproducten en akkerbouwgewassen.
Alhoewel na de brand van 1736 een nieuwe hoeve werd gebouwd, is het kasteel nooit onderhouden. Rond 1760 werd het kasteel uiteindelijk afgebroken. De nieuwe hoeve werd in 1925 gesloopt.
Over de jaren raakte het kasteel overwoekerd met planten en kon men de kasteelruïne een tijdlang niet meer zien.
Tegenwoordig is van het kasteel en van de boerderij niet veel meer dan een ruïne over waarvan de toestand slecht is. Alleen het woonhuis van de Eikendermolen is nog in goede staat behouden gebleven.
De ruïne van het kasteel bestaat uit een weermuur, vermoedelijk uit de 13e of 14e eeuw, en een vierkante toren, vermoedelijk uit de 14e eeuw. De toren bestaat uit mergel en uit Kunradersteen.

De overblijfselen van Kasteel Eyckholt
Wp 4:
N 50 53.0D8 E 005 57.E24
Op de lantaarnpaal staat een vier cijfers (en 1 letter).
Het eerste cijfer min het laatste cijfer is = F
Het tweede cijfer = G

On the lamppost nearby you can find a number (and 1 letter).
The first digit minus the last = F
The second digit = G
F=
G=


Hoeve Overste Douvenrade

Hoeve Overste Douvenrade behoorde bij het adellijk huis Douvenrade dat zich op een korte afstand ten noorden van de boerderij heeft bevonden. In 1365 was het in bezit van ridder Mathias van Berensberg, in de 15e eeuw van de familie Van Cortenbach. Tijdens de 16e en het begin van de 17e eeuw was de familie Van Douvenrade eigenaar. In 1699 was de Overste Douvenrade in het bezit van de Heerlense chirurgijn Johannes Franssen. Een nazaat van hem verkoopt het in 1879 aan baron De Loë van Terworm. Sindsdien maakt de hoeve deel uit van dit landgoed.

Op 6 september 1779 werd de Hoeve door bliksem getroffen en brandde het gebouw gedeeltelijk af.
De huidige gedaante van dit gebouw, ook wel hoeve Waterval (is de naam van de laatste bewoner) genoemd, bestaat uit een compositie van veel elementen, schoorstenen, grote en kleine dakvlakken, congruente kopgevels in evenwichtige verhoudingen. Het geheel maakt ook een harmonische indruk door de rode baksteen en de rode dakpannen.

In 2006 is de Hoeve voor een symbolisch bedrag gekocht door Zuyd Hogeschool die het volledig renoveerde. Sinds 2007 wordt deze geëxploiteerd door de opleiding Facility Management en is tegenwoordig een inspirerende ontmoetingsplek voor zowel studenten en medewerkers van Zuyd Hogeschool als ook voor externe bezoekers.

Hoeve Overste Douvenrade nuWp 5:
N 50 52.9G(C-1) E 005 57.4(G+2)0
Wat is de woordwaarde van het tweede woord in de laatste zin? = HI
What is the word value of the second word in the last sentence? = HI
H=
I=

”De Troostboom van Terworm"


Deze boom is bijna 250 jaar oud en is waarschijnlijk omstreeks 1775 aangeplant door Graaf Vincent van der Heyden genaamd Belderbusch (1690-1771) toen eigenaar van Haus Terheyden in Pannesheide (D) en Landgoed TerWorm.
De aanleiding was vermoedelijk de geboorte van zijn zoon Karel Leopold van der Heyden Belderbusch (1749-1826).
De boom is circa 30 meter hoog en heeft een stamomtrek van 5,65 meter.
Het is geen bedevaartsoord op zich, maar de mensen aanbidden deze statige als boom der wijsheid, verdraagzaamheid en brenger van rust.
Ook biedt de boom troost tijdens de verwerking van rouw. Dit was bijvoorbeeld het geval bij dodelijke ongelukken in de voormalige steenkoolmijnen. Ook werd de boom in de Tweede Wereldoorlog gezien als vredesbode. Deze veelzijdige rol vervult deze boom al meer dan een eeuw lang.


Wp 6:
N 50 53.1(H+2)6 E 005 57.(H-2)70
Wat voor soort boom is “de Troostboom van Terworm”? De woordwaarde = JK
Mocht je het niet weten, het www weet raad.
What tree species is “de Troostboom van Terworm”? The word value (in Dutch) = JK
If you don't know, the www has the answer.
J=
K=


Viapunt naar wp 7:
N 50 53.1(J+3)8 E 005 57.(K-1)21


Wp 7:
N 50 53.(K-2)21 E 005 57.1(J-1)4
Welk nummer zie je hier op het vogelhuisje? Reken door naar 1 cijfer = L
Which number has the birdhouse? Reduce to 1 digit = L
L=


Luchtfoto Kasteel Terworm vroegerKasteel Terworm

Het huidige complex dateert grotendeels uit de 17e eeuw toen de oude 15e-eeuwse, verdedigbare voorganger werd omgebouwd tot een woonverblijf. Het kasteel heeft twee vleugels in een T-vormig grondplan en ligt, tezamen met een voorburcht, op een geheel omgracht terrein, waarbij het uiterlijk van een waterburcht ontstaat. De vleugels zijn geheel voorzien van zadeldaken die aansluiten op trapgevels en tuitgevels. Het hoofdgebouw is aan de voorzijde bereikbaar via een mergelstenen boogbrug uit 1843 naar de hoofdingang. Aan de achterzijde heeft het op elk hoekpunt een arkeltorentje en hier bevindt zich eveneens een boogbrug die via een achteruitgang toegang geeft tot de kasteeltuin. De uitspringende hoektoren, gelegen op de overgang tussen beide vleugels, is het oudste deel van het kasteel en dateert nog uit de 15e eeuw. Deze was aanvankelijk als ronde toren gebouwd, maar is in de 17e eeuw achthoekig ombouwd.
De voorburcht bestaat uit een U-vormige nederhof met daarin opgenomen een twee verdiepingen hoog poortgebouw uit 1670, zoals aangegeven door jaarankers. Het poortgebouw heeft een hardstenen valbrugfront en is voorzien van een leien piramidedak. Het is het oudste deel van de voorburcht en is bereikbaar via een boogbrug uit ca. 1850. De westvleugel uit 1716 is eveneens als zodanig gedateerd met jaarankers, terwijl de zuidvleugel is voorzien van een sluitsteen met het jaartal 1718. In de noordvleugel bevindt zich een gevelsteen uit 1621, welke afkomstig zou zijn van de hoeve Eijckholt.


De kasteeltuin is een reconstructie aan de hand van opgravingen van en onderzoek naar de Franse rococotuin welke in 1787 door Graaf Vincent van der Heyden-Belderbusch was aangelegd. Oude leifruitrassen, rozen en lavendel, samen met buxus vormen de authentieke beplanting en geven de structuur aan. De tuin is openbaar, een favoriete trouwlocatie en is gratis toegankelijk.

Eind 19e eeuw (1891) kreeg ook het kasteel en de hoeve zijn huidige uiterlijk, dankzij Franz baron de Loë-Imstenraedt (1857-1938), die een herbouw uitvoerde in neogotische stijl, naar plannen van L. de Fisenne.

Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw was het kasteel en het bijbehorende landgoed in handen van de Oranje-Nassau Mijn. Onder het landgoed ligt het gangenstelsel van de voormalige kolenmijn. Op het kasteel woonden in die periode opzichters, kunstenaars, de boswachter en de badmeester. Bij het kasteel lag in die tijd een groot openluchtzwembad, waar hele generaties Voerendalers en Heerlenaren hebben leren zwemmen. Na de mijnsluiting stelden overheidsbestuurders en de ON voor om een grootschalig pretpark te stichten op het landgoed. De Heerlense bevolking liep deze pretparkplannen in 1983 letterlijk en figuurlijk onder de voet in een groots opgezette en breed gesteunde protestmars. In de laatste decennia van de twintigste eeuw raakte het kasteel erg in verval, tot het opgekocht en gerestaureerd door een hotelketen in de periode 1997-1999.


Kasteel Terworm nu
Wp 8:
N 50 53.L70 E 005 57.0(G*2)5
Welk jaartal staat er hier bovenaan op de plaquette op het gebouw? Reken door naar 1 cijfer = M
Which year is written on top of the plaquette on the building? Reduce to 1 digit = M
M=


Wp 9:
N 50 53.(M-1)54 E 005 56.6(M+5)2
Welke 2 woorden zie je hier op het houten bord? Reken door naar 1 cijfer = N
Which 2 words do you see at the wooden sign? Reduce to 1 digit = N
N=


Wp 10:
N 50 53.0N3 E 005 56.9(N+3)9
In welk jaar was de eerste bewoning bekend van het pand? Reken door naar 1 cijfer = O
In which year was this building first inhabitated? Reduce to 1 digit = O
O=


Wp 11:
N 50 53.(O-H)45 E 005 57.0(J+3)5
In welk jaar is de vijver omgebouwd tot zwembad? Reken door naar 1 cijfer en trek er 1 vanaf = P
In which year was the pond converted into a swimming pool? Reduce to 1 digit minus 1 = P
P=


Dat was het laatste waypoint. Wanneer je alle getallen hebt verzameld, kun je de eindlocatie van de stash berekenen.
That was the last waypoint. When you have collected all the numbers, you can calculate the final of the stash.


Final:


N 50 5(O-D).(C-N)(O+P)(E-2) E 005 5(P+K).(H-L-P)(G-F)(J-3)


Additional Hints (Decrypt)

Npugre obbz zrg xyvzbc.

Vaqvra uhyc abqvt tennt rra jungfnccwr bs fzf'wr, zrg wr grnzannz ra iennt.

+31624314831

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)