Skip to content

In Flanders Fields : Soccer Multi-cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 07/09/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


In Flanders Fields
Historical Geocaching

Football

 

 

Een dag later: kerstmis 1914. Dagboek van de Duitse luitenant Johannes Niemann:

"Het was een koude nacht vol sterren. Nog geen honderd meter van ons vandaan lagen de Schotse Hooglanders in hun loopgraven, net als wij (zoals wij later ontdekten) tot aan de knieën in de blubber. We hadden een kerstboom in de loopgraaf neergezet en we zaten te genieten van de ongewone rust."
"Plotseling, zonder enige reden, begon de vijand op ons te schieten. Onze mannen hadden kerstboompjes met kaarsjes boven de loopgraven gehangen en de vijand dacht kennelijk dat wij een verrassingsaanval in de zin hadden. Tegen middernacht werd het weer rustig."

Mist
Het Westelijk Front is meer dan 1.500 km lang. De loopgraaf van luitenant Niemann ligt even ten zuiden van het Belgische stadje Ieper. Die ochtend, Eerste Kerstdag 1914, duurt het lang voordat de mist optrekt. Niemann zit een beetje te dommelen als plotseling zijn ordonnans bij hem in de loopgraaf springt: 

"Hij riep dat zowel de Duitse als de Schotse soldaten uit hun loopgraven waren gekomen en zich overal langs het front verbroederden. Ik greep mijn verrekijker, keek voorzichtig over de borstwering en zag de ongelofelijke aanblik van onze soldaten die sigaretten, schnapps en chocolade ruilden met de vijand."

Mannen die elkaar enkele uren eerder nog naar het leven stonden, schudden elkaar nu de hand en slaan elkaar op de schouder. Een Schotse soldaat haalt uit het niets een voetbal te voorschijn en paar minuten later zijn de Schotten en Duitsers op het slagveld aan het voetballen.

De Duitse luitenant: "Wij brulden van de lach toen een windvlaag liet zien dat de Schotten geen onderbroeken onder hun kilt droegen. We jouwden en floten als we een glimp opvingen van een bloot achterwerk van onze vijand van gisteren. We voetbalden een uur lang, tot onze commandant beval dat we een eind aan de verbroedering moesten maken. O ja, Fritz won van Tommy met 3 -2."

Bij waypoint 1 staat niet ver daar vandaan een klein monument (kruis) het echte voetbal(slag)veld lag echter richting cache, het pad loopt op de frontlinie van toen.

One day later, Christmas 1914. Diary of the German soldier Johannes Niemann : ”It was a cold night filled with stars. Not even a hundred meters away were the Scottish Highlanders in their trenches, just like us (as we later discovered) up to their knees in the mud.

We put a Christmas tree in the trench and were enjoying our unusual quiet. All of a sudden the enemy started firing at us. our men hung Christmas trees with candles above the trenches and the enemy probably thought we were planning a surprise attack. By midnight all went quiet again.

Mist.
The Western Front was over 1500 km long. The trench of lieutenant Niemann is just south of the city of Ypres. That morning, Christmas 1914 it takes a very long time for the fog to lift. Niemann is dozing a little when suddenly his orderly jumps in his trench.

”He shouted that German as well as Scottish soldiers had come out of their trenches and were fraternizing all along the front line. I grabbed my binoculars, watched carefully over the parapet and saw the astonishing sight of our soldiers exchanging cigarettes, schnapps and chocolate with the enemy.” Men that were after each others blood just minutes before, were now shaking hands and tapping each other on the shoulder. A Scottish soldier brings up a football and minutes later the Germans and the Scottish are playing football on the battlefield.

The German lieutenant : “ We burst into laughter when a gust of wind revealed that the Scottish didn’t wear pants under their kilts. We whistled and roared every time we saw the naked backside of one our enemies. We played for an hour until our commander told us to end the fraternizing. By the way Fritz won 3-2 over Tommy.

At Waypoint 1 nearby stands a small monument (cross) The real football(battle)field was a little closer to the cache. The track follows the frontline.

Additional Hints (No hints available.)