Skip to content

Granhults kyrka Traditional Cache

Hidden : 05/25/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Även om jag inte tillhör de troende så har jag alltid tyckt om gamla kyrkor. De är viktig del av vårt kulturarv och varje kyrka har sina speciella särdrag.

Granhults kyrka är en få välbevarade medeltida träkyrkor. De flesta av våra träkyrkor ersattes under 1700-talet av de vita kyrkor vi ser idag.

Genom mätningar har det äldsta timmret i kyrkan beräknats till 1217. Målningarna i kyrkan är från 1753 och predikstolen är från 1669.

Det första som möter dig när du närmar dig kyrkan är en doft av tjära.
Köp gärna en guide eller ett vykort för att stödja underhållet av denna underbara kyrka.

Gömman är en genomskinlig plastlåda med några bytessaker.

In english

Despite that I'm not a religious man I've always liked old churches. They are an important part of our cultural heritage and every church has its own characteristics.

The church of Granhult is one of few well preserved medieval tree chuches. Most of our tree chuches were replaces by the white chuches during the 1800th century.

Measurements of the chuch timber dates the church to around 1220. The paintings in the church are from 1753 and the pulpit is from 1669.

The first you will notice when you approce the church is the smell of tar.
Pleace by a guide or a postcard to support the maintenance of this lovely church.

The cache is a transparent plastic box with some trading items.

Additional Hints (No hints available.)