Skip to content

<

Faledreven

A cache by Asp Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/28/2005
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Koordinaterna ovan är inte de korrekta till cachen utan avser startpunkten.
The above coordinates are not the correct, only the starting point.


[Swedish]

Segerstad är en för Falbygden typisk klungby där bebyggelsen inte splitt­rats helt trots flera skiftesreformer. Går­darna i byn låg i en klunga kring en ur­sprungligen obebyggd yta (bytån). Under I 700-talet började man utnyttja bytån till kalvhagar, kålgårdar och backstugor. Med tiden upptogs bytån av ett myller av hus och gator genom vilka boskapen leddes till och från fägatan och vidare till betesmarkerna utanför byns odlings­mark, upp på Segerstadsfalan. Att trafiken dit var livlig syns på huvuddrevens storlek. De nu skogsbeklädda höjderna ovanför Segerstad var öppet landskap som odlades in till 1800-talets slut. Längs betesmarkerna, i det som nu är skog finns rester av bebyggelse och åkerbruk.

Börja vid koordinaterna ovan och gå norrut längs vandringsleden i Faledreven. Utmed vägen finns det informationsskyltar där det funnits/finns bebyggelse. Informationen du behöver för att hitta målkoordinaterna finner på dessa skyltar.

Vid N58 15.458 E13 40.095 startar Faledreven och där finns en informationstavla om du vill veta mer.

Mål: N58 AA.BBB E13 CC.DDD

AA = Hur många år yngre var Lars i nôka-rå än Jonas Jonsson Asp

BBB = (Johan Segers soldatnummer * 5) + (Lars Bryngel Larssons livslängd)

CC = Johanna Dalbergs ålder när hon flyttade till Segerstad

DDD = (Inga Olofsdotters livslängd * 10)+(Åldersskillnaden på paret i Högerör)

[English]

Segerstad is one of Falköping's districts typical clustered villages where the settlement has not been dispersed despite several land distribution reforms. The farms in the village were located in a duster round the Common (bytån) which was not originally built on. (bytån:- the piece of the village common which stretched out towards the grazing land). During the 18th century the village began to use the common for calf enclosures cabbage farms and crofter's cabins. Cattle were led along the cattle road and onto the pasture ground on the Segerstad "falan" (plain), outside the village's cultivated fields. The now forested heights above Segerstad were once open pasture land, which were under cultivation at the end of the 19th century. Along the beat, in what is now forest land are traces of houses and land cultivation.

Begin at the coordinates above and walk north in the path “Faledreven”. Along the path you can find some information plates. The information on the plates leads you to the goal coordinates. I think you have to understand some Swedish to accomplish this.

The start of Faledreven is at N58 15.458 E13 40.095 an at this position can you find an information board with more information.

Goal: N58 AA.BBB E13 CC.DDD

AA = Age differense of Lars i nôka-rå and Jonas Jonsson Asp

BBB = (Johan Segers "soldatnummer" * 5) + (Lars Bryngel Larssons  length of life )

CC = Johanna Dalbergs age then she moved to Segerstad

DDD = (Inga Olofsdotters length of life * 10) +(Age differnce of pair in Högerör)


Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgbar, orfvqr ovt sve.
Haqre fgra, oerqivq fgbe tena.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.