Skip to content

Radost/Pleasure Traditional Geocache

Hidden : 08/02/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Radost

Vlak na Radosti

Radost – v mape tuto kótu nehledejte, není tam. Nicméne kousek od cache takový kopec skutecne existuje. Tento kopec je také nejvyšším bodem starší z jindrichohradeckých úzkokolejek (678 m.n.m). A proc Radost ? To proto, že topic parní lokomotivy po prejetí tohoto místa nemusel již tolik prikládat a proto mel radost. To platilo predevším pri jízde smerem do Nové Bystrice, protože celá trat z Jindrichova Hradce je až sem, do tratového kilometru 25,4, stále prakticky do kopce.

Takto to na úzké funguje již od roku 1897, kdy byla v listopadu uvedena do provozu. Za tech více než sto let mela trat nekolikrát namále. První období nastalo v dobe protektorátu, kdy skoro celá trat byla v nemecké ríši, avšak bez kolejového napojení na ríšskou železnicní sít. Státní hranice s ríší probíhala pod mostem v km 4,4 u Jindrichova Hradce, provoz na trati na nemecký úcet však celou dobu zajištovali Ceši.
Druhé ohrožení na sebe nenechalo dlouho cekat a tak byla v roce 1949 zastavena osobní doprava do Nové Bystrice. Obnovena byla v roce 1956 pod rouškou tehdy populární pionýrské železnice. Tak to probíhalo až do sedmdesátých let, kdy nastalo další období tentokrát eufemisticky zvané "Uzavírání neefektivních provozu v doprave". Studie na zrušení už byla zpracována, lec narazila na vcelku osvícené vedení ONV (pro neznalé - Okresní národní výbor, obdoba okresních úradu). Toto období zakoncila ropná krize. Koncem osmdesátých let dokonce došlo k modernizaci železnicního svršku - nejdríve na trati do Obratane, po zmene politických pomeru se však na bystrické trati podarilo obnovit pouhých 5,2 km z celkem 33. Bohužel ani moderní doba trati neprála. Trat byla v roce 1993 vyhlášena coby pilotní projekt privatizace železnic u nás, což byl prvotní impulz k tomu, aby se do trate nic nedávalo nebo neco opravovalo. Výsledkem této akce bylo první skutecné uzavrení trate od 25. ledna 1997. Ale práve díky tomu se podarilo privatizaci dokoncit a 13. cervna téhož roku na trat opet vyjely vlaky, tentokrát ovšem již s logy nového dopravce, jehož majetkem je trat od brezna 1998.
Od té doby trat víceméne vzkvétá. Nejdríve obcasný provoz parních lokomotiv prerostl do skoro denního letního provozu páry. Je to v soucasné dobe jediná atrakce svého druhu v ceských zemích. Taktéž rada nádraží se probudila k životu, zanedbána není ani trat a ostatní vozidla. Ješte pocátkem devadesátých let jezdily na trati maximálne tri páry vlaku denne, dnes je jich v léte pet. Pocty prepravených cestujících dosahují jen na trati do N. Bystrice úctyhodných 100 tisícu za rok.

Úzkokolejku dnes provozuje spolecnost Jindrichohradecké místní dráhy, a.s. kde najdete veškeré informace nejen o jízdních rádech.

Cache je plastová krabicka do mikrovlnky. Najdete ji blízko trati v typické krajine Ceské Kanady, jak je tento kraj po léta zván. Od pokladu uvidíte nedalekou vesnicku Senotín pod Kunejovským vrchem (724 m.n.m.) s televizním prevadecem. U nádraží v Senotíne pak najdete mini naucnou stezku o prírodní rezervaci rybníka Skalák u Senotína.
K místu uložení cache se musí dojít, na kole se sem dojet opravdu nedá. Nejlepší výchozí místo je nádraží v Senotíne.Freude

Die Freude – in der Karte findet man diese Kote nicht. Trotzdem existiert der Hügel nicht weit von Cache. Dieser Hügel (678 Meter über dem Meer) ist auch der höchste Punkt von älteren Neuhauser Schmalspurbahnen. Und warum Freude? Der Dampflokomotiveheizer musste nach der Überfahrt dieses Ortes nicht mehr zulegen und er hatte Freude darüber. Es hat so vor allem bei der Fahrt nach Neubistritz gegolten, weil die ganze Strecke von Neuhaus bis hierher (bis zum Streckenkilometer 25,4) praktisch immer steigt.
So funktioniert es seit 1897 auf der Schmalspurbahn, wann die Strecke im November in Betrieb gesetzt wurde. Während der 100 Jahre hatte die Bahn mehrmals beinahe. Der erste Zeitabschnitt ist die Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren. Damals war die ganze Strecke in dem deutschen Reich, aber sie hatte mit dem deutschen Eisenbahnnetz keine direkte Gleisverbindung. Die Staatsgrenze hat unter der Brücke im Streckenkilometer 4,4 bei Neuhaus geführt. Den Betrieb auf der Strecke haben die Tschechen ganze Zeit des 2. Weltkrieges ausgeübt.
Die zweite Drohung ist bald gekommen. Der Personenverkehr nach Neubistritz wurde im Jahr 1949 stillgelegt und im Jahr 1956 wie eine Kinderbahn wieder aufgenommen. Dieser Zeitabschnitt hat bis 70. Jahre gedauert, wann eine neue kommunistische Strategie „Das Abschließen von uneffektiven Betrieben im Verkehr“gekommen ist. Die Strategiestudie ist zwar dafür schon entstanden, aber die Neuhauser Bezirkleitung hat damit nicht gestimmt. Dieser Zeitabschnitt hat mit einer Erdölkrise geendet.
Am Ende der 80. Jahre hat man mit einer großen Streckenreparatur begonnen, zuerst auf der Strecke nach Obratan. Nach der Revolution im Jahr 1989 stellte aber die Reparatur auf der Strecke nach Neubistritz nur 5,2 Kilometer von 33 Kilometern dar. Auch dieser neue Zeitabschnitt hat der Strecke also nicht gewünscht. Die Neubistritzer Strecke wurde im Jahr 1993 wie das erste tschechische Privatisierungsprojekt von Eisenbahnen bekannt gemacht und das war ein Impuls für den ehemaligen Besitzer – CD (Tschechische Bahnen), keine weiteren Arbeiten durchzuführen. Das Ergebnis dieser Aktion ist am 25.1.1997 gekommen - erste wirkliche Stilllegung der Strecke. Aber eben dadurch wurde die Privatisierung beendet und am 13. Juni 1997 sind Züge wieder auf der Strecke gefahren. Sie hatten aber ein neues Logo. Die beiden Strecken sind ein Eigentum des neuen Besitzers seit März 1998.
Von diesen Zeiten hat die Strecke mehr oder weniger aufgeblüht. Ein ehemaliger seltener Dampflokomotivebetrieb hat bis täglichen Sommerdampfbetrieb gewachsen. Es handelt sich um die einzige Bahnattraktion dieser Art in Tschechien. Auch die Stationen, Schienen und andere Verkehrsmittel sind nicht vernachlässigt. Noch am Anfang der 90. Jahre sind nur drei Zugspaare im Sommer täglich gefahren, zurzeit geht es um 5 Zugspaare pro Tag. Nur die Strecke nach Neubistritz allein befördert 100 tausend Reisende pro Jahr. Der Besitzer und Treiber der Strecken ist heute die Gesellschaft Jindrichohradecké místní dráhy, a.s.. Hier findet ihr alle Informationen nicht nur über die Fahrpläne.
Cache ist eine Plastikschachtel. Du findest es in der Streckennähe in der typischen Landschaft. Dieses Gebiet nennt man „Tschechische Kanada“ und diese Landschaft ist typisch. Vom Schatz siehst du das Dorf Senotín unter dem Hügel „Kunejovský vrch“ mit einem Sender. Bei dem Bahnhof Senotín findest du auch einen kleinen Naturfußweg um ein Naturschutzgebiet – Teich „Skalák“ herum.Pleasure

Radost - do not try to find this spot in the maps… However, close from the cache exists really such a hill. This hill is the highest point (678 m altitude) of the older from the Jindrichuv Hradec narrow gauge railways. And why Pleasure?? Because locomotive boilerman had not to put so much of coal to fire after reached this point (and it was a real pleasure for him…). It was valid mainly during drive to Nová Bystrice, because rails from Jindrichuv Hradec are practically only descending up to this point.
The narrow gauge railway is operated by The Jindrichuv Hradec Local Railways company. All information and timetable can be found at web pages of the JHLR - JHMD
Cache is classical microwave container.

Additional Hints (Decrypt)

PM: uyrqrw cbq iryxýz xnzrarz Q: hagre qrz tebffra Fgrva RAT: ybbx haqre ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)