Skip to Content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

Zuran / Zuran Hill

A cache by SHANTI Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/07/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je umistena pobliz veliciho postu Napoleona pri bitve u Slavkova v roce 2.12.1805. The cache is located nerby Napoleon's headquarter during the Austerlitz battle on 2nd december 1805.

Návrší Žurán nedaleko nekdejší císarské silnice z Brna do Olomouce je ve skutecnosti umele navršenou mohylou z období stehování národu. Jde o jednu z nejznámejších a zároven historicky nejcennejších lokalit slavkovského bojište, Žurán byl na zacátku bitvy velitelským stanovištem francouzské armády. V blízkém zájezdním hostinci „Pindulka“ povecerel vecer pred bitvou se svým doprovodem císar Napoleon I, který také nakrátko pozdeji ulehl v provizorní chatrci u nedalekého kamenolomu. V prubehu noci obdržel zprávu o taktickém zámeru spojencu pro následující bitvu, kterí hodlali obklícit francouzskou armádu z jihu, odríznout ji únikovou cestu k Vídni, odkud ocekávala posily, a zatlacit ji smerem k Ceskomoravské vrchovine. Obchvat Francouzu zprava mel pak v severní cásti bojište provést sbor generálporucíka Bagrationa. Na tento zámer spojencu reagoval Napoleon geniálním protiúderem na stanovište hlavních sil spojencu na Prateckém návrší. Uskutecnení tohoto manévru, nazývaného“lví skok“, predcházelo ješte pred rozednením soustredení silné úderné sestavy v mlhou skrytém údolí rícky Roketnice mezi Žurání a Prateckým návrším. Po osmé ráno, když už vyšlo nad horizontem Prateckých výšin povestné slavkovské slunce, le soleil d’Austerlitz, a po po poslední krátké porade se svým štábem vydal Napoleon na Žurání veliteli IV. Sboru maršálu Soultovi povel k rozhodujícímu útoku na pozice spojencu. Úspešný útok na Staré vinohrady a Pratecké návrší vytvoril predpoklad k celkovému vítezství francouzské Velké armády ve slavkovské bitve. V roce 1930 byl na Žuráni jako pripomínka slavného vítezství za prítomnosti ceskoslovenské a francouzské generality – jako výraz tehdejších úzkých ceskoslovensko-francouzských vztahu – odhalen kamenný památník s plastickou mapou znázornující postavení jednotlivých armád pred rozhodujícím stretem.

Vrcholek Žurán je exteritoriálním územím Francie.

 

Žurán Hill, not far from the former imperial road between Brno – Olomouc, is actually an artificially piled up tumulus from the era of the migration of people, it is both one of the most famous and most historically precious localities of the Slavkov Battlefield. Žurán was the general headquarters of the French army at the beginning of the battle. Emperor Napoleon I and his entourage dined at “Pindulka”, a nearby inn, the night before the battle. Later, he rested in a makeshift shanty not far from a quarry for a short time. During the night, he received a message regarding the strategical plans of the allied armies for the upcoming battle. They intended to besiege the French army from the south, to cut its escape route to Vienna from where it expected its reinforcements to come, and to drive it back towards the Bohemian-Moravian Uplands (Ceskomoravská vrchovina). The blockade of the French from the right-hand side was supposed to be later undertaken Lieutenant General Bagration’s Column in the northern part of the battlefield. Napoleon responded to the strategy of the allied armies with a brilliant counterstroke thought the middle of the battlefront to the headquarters of the main forces of the allied armies on Pratecký Hill. This maneuver, called a “Lion’s Leap“, was a preceded by the assembly of a strong task force in the befogged Roketnice River Halley between Žuran and Pratecké Heights in the hours before dawn. Shortly after 8 a.m., when the famous sun of Slavkov, le soleild’Austerlitz , was already upon the horizon of Pratecké Heights(Pratecké výšiny), and after the final short meeting with the headquarters start on Žurán, Napoleon ordered the commander of the 4th Column, Marshal Soult, to lunch the decisive attack against the allied armies’ positron. The successful attack on Old Vineyards (Staré vinohrady) and Pratecký Hill created the conditions for an overall victory for the Great French Army in the Battle of Slavkov. In 1930, a stone monument of with a plastic map showing the positions of the individual armies before the decisive clash, as a reminder of the glorious victory, was unveiled on Žurán in presence of Czechoslovakian and French generals – as an expression of then close Czechoslovakian-French relations.

Žurán Hill is an exterritorial territory of France.

Additional Hints (Decrypt)

[cz] cbq xnzrarz
[en] orarngu gur fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.