Skip to content

Noah's Ark Traditional Cache

This cache has been archived.

Anders & Inger: Pga tidsbrist är nu denna gömma hemplockad och arkiverad. Vi överlåter åt andra geocachare att ta över efter oss.

Due to lack of time this cache is removed and archived.

Anders & Inger

More
Hidden : 10/09/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Här seglar den 26 m långa skeppssättningen "Noaks Ark". Några stenar vid den norra av stävarna ligger utlagda i en rad som kan liknas vid kölvatten. Den döde som hedrats med detta skepp färdas med god fart.

Karums alvar är egentligen två gravfält som hänger ihop på en sträcka av 450 meter. Gå försiktigt här då stenarna lades hit för 3000 år sedan. Gravfältet är ett av de mest sevärda och besökta på Öland. Troligen har gravfältet använts ända från slutet av bronsåldern och långt in i järnåldern, dvs omkring 1500 år.

Gömman är en rörformad medicinburk med loggbok och penna.

Sailing here is the 26 meter long ship setting known as "Noah's Ark". A number of stones in the north end have been positioned in a line which can be compared to the wake. The dead man honored with this ship is making good speed.

Karum alvar is actually two burial grounds, joined together and extending 450 meters. Walk carefully because the stones were put here 3000 years ago. This burial ground is one of the most notable and most frequently visited at Öland. The burial ground has been used from the end of the Bronze Age until far into the Iron Age, i.e. about 1500 years.

The cache is a tubular gallipot containing a logbook and a pencil.

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Söegöw fxrccrg v ra fgra ivq fvqna bz ra ra [ENG] Zbber gur fuvc gb n fgbar orfvqr n whavcre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)