Skip to content

Starý Plzenec Multi-cache

Hidden : 11/04/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

  Tato multicache vás provede po některých památkách a zajímavostech města Starý Plzenec. Jeho písemně doložená historie je delší než 1000 let a do založení Nové Plzně byl politickým i ekonomickým centrem celého regionu.

Starý Plzenec   Město Starý Plzenec je rozloženo po obou březích širokého údolí reky Úslavy pod svahy Hůrky a Radyně asi 8 km jižně od Plzně. Jedná se o nejstarší, a do konce 13. století i nejvýznamnější, místo Plzeňska. Podle první písemné zprávy bylo pod zdejším Plzeňským hradem v roce 976 poraženo bavorské vojsko císaře Oty II. Vzhledem k významu kraje byla správa hradu a města často svěřována členům přemyslovského rodu jako údělné knížectví.

  Na začátku 14. století, po založení Nové Plzně, poklesl Plzenec na pouhou trhovou ves v majetku krále. Po postavení hradu Radyně připadl Plzenec k jeho zboží, a v roce 1361 byli obyvatelé za každoroční poplatek osvobozeni od všech robot a povinností kromě zemské berně. Toto privilegium bylo potvrzováno i dalšími panovníky. Až v roce 1845 byla obec znovu povýšena na městys a byly povoleny 4 výroční a 1 dobytčí trh.

  Další léta se nesla ve znamení stále výraznějšího rozvoje, který vyvrcholil povýšením na město v roce 1902. V té době žilo ve Starém Plzenci 1672 obyvatel ve 187 domech. Rozvoj města i dále probíhal velmi rychle a již v roce 1930 zde žilo více než 3500 obyvatel, tedy asi jen o tisíc méně než dnes. V průběhu historie vzniklo ve Starém Plzenci několik významných průmyslových podniků. Nejznámějším závodem v současnosti je zřejmě Bohemia Sekt a.s.

1. Švehlova lípa
N, E - výchozí souřadnice
Památník prvorepublikového ministerského předsedy odhalený nedlouho před druhou světovou válkou, byl dlouhá desetiletí povalen a tak zůstal uchráněn před oběma "režimy směřujícími k potlačení lidských práv a svobod". Po roce 1990 byl pamětní kámen opět postaven na původní místo.
A = pocet písmen "A" na památníku

2. Náměstí
N = 49° 41.855
E = 13° 28.400
Dnešní náměstí bylo založeno roku 1003 knížetem Jaromírem jako druhé tržiště města. Kostel sv. Jana Křtitele z počátku 11. století je jeden z původních osmi kostelu ve městě. Do raně gotické podoby byl přestavěn pravděpodobně v době Václava I. Poblíž je mariánský sloup z roku 1721.
B = počet vysokých oken kostela na náměstí

3. Náměstí
Průčelí novorenesanční radnice ze 70-tých let 19. století zdobí znak města z doby Karla IV. Původní znak s přemyslovským lvem a lucemburskou orlicí byl na počátku 18. století upraven a doplněn nápisy po obvodu. Na náměstí můžeme najít ještě secesní školu z roku 1914 a novorenesanční kašnu ze 70-tých let 19. století.
C = počet písmen nejdelšího slova ve znaku města

4. Bohemia sekt
N = 49° 41.780
E = 13° 28.888

Na místě, kde se od roku 1943 vyrábějí šumivá vína, stával dříve staroplzenecký pivovar. Na začátku 20. století bylo pivo ze Starého Plzence známé po celém světě, jak dokládají mnohá ocenění z mezinárodních potravinářských výstav. Sklepy starého pivovaru jsou dnes podnikem Bohemia Sekt využívány při výrobě známých šumivých vín.
D = počet malých kruhů použitých v ozdobném prvku na plotu parkoviště
Toto číslo lze snadno zjistit i alternativní metodou :) Doporučuji, pokud se chystáte celou multinu obejít pěšky.

5. Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně
N = 49° 42.172
E = 013° 28.153

Farní kostel Narození Panny Marie na Malé Straně byl založen pravděpodobně sv. Vojtěchem při jeho návratu z Říma roku 992. V roce 1351 byl přestavěn do gotické podoby. V interiéru kostela jsou na stěnách presbytáře vzácné fresky a v boční lodi jsou uloženy kamenné náhrobky Kokořovců. Na východní straně bývalého hřbitova obklopujícího kostel stojí otevřená barokní kaple z roku 1695.
E = počet ozdob-květin na vratech ke kostelu

6. Starý hřbitov
N = 49° 42.243
E = 13° 28.127

Hřbitov vznikl během morové rány v roce 1599, kdy v osadě zemřelo na 500 lidí. Farní vinici na založení morového hřbitova věnoval tehdejší farář Valentin. Hřbitov byl ještě jednou obnoven v roce 1861. Do dneška se zachovala pouze malá kaplička a za ní několik pobořených empírových náhrobků.
F = počet osob na obraze v kapličce

Finální souřadnice jsou:
N = 49° 42.ACE
E = 13° 28.BFD

Na místo úkrytu přijdete po staré Řezenské cestě, která ve středověku spojovala Prahu s Bavorskem a Franky. (Nenechte se svést z cesty, ani kdyby družice měly slabší chvilku a tahaly vás do potoka :)

Vhodný výchozí bod pro odlov:
N = 49° final - .090
E = 13° final - .180

Originální obsah keše:  CWG JPAgeo, LED baterka, různé drobnosti...

Změna od 3.4.2008:
Multicache byla zkrácena o první, nejvzdálenější stage, ze které vznikla samostatná tradicionálka Ostrá Hůrka. Zároveň je zrušena prémie v podobě pivní poukázky. Kdo by náhodou měl pivenku ještě doma, už se jí nepokoušejte uplatnit, zůstane vám jako památka na bývalou "první geohospodu v Cechách"...

Změna od 7.7.2010:
Multicache byla zkrácena o další stage, ze které vznikla samostatná tradicionálka U Blažeje. Důvodem byla, mimo jiné, ztráta indicií na této stage.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] i nxngbirz cnermh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)