Skip to content

<

Muzikantská/ Musicianly

A cache by JaKr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/14/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Farní kostel sv.Václava je situován na míste puvodního barokního kostela, zniceného pri náletu angloamerických svazu 20.listopadu 1944. Vysvecen byl 10.zárí 1995. V podzemních prostorách jsou zprístupneny odkryté cásti základu puvodního kostela.

Kostel sv.Václava je výchozím bodem k hledání . Fragment uvedeného notového zápisu opevuje objekt, který byl prebudován a dnes již neslouží svému puvodnímu úcelu. Jeden z jeho rohu leží na kružnici o polomeru TUV metru. Stred kružnice je tvoren zlatým krížem veže kostela sv.Václava. Od nalezeného rohu je to ke (Y-V)(T+U-Y)(T-Z) metru, azimutem XY stupnu. Na tomto rohu ústí do frekventované ulice jedna klidná bocní ulice a na protejší strane lze nalézt trojici tabulek (viz. hint). K urcení potrebných parametru slouží notový zápis. Pri jejich stanovení nebereme v úvahu repetici (vše posuzujeme tak, jako by nebyla uvedena). Pocet tónu : TUV = ((F+G)*(H+G)) (C+E) (C+G+A) Interval : XY = (mezi šestou a osmou notou)(mezi druhou a pátou notou) Harmonie : Pro jednoduchý doprovod užijeme dva akordy. Kolik taktu doprovodíme dominantním septakordem ? Zjištené císlo je Z. Pri vyzvedávání a ukrývání budte opatrní. Hodne štestí preje JaKr team.Kontrola (verification) : T + U + 2*X = V + Y + U + 2*Z

The Parish Church of Saint Wenceslas stands on the site of the Baroque church, which was destroyed by Anglo-American allied forces air-raids on November 20th 1944. The crypt gives access to exposed element sof the foundations of the original Romanesque church.

The church of Saint Wenceslas is point of departure to searching. A notation (music rekord) on the picture is a part of well-known Czech song about a object, what was rebuilt and it doesn´t serve for primary purpose today. One of its corners is on a circle with a radius TUV metres. A centre of circle is under the gold cross on the tower of the St. Wenceslas church. From the find corner is to cache a short way (Y-V)(T+U-Y)(T-Z) metres, bearing XY degrees. On this corner one quiet street falls to a bussy street. On the second side are three small boards [see a hint]. In the notation you find out all necessary. You disregard repeat ! Number of tones : TUV = ((F+G)*(H+G)) (C+E) (C+G+A) Interval : XY = (between the sixth and eighth note)(between the second and fifth note) Harmony : We use for simple accompaniment two chords. How many times do we use dominant septchord ? It´s the number Z. Verification : T + U + 2*X = V + Y + U + 2*Z For pick-up and hiding, be careful, please! Good luck wish you JaKr team.

1.verze : 1. 4.2007 cache odcizena
2.verze : 12. 4.2007 regulár zmeneno na micro, nový úkryt
3.verze : 22.11.2007 micro zmeneno na small
4.verze : 21. 1.2010 cache zcizena, nový úkryt, zmena na micro
5.verze : 25. 5.2017 cache přemístěna - POZOR ZMĚNA - WARNING CHANGE 22. 7.2018 disable, místo úkrytu zničeno stavbou
6.verze : 25.10.2018 cache přemístěna - POZOR ZMĚNA - WARNING CHANGE

GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

uvag wr i birebinpv
uvag vf va gurTrbPurpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.