Skip to content

Cache in - Koš out Traditional Cache

This cache has been archived.

Rikitan: Vyhodnotil som si, že na ďalšiu obnovu a starostlivosť o túto kešku už nemám dosť času, ale hlavne chuti - už ma to tak nebaví. Takže uvoľňujem miesto pre nové veci. Myslím, že keška svojim pestrým životom dobre poslúžila, pobavila, poučila. Ďakujem za pekné logy, príbehy, fotky a spomienky 💚

Found it: 191x
DNF: 6x
FP: 19x (30%)

More
Hidden : 11/19/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tradička s voľným lezením pre trochu adrenalínu v zaujímavom prostredí.
Adrenaline tradi in urban lost place.
CACHE IN - KOŠ OUT
POZOR: Náročný odlov, len na VLASTNÉ RIZIKO!
BEWARE: Difficult climbing. Only at your own risk!
Človek svojou činnosťou oddávna mení ráz krajiny, často z výrazným dopadom na biotopy rastlín a živočíchov - vrátane životného prostredia človeka samotného. Poznáme osudy vysídlených obcí po výstavbe Oravskej priehrady, Stariny či Liptovskej Mary.

Menej známy je prípad hornonitrianskej obce Koš, ktorú pred rokmi vyľudnila energetika. Jej obyvatelia doplatili na masívne zásoby paliva pod svojimi pivničkami.
O Koši (kedysi Andreasdorf) sa prvýkrát písomne zmienil uhorský palatín Ladislav z Opole šoltýskou listinou z roku 1367. V roku 1409 už bol dokončený kostol, kam obyvateľstvo (najmä sedliaci a želiari) chodilo načerpať nádej po mnohých kuruckých a tureckých vpádoch. Obec sa v dedičnom vlastníctve Pálffyovcov pekne rozvíjala, až v 2.polovici 20-teho storočia dosiahla 3500 obyvateľov so slušnou hospodárskou, kultúrnou a športovou vybavenosťou.

V roku 1971 bol prijatý program rozvoja palivovo-energetickej základne štátu, ktorého riešenie neúprosne zasiahlo do života obce, založenej rovno na zásobach uhoľného sloja - lignitu.
V 80-tych rokoch sa začalo podrúbanie sídla hlbinnou ťažbou nováckeho ložiska, spolu s demoláciou objektov obce a odpojením inžinierskych sietí. Vyše 2000 obyvateľov bolo vysídlených do novovybudovanej Kanianky a ďalších 600 ľudí do okolitých obcí. Na druhej strane, v prírodnej krajine sa v dôsledku poklesových kotlín v katastrálnom území vytvorili najhodnotnejšie mokraďové biotopy na hornej Nitre.

Po roku 1989 bol program ťazby postupne utlmený a zvyšok obce s 850 obyvateľmi postupne ožil. Nepochybnou zaujímavosťou je úspešný, výnimočný transport takmer 400-tonovej gotickej svätyne z 15. storočia do bezpečnejšej časti obce.
Na fotke vidíte: Modrý obdĺžnik - cintorín. Modrá kružnica - okolie kešky. Červený obdĺžnik - kostol, po ktorom zostalo len prázdne miesto. Blue rectangle - cemetery (still present today), blue circle shows cache location, red rectangle - church (relocated in 2000). Thanks arzela.
English
For a long ages, man is changing country features detrimental either to nature and people themselves. Many slovak villages had been moved and drowned after building of water dams in Orava and Liptov. Village of Koš in Upper Nitra region was displaced because of energetics as well. It’s inhabitants paid off huge funds of lignite under their cellars.
In the year 1971 was signed up a programme of national energetical development, with rough result for 3500 inhabitants of Koš. In the 80-ties, mining of lignit ore under village of Koš started, as well as building demolition and over 2000 of inhabitants had to move to newly-built site Kanianka and other villages. On the other hand, because of basin decline of countryside, unique wetland ecosystem has been created in the location.

After 1989, mining programme slowed down and the rest of village with 850 inhabitants is continuously reviving. In december 2000 was successfully transported 400-ton gothic chapel from 15th century to safer village location, right beside new identical copy of this chapel.
Prajem ti veľa zábavy pri odlove a mnoho ďalších objavov!
Sources
História obce Koš: obec-kos.sk/historia-obce.html
Cache history
📅 2005-11-19 🎉 hidden orinal Mystery cache
📅 2005-11-19 🌟 listing published by haggaeus
📅 2005-11-25 🏆 FTF by bikerkiri, Trenki and dusan99
📅 2006-06-19 💚 modified to Traditional, at new place
📅 2008-02-03 💚 moved to final #3
📅 2008-11-20 📕 archived because of repeated thefts
📅 2011-11-28 📖 replaced and unarchived, place #4, high terrain
📅 2016-09-28 📕 archived 2nd time, after reported as lost
📅 2016-12-28 📖 unarchived after maintenance
📅 2022-01-02 😵 nest is reportedly gone, cache inactive again
📅 2022-02-07 📕 archived 3rd time - and forever, thank you for everything!

Additional Hints (Decrypt)

uber / hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)