Skip to content

Kalvária Bojnice Multi-cache

Hidden : 01/16/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Klasická multina, prevedie vás kalváriou.
Trvanie do hodiny, dĺžka asi kilometer, ale do kopca.
---
Classic multi - to show you Bojnice Calvary.
Will take you approx 1 hour, it is 1km long, uphill.
>> Click << for English description.
Kalvária Bojnice : Bojnice Calvary
"Na kalvárii" nad Bojnicami sa toho v posledných rokoch zmenilo veľmi veľa. Kopec, ktorý desaťročia zarastal zmiešaným lesom, si vzali pod patronát majitelia kúpeľov a rýchlo ho upravujú do parkovej podoby. Tieto aktivity výrazne zmenili aj prostredie mojich troch kešiek.

Po zvážení možností ich spájam do minisérie a pridávam jednu novú. Ich listingy ešte prejdú zjednocujúcou úpravou, aby mali hlavne turisti prehľad, čo ich čaká a vybrali si tú najvhodnejšiu variantu na odlov kešky podľa svojich prestáv a možností.

(Boj)nice vista Jednoduchá, rýchla tradička na atraktívnom mieste
Vendelínko Krátka prechádzka za klasickou lesnou tradičkou
Kalvária Bojnice Multina asi na polhodinku, s peknými výhľadmi na Bojnice
Kalvária, latinsky Calvaria, hebrejsky Golgota.

Podľa svedectiev evanjelii miesto ukrižovania Ježiša Nazaretského v Jeruzaleme. Prečo ich ale nachádzame u nás? Čím to je, že návršia nad mnohými slovenskými mestami a dedinami zdobí kaplnka a zastavenia s výjavmi Krížovej cesty? Ako sa sem dostali, kedy vznikli, kto a prečo ich staval? Poďme pohľadať odpovede a možno sa dozvieme aj niečo o našej vlastnej identite.
V Európe sa prvé exteriérové krížové cesty, ako napodobeniny svätých miest v Jeruzaleme začínajú objavovať v 15.storočí. Veriaci tak získavajú možnosť nasledovať Krista na ceste jeho utrpenia a rozjímať nad veľkosťou a zmyslom tejto obety.

Tento vývoj prerušuje reformácia a v strednej Európe vznikajú kalvárie až od 17.storočia. O ich výstavbu sa starajú františkáni, na našom území najmä jezuiti, v neskoršom období aj súkromní prispievatelia, spolu s milodarmi veriacich.

V Bojniciach to bol správca panstva Andreas Csicsmanyi, ktorý dal v roku 1815 na kopci nad dnešnými kúpeľmi postaviť kaplnku. O rok neskôr je už dokončená spolu so šiestimi zastaveniami, roztrúsenými po kopci. V tom čase bol svah nad Bojnicami nezalesnený. Kalvária bola viditeľna zďaleka, tvorila pôsobivé akcenty v krajine, zavŕšené ústrednou kaplnkou.

Takmer 200 rokoch výhľady zarastali hustým lesom a kalvária sa skrývala v tieni stromov. Nezapadla ale do zabudnutia a od roku 2016 sa tu začali diať veci .. prídite sa sem pozrieť a uvidíte. Dúfam, že po výraznej úprave jej okolia dôjde rad aj na rekonštrukciu jej kaplniek.
Za poznaním a keškou sa vydaj od prvej kaplnky z úvodných súradníc.
Daj si pozor a naozaj neprehliadni tú úplne prvú kaplnku, dole na ceste!
Ako to už na kalváriách býva - cestička ťa bude viesť do kopca.
Pozorne počítaj a dovedie ťa až ku keške.
K = celkový počet kaplniek, spolu s tou hlavnou na konci
R = posledné dvojčíslie roku dokončenia kalvárie, mínus 10
P = počet postáv* na maľbách v kaplnkách, delené 4
C = počet písmen priezviska pána C. na Stage 2, mínus 1

* dve maličké postavičky na jednom zo stage-ov nepočítajte!
Súradnice kešky
N 48°46.KR2 E 018°33.PC4
Prajem Vám krásny výlet a úspešný odlov!
~ english listing ~

Calvary hill above Bojnice used to look differently just a while ago. In 2016, owners of nearby spa decided to cultivate forest into shape of public park. These activities have had substantial effect on surroundings of my older geocaches.

I weighted up my options and decided to modify them a bit and connect my 3 geocaches and 1 new - into small series. I'll standardize their listings in short time in order help you, tourists, to make a right choice. You can choose which cache to go for, according to your preference and ability.

(Boj)nice vista Quick and easy tradi at attractive place
Vendelínko Go for a short walk to classy forest tradi
Kalvária Bojnice Multi for about 1 hour, interesting views over Bojnice
Rises above many slovak towns and villages are adorned by little chapels with biblical scenes of crucifixion – to glorify suffering of Jesus Christ. Calvary on hill above Bojnice was built in 1816 with contribution of manciple Andreas Csicsmanyi and worshipers.

In those times, hill was not timbered like today. Calvary with six stops and the main chapel was notable landmark, visible from a far distance. Now it's a bit hidden in the forest, waiting for you to explore it.
Start from the posted coordinates, where you'll find the first chapel.
Make sure you'll not overlook the very first one, down on the road!
Likewise at almost each and every calvary - path will take you up the hill.
Count carefully and it will take you up to the cache itself!
C = total number of all the chapels, including the main one
Y = the last two digits of year, when was the calvary built, minus 10
F = total number of figures*, painted in all the chapels, divided by 4
S = number of letters in surname (Mr. A.C.) at Stage 2, minus 1

* two tiny figures on one of the stages do not count!
Cache coordinates
N 48°46.CY2 E 018°33.FS4
Wish you nice hike and successful cache hunt!
Zdroje :: Sources
Bojnické zvesti - r. 2007 - č. 5: ZNÁME - NEZNÁME KAPLNKY – KALVÁRIA
Cache history
2006-01-16 hidden original cache
2009-08-02 new cache box at original place
2016-05-01 dramatic changes of surroundings
2018-04-16 cache #2 restored nearby after being muggled
2018-09-23 cache #3, new place, resized to micro
2020-08-31 replaced after theft, now cache #4
2021-06-12 cache #5, again at new place after being muggled
2022-10-16 latest owner maintenance

Additional Hints (Decrypt)

cev qhor, cbq xnzrabz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)