Skip to Content

This cache has been archived.

Malahavranice Team: Vzdavame boj s fetáky a bezdomovci o diskretni mista v parku a uvolnujeme misto nekomu trpelivejšímu a vynalézavejšímu.

More
<

Jamrtal

A cache by Malahavranice Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/22/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keska se nachazi v parku Folimanka, delici Nové Mesto a Nusle.
Jeji nazev je staroprazskym pojmenovanim Nuselskeho udoli.

Pri logovani setrete prosim mistem v logbooku - pouzivejte obou stran listu

Pri manipulaci budte opatrní - hrozi nebezpeci vzbuzeni nechteneho zajmu mudlu (pozor zejmena na vsetecne duchodkyne)

Park Folimanka
Stredovekou venkovskou krajinou, odlesnenou a zemedelsky využívanou, vedly z Prahy pres vinohradskou plán na jih kupecké cesty, ale území dnešního parku se netkly: jedna prekracovala údolí Botice poblíž Albertova a pokracovala k Vyšehradu, druhá strží dnešní Belehradské ulice a podél té vznikl pozdeji zárodek Nuslí (už od 14. století mlýn, v polovine 17. století dvur s pivovarem a nekolik usedlostí). Mlýn pod Vyšehradem stál (snad?) už ve 12. století. Jedna z vinic na vinohradské strane údolí je v Knihách vinicních již Léta Páne 1353 zaznamenána jako majetek Jakuba Folimana. Množství vinic zde na svazích Karlova udává ješte tzv. stabilní katastr z roku 1844 a místy zachované kamenné zídky je nepochybne pripomínají. Nad jižní strání cnely gotické opukové hradby Vyšehradu a od století 17. i naproti mohutné barokní cihlové opevnení s kurtinami a bastiony. Do pomalu se rozrustající zástavby pak 19. století privedlo železnicní trati, budované na náspech, což ovlivnilo další vývoj. A konecne 20. století vyrešilo severojižní spojení vysokým Nuselským mostem (1967 – 1973) v úrovni obou plošin, prekracujícím východní okraj parku. Výškový rozdíl údolí ciní 38 metru. Soucasné parkové úpravy puvodne prevážne holého terénu pocházejí vetšinou z osmdesátých let 20. století, které zde jako další památku zanechalo betonové ventilacní kopule rozsáhlého podzemního krytu civilní obrany. Dnes slouží Folimanka jako verejný mestský park s detským hrištem, plastikami a, žel, i divokými skládkami v odlehlejších cástech a pri hradbách a s vyšlapáváním stále dalších pešinek. Park je veden jako historická zelen, soucást Mestské památkové zóny Vinohrady – Žižkov – Vršovice, zrízené vyhláškou hl. m. Prahy z roku 1993.
Prevzato z www.praha2.cz
Pokud budete postupovat ke skrýši ze severu, mužete navštívit Muzeum policie Ceské republiky, prípadne kostel Panny Marie a Karla Velikého.

Park Folimanka
Through medieval deforested and agriculturally exploited countryside, across the Vinohrady plain, led from Prague to South mercantile routes. But area of the present-day park remains fortunately untouched. One route contravened Botic creek valley close to Albertov and the second one was in ravine of today’s Belehradska Street. Along of this route later, in 14th century, appeared mill, few homesteads and more later, in 17th century, brewery. All together was a nucleus of present Nusle quarter. Vineyards, so typical for southern hillsides of medieval Prague, were common also in this area. Number of them still we can find in the Land register from 1844. One from the vineyards was in a possession of Jakub Foliman (this info was find in Vineyard Register listing from 1353). Still visible remnants of vineyard stonewalls are silent witnesses of Old Prague viniculture glory. Gothic Vysehrad plaener walls towered above south slopes and massive baroque brick fortification with bastions guards opposite side of the valley. 19th Century, “Century of steam”, bring into slowly sprawling city suburb railroad, which remarkably influenced subsequent locality development. And finally, 20th century solved definitely important South-North connection of Prague City by construction of the “Nuselský” bridge (1967 – 1973) crossing the valley 38 meters above its lowest parts. Present park arrangements come from eighties of the last century. Century, which apart from other things, left here another “relic” in the form of huge concrete ventilation cupola of the vast underground civil defense shelters. Today Folimanka serves primarily as a public park with child playground, some sculptures, lot of nice trees and (unfortunately…) with black dumps and illegal footpaths in its remote areas. The Park is a part of City historical interest zone Vinohrady – Žižkov – Vršovice.
This text was taked over from www.praha2.cz
When you go to cache from north, you can visit Police of Czech republic museum or church of Panny Marie a Karla Velikého.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:]Uyrqrw cbq mvqxbh xqr ynzcn avxql arfivgv...
[ENG:]Ybbx haqre jnyy, jurer ynzc arire fuvarf...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.