Skip to Content

This cache has been archived.

motty.rt: Zájemce o adopci není, takže keš posílám na místo klidu a odpocinku.

More
<

The Folly/Letohradek

Hidden : 02/13/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je umistena nedaleko letohradku Mitrovskych / Cache is located nearby the Mitrovsky folly

Letohrádek Mitrovských


Klasicistní budova letohrádku sloužila v prubehu dvou století svým nevelikým interiérem rozlicným úcelum. Vznikla po roce 1779, ve kterém koupil Jan Krtitel Mitrovský (zemrel 1811) od moravských zemských stavu pozemek u svrateckého náhonu, na nemž stál dum se zahradou a skleníkem, patrící brnenskému rychtárovi Martinu Janu Cippsovi. Zde vybudoval nový majitel klasicistní letohrádek ve stylu Louis XVI. Budova obsahující vstupní oválný sál a postranní krátká pravoúhlá krídla byla umístena v parku se zahradou, ve které pribyla aranžerie a skleník na ananasy.

Drobná clenitá architektura, založená na terase mírne svažitého terénu prírodního prostredí je osove komponovaná. Její prucelí otevírají jemne profilované dvojkrídlé dvere, rámované výrazným pletencem, protáhlá dvojitá okna klasicistního tvaru s mríží, otevíraná dovnitr i ven a doplnená návojovými rímsami. Melké meziokenní lisény krídel a pilastry tamburu s kompositními hlavicemi podpírají korunní rímsu budovy. Umerené a klidné architektonické clenení je doplneno festony a ružicemi. Konvexne tvarovaná strední cást budovy je zduraznena bohatší plastickou výzdobou portálu s rohem hojnosti a kvetinovou dekorací nad okny se uplatnují


Zpusob založení a utvárení letohrádku Mitrovských dokládá dobové romantické vlivy. Projevují se v drobném merítku stavby, odlišném vztahu k prírode a krajine, ve snaze o její obyvatelnost. Nový je i duraz na vytvorení prostredí soukromí, provázený menšími obytnými prostorami. Opuštena byla dynamická pusobivost barokních výzdobných prvku. Elegance, originalita a vtip nahradily vznešenost a okázalost. Budova, její interiéry a výzdoba nemá diváka ohromovat, ale vytvorit intimní prostredí príznivé cloveku. V tomto duchu byla koncipována také vnitrní fresková výzdoba letohrádku, zachovaná ve stredním sále. Tvorena je malbou vegetabilních, zoomorfních a architektonických motivu. Výtvarne je rozvíjena v príjemné dekorativní poloze. Nad pruhledy do klidné krajiny s klasicistními architekturami a vodními plochami vyrustá a prostor ovládá bohatá exotická vegetace s množstvím detailu.

Pri restaurování v letech 1962-1965 byly obnoveny též puvodní nástenné malby. Dnes slouží letohrádek k výstavním úcelum.

Pozor, cache neobsahuje tuzku! Attention, cache contains no pencil!

Additional Hints (Decrypt)

Frwqrgr cb fpubqrpu qbyh n uyrqrwgr zevm pb arwoyvm fpubqhz. Zntarg, i ebuh qemv arwyrcr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.