Skip to content

Lasarettmoen Traditional Geocache

Hidden : 02/14/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen er plassert like utenfor et område med kulturminner. For å komme til cachen må man gå igjennom dette området. En grei spasertur i lett terreng.

Lasarettmoen er et område med tufter etter et av de største feltsykehusene som ble bygget under siste verdenskrig. Sykehuset ble opprettet i kort avstand fra Porsangerfjorden, hvor de tyske havneanleggene lå, og Banak hvor nord Europas største krigsflyplass lå. Sammen med andre feltlasarett skulle Lasarettmoen tjene deler av tyskernes frontavsnitt i Sovjetsamveldet, styrkene i Finnmark og nord Finland. Det som møter deg i dag er omtrent det som tyskerne etterlot seg etter å ha satt fyr på alt brennbart, og sprengt deler av anlegget før tilbaketrekningen i 1944. En tur i området vil gi deg et inntrykk av hvordan anlegget en gang så ut, du vil møte mye som minner deg på de lidelsene en krig påfører mennesker, men også spor etter forsøk på lindring.
Enkelte av de som bor i dette området, hevder at det spøker på denne plassen.

Cachen er en 1,2 l gjennomsiktig boks, med blått lokk.
Innhold: - notisbok, blyanter, blyantspisser,
turboksdokumenter.
Bytteting: - fargeblyanter
- boks med tannstikker

The cache is placed just outside a area worth seeing. You have to walk through this area, to reach the cache. A short walk from the mainroad.
Lasarettmoen ("Field Hospital Grounds"), is a area of ruins from one of the largest hospital buildt during the second world war. The hospital was buildt close to the Porsangerfjord, where the germans harbour fasilities were located. During the war, Banak was the northern Europe's biggest airport. Lasarettmoen, together with other hospital, served parts of the german front in the Soviet Union, as well as german forces in Finnmark and northern Finland. Today things are found basically the way the german soldiers left them, after setting everything on fire that would burn, and blowing up facilities before the retreat in 1944. A walk around the area, will give an impression of what these fasilities were once like. You will come upon many things that are reminders of what kinds of suffering war brings upon people.
Some of the local people claim that this area is haunted by ghosts.

The cache is a small transparent container, with a blue lid.
It contains: - notebook, pencils, pencil sharpener
documents.
Things too exchange: - color pencils
- box of tooth stick's

Additional Hints (Decrypt)

Fgbe fgrva N ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)