Skip to content

Literarni cache I Mystery Cache

This cache has been archived.

Brouk & spol.: Archivována.

More
Hidden : 02/22/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Motto: „Clovek je živ telem i duší.“

Na výše uvedených souradnicích cache nehledejte, ala najdete na nich zdroj informací, který se vám bude jiste hodit.

Vzhledem k soucasnému pretechnizovanému stylu života nabízí tato cache nahlédnutí i do jiných vzácných duševních hodnot, a tou je jiste literatura.

„Být svobodným znamená delat, co chceš, ale nikdy chtít, co chceš.“

(EN) I apologize so much but for discovering of coordionates of mystery cache is very good knowledge of Czech language necessary !

Cache najdete na míste, na které se stojí za to jít podívat. Pro získání souradnic cache je zapotrebí vyluštit následující literární úkoly:

K) Urcete celé jméno autora a název díla, ze kterého je následující ukázka, a sectete všechny souhlásky „r“ a „l“ v nich obsažené (v celém jméne a názvu).

„Parížské predmestí za Malakovem melo ulice jako chrup s vylámanými zuby, mezi jednotlivými domy ješte nezastavené pozemky, ztrácející se v pustých polích, a za prkennými ohradami chatrce hadráru. Šedivé, kalné nebe leží nízko nad celým tím bezbarvým krajem a z jeho hubených boku dýmá mlha. Vzduch je syrový. Bylo snadné najít hledaný dum. Jsou na té strane ulice jenom tri. Je to poslední z nich. Naproti nemu je prázdný pozemek. Má poschodí, dvorek ohrazený latkovým plotem, dva nebo tri nuzné keríky, obdélnícek zelinárské zahrady, zaváté snehem.
Petr vešel docela tiše, nebot sníh ztlumil jeho kroky. Ale záclonky v prízemí se pohybují, a když se blíží ke dverím, dvere se otvírají a Lucie stojí na prahu. V šeru chodby se vítají zadrhlým hlasem. Lucie ho vede do první místnosti, používané na jídelnu. Tam maluje, stojan má postaven u okna. Zprvu nevedí, co by si rekli: prespríliš se v myšlenkách na toto setkání pripravovali, a ted nechce žádná z pripravovaných vet vyplynout na rty. Mluví spolu tlumene, ackoliv v dome nikdo není. Snad práve proto. Sedí nekolik kroku od sebe a bojí se pohnout. Petr si ani neshrnul límec na zimníku. Povídají si o tom, jaká je venku zima, kdy jezdí tramvaje. Hrozne je oba mrzí, že se cítí tak hloupe.“

L) Urcete 1. krestní jméno a príjmení autora a název díla, ze kterého je následující ukázka, a sectete všechny samohlásky „e“ a „a“ v nich obsažené (v celém jméne a názvu).

„Lodka je v porádku, pomyslel si. Je celá a není nijak poškozená, až na tu kormidelní pásku. Ta se dá snadno nahradit.
Ucítil, že se ted dostal do proudu, a uvidel svetla pobrežních osad podél celého brehu. Ted vedel, kde je, a dostat se domu byla už hracka.
Vítr je stejne náš prítel, napadlo ho. A pak dodal – nekdy. A nesmírné more se všemi našimi práteli i nepráteli. A postel, kmitlo mu hlavou. Postel je taky muj prítel. Proste postel, pomyslel si. Postel, to bude bájecné! Jak je to lehké, když je clovek poražen, rekl si v duchu. Nikdy jsem nevedel, jak je to lehké. A co te porazilo? zeptal se sám sebe.
„Nic,“ odpovedel si nahlas. „Pustil jsem se moc daleko.“
Když vplouval do malé prístavní zátoky, svetla na Terase nesvítila a starec vedel, že jsou všichni v posteli.“

M) Urcete celé jméno autora a název jeho románu z následující charakteristiky a sectete všechny souhlásky „n“ v nich obsažené (v celém jméne a názvu).

Známá kniha švédského lékare z neho pres noc udelala jednoho z nejznámejších svetových autoru. Na zacátku 20. stol. se ješte neríkalo bestseller, ale nepochybne jím byla. Byl žákem a ctitelem Pasteura, byl módním lékarem vysoké spolecnosti i korunovaných hlav, ale i lékarem chudiny a zvírat ze své potreby pomáhat, ordinoval v Paríži i Ríme. Neopakovatelným zpusobem popisuje nejpodivuhodnejší príhody své praxe, nebot mel velmi bohaté zkušenosti i s lécbou vážne nemocných, napr. cholerou, a s jejich nesmírným zápasem se smrtí. Poutavé vyprávení jeho románu utkví ctenári navždy, verí mu doslova, že mluví se skrítky, že má tajemnou sílu hypnotické vlády nad pacienty, že je v souzvuku s temnými prvky prírodní ríše apod. Jeho vyprávení predcí každou predstavivost.

N) Urcete celé jméno autora a název díla, ze kterého je následující ukázka, a sectete všechny souhlásky „j“ a „d“ v nich obsažené (v celém jméne a názvu).

„Generál Ivan Fjodorovic Jepancin stál uprostred své pracovny a velmi zvedave hledel na vcházejícího knížete, dokonce mu vyšel dva kroky vstríc. Kníže k nemu pristoupil a predstavil se.
„Tak prosím,“ odpovedel generál, „cím mohu sloužit?“
„Nepricházím v žádné neodkladné veci, rád bych se proste s vámi seznámil. Nechci vás obtežovat, neznám ani váš prijímací den, ani casový rozvrh… Ale jdu rovnou z vlaku… prijel jsem ze Švýcar…“
Generál jako by se chtel malicko pousmát, ale rozmyslel si to a ovládl se, znovu se zamyslel, primhouril oci, zmeril si hosta od hlavy k pate, rychle mu ukázal na židli, sám usedl ponekud stranou a v netrpelivém ocekávání se k nemu obrátil. Gana stál v koute pracovny u psacího stolu a probíral se v listinách.
„K seznamování mám celkem málo casu,“ rekl generál, „ale jelikož jiste sledujete nejaký cíl, tedy…“
„To jsem práve tušil,“ prerušil ho kníže, „vedel jsem, že budete spatrovat v mém príchodu nejaký zvláštní úmysl. Ale krome potešení seznámit se s vámi nemám opravdu žádný osobní cíl.“
„Potešení je ovšem i pro mne preveliké, ale nejsme na svete jen pro zábavu, jak víte, obcas se musíme venovat i povinnostem… A mimoto stále mezi námi nevidím spolecný…jak bych to rekl… duvod…“
„Duvod není naprosto žádný a spolecného je ovšem málo. Nebot i když jsem kníže a vaše manželka pochází z našeho rodu, není to samozrejme duvod. Docela to chápu. Privádí me k vám jediná pohnutka. Nebyl jsem pres ctyri roky v Rusku, a jak jsem odjíždel! Div ne pomatený. Ani tenkrát jsem tu nikoho neznal, a ted znám ješte méne. Potrebuji dobré lidi, dokonce mám na srdci jistou záležitost a nevím, kam se s ní obrátit. Už v Berlíne jsem si ríkal: Jsou to témer príbuzní, pujdu napred k nim, snad si navzájem budeme i k užitku – oni mne a já jim, jsou-li to dobrí lidé. A slyšel jsem, že jste všichni dobrí lidé.“

O) Urcete jméno autora, jeho vlastní jméno a název díla, ze kterého je následující ukázka sectete všechny souhlásky „n“ v nich obsažené (ve jméne, vlastním jméne a názvu).

Paní de Rénal se zachvela. Její muž sedel jenom ctyri kroky odtud, podala rychle Juliánovi ruku a zároven ho lehce od sebe odstrcila. Zatímco pan de Rénal nadával dále na nicemy a jakobíny, kterí bohatnou, pokrýval Julián ruku, kterou mu konecne ponechala, vášnivými polibky, alespon se paní de Rénal takovými zdály. Ješte ráno toho osudného dne mela v rukou dukaz, že muž, kterého potají zbožnuje, miluje jinou ženu! Zatímco byl Julián pryc, byla k smrti neštastná. Nemohla na nic jiného myslet.
„Jakže! Miluji snad,“ uvažovala, „cítím snad lásku! Jsem snad já, vdaná žena zamilovaná, ale,“ pravila, „nepocítila jsem nikdy pro svého muže takové bolestné blouznení, pro než nemohu odpoutat své myšlenky od Juliána. Je to vlastne pouhé díte, které je plné úcty ke mne! Jeho blouznení pomine. A pak: co je mému muži do citu, které mohu mít pro toho mladého muže? Mého muže by nudily rozmluvy, které mívám s Juliánem o imaginárních vecech. On myslí stále jenom na své obchodní záležitosti. Neubírám mu proto nic, abych to dávala Juliánovi.“

P) Urcete celé jméno autora a název díla, ze kterého je následující ukázka, a sectete všechny souhlásky „d“ v nich obsažené (v celém jméne a názvu).

„Cítil jsem ted vetší jistotu, - pokracoval Armand po chvíli, - a trebaže jsem si uvedomoval, že jsem dosud zamilován, bylo v mé touze po setkání s Markétou skryto též prání ukázat jí svou prevahu.
Jaké okliky a jaké duvody si najde srdce, aby dosáhlo splnení své touhy! Nevydržel jsem už na chodbe a vrátil jsem se na své sedadlo, rozhlížeje se rychle hledištem, abych zjistil, ve které lóži sedí. Sedela v lóži u jevište sama. Zmenila se, jak jsem se už zmínil, na jejích rtech už nebylo ani stopy po bezstarostném úsmevu. Bylo patrno, že trpela a dosud trpí. Trebaže byl duben, byla ješte oblecena jako v zime, celá v sametu.
Hledel jsem na ni tak uprene, až na mne pohlédla. Chvíli na mne hledela, pak sáhla po kukátku, aby se lépe podívala, a nepochybne jsem jí byl povedomý, ale nepoznala me, protože když odložila kukátko, mihl se jí na rtech úsmev, ta puvabná ženská odezva pozdravu, který patrne ode me ocekávala. Neodpovedel jsem však, jako bych se pred ní uzavíral, a chtel jsem vyvolat dojem, že si už nevzpomínám, trebaže ona si vzpomnela. Asi se domnívala, že se zmýlila, a odvrátila hlavu. Videl jsem Markétu v divadle mnohokrát, ale nikdy jsem nepozoroval, že by hru aspon trochu sledovala.“

Q) A nakonec „trešnicka na dortu“! Urcete jméno autora, jeho vlastní jméno a název díla (složeno ze 3 slov) z následující charakteristiky a sectete všechny samohlásky „o“ v nich obsažené (ve jméne, vlastním jméne a názvu).

Autor byl nepochybne jedním z neproslulejších a nejpokrokovejších francouzských autoru všech dob, který ovlivnil svou filosofií a dílem celé generace následovníku a jeho úvahy a závery budou zrejme platné do skonání lidstva. Jeho dílo je více než obsáhlé, nebot se dožil velmi vysokého veku. Priblíží ho jeho myšlenka: „Dopouštíme se mnoha nespravedlností v zurivosti našich vášní, podobne jako ztrácíme rozum v opilosti: ale když opilost pomine, vrátí se rozum: a to je podle mého soudu, jediná prícina, která umožnuje lidské spolecnosti její prežití…“ Rozum je dle nej jediným skutecným našim rádcem.
Kniha, kterou zminujeme, je o muži, který se nejprve zamiloval, vyhnali ho z domu, pak procestoval celý svet, kde zažil mnoho dobrodružství, nekolikrát zbohatl a brzy potom o bohatství zase prišel, poznal spoustu dobrých i zlých lidí, spoustu míst, pomohl mnoha lidem, ale také nekteré prátele ztratil, pozdeji se však s nimi zase setkal, události ho však jen míjely. Chtelo by se ríci, že poznal svet, poucil se a zmoudrel, ale protože byl prostáckem, nestalo se tak. Presto se usadil, mudroval, ale nebyl spokojen. Teprve nakonec potkal staríka, který neznal nic z vnejšího sveta, ale spokojen byl. Divil se, jak muže tak spokojene žít s celou rodinou na svém malém hospodárství a starecek mu rekl: „Obdelávám je s detmi a práce od nás odvrací tri velká zla. Nudu, neresti a nouzi.“ Muž teprve ted pochopil a zacal pestovat svou zahradu se všemi blízkými a svet se stal nejlepším místem k životu.

Obsah cache: lokomotiva, balonek, sklenenka, metr, guma, magnet Ferda, frkacka, zlatá barva, magnet pecka.

Skutecné souradnice cache jsou:
N 49 AB,C
E 016 EF,G
Kde:
A = L – N
B = (P + Q)/2
C = ((M + L) * N + M + O + K + L + P) * Q
E = O + P + Q - N – M
F = K + L – O - M
G = ((L + N) * (O + P + Q)) + ((Q * O) + N)

Additional Hints (Decrypt)

Wqr b firgbiá qíyn firgbiýpu nhgbeh, arxgreá m cbivaaé prgol.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)