Skip to content

Skansenparken Traditional Geocache

This cache has been archived.

cervisvenator: Hi

While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever.

Nothing seems to happen with this cache listing, so it is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location. Also, if it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible.

If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.

(This reviewer note is in English so non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers can understand what it says.)

Thanks for your understanding,
Cervis Venator
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
Hidden : 04/01/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skansenparken
Skansenparken en vakker Aprildag, utsikt mot Vågen
Skansenparken on a lovely April day, view towards Vågen
 

 
 

NORSK
Bergens syv fjell lå i uminnelige tider grå og nakne, og den eneste form for vegetasjon, var den som geit og sauer gnaget av etter hvert. Foruten de som hadde dyr på beite langs fjellsidene og enkelte friluftselskere, var det utenkelig at byens befolkning kunne finne på å gå tur på fjellet. Det kan nevnes at enkefru Elisabeth Margrethe Prom hadde sin gård og sommerresidens på Skansen, der hvor brannstasjonen står. Det var et stort hus med 2 arker og 2 skorsteiner, og om høsten flyttet madam Prom ned på Øvregaten hvor hun tilbrakte vinterhalvåret.......

I 1859 begynte kjøpmennene Johan Geelmuyden og J.W. Olsen å møtes hver lørdag for å diskutere "hvad der i Ugens Løb var passeret i den mercantile Verden". Bakgrunnen for disse møtene var at herrene ikke hadde tid til å frekventere Børsen som da var i Bergen. Året etter økte klubben med to medlemmer, Associé Lauritz Wiborg og Dampskibsexpediteur Hans Dekker. Når de nå var 4, ble det bestemt å danne en klubb under navnet "Ølklubben", og de ble samtidig enige om at møtene skulle finnes sted hos medlemmene og at omkostningene av "Bayeren" skulle fordeles på medlemmene. Den 11. juni 1864 ble det etter forslag fra Dampskipsekspeditør Hans Dekker samlet inn 4 skilling fra hver medlem til "et eller andet veldædigt Formaal". Kun uker senere framsatte J. Geelmuyden forslag om at fireskillingsbidragene skulle anvendes til bekledning av Bergens fjell. Forslaget ble godtatt med applaus og klubben forandret navn til "Fiirskillingsklubben til Beklædning af Bergens Fjelde". Dette var starten på det vi i dag kjenner som "Bergens Skog- og Træplantningsselskap".

"Det er vort faste Haab, at det Frø som her i al Beskedenhed er Lagt i Tidernes Løb skal voxe op til et skyggefuldt Træ under hvis Ly vore Efterkommere kunde mindes dem, der mod mangt et lidet Smiil, aldrig tabte Troen paa Frøets Kreft til at klæde Fjeldene"

Området mellom Skansen Brannstasjon, Proms gate og Fjellveien, Skansenparken, utgjør det meste av den tidligere Store Bleken gård. Johan Fredrik Fosswinckel fikk på slutten av 1700-tallet anlagt et platå med brystvern av gråstein foran hovedhuset på Store Bleken gård. I 1897 ble gården overlatt til "Bergen Skov- og Træplantningsselskab" til beplantning og anlegg av en park med tilhørende veier. Det ble et idyllisk anlegg med småveier og utsiktspunkter forsynt med benker. Noen av trærne skriver seg trolig fra J.F. Fosswinkels tid (1712-1799). I 1903, året etter at gården ble revet, ble Skansen Brannstasjon oppført på dette stedet etter tegninger av arkitekt Th. Bjørnestad. Reservoarbassenger nord for stasjonen ble anlagt alt i 1881, og utvidet i 1901. Bassenget ble benyttet som reservoar for brannvesenet, og er med sin historiefortellende verdi å anse som et teknisk kulturminne. Vedlikeholdet av den Skansenparken ble overtatt av Bergen Kommune i 1958. Stasjonen ble brukt av brannvesenet frem til 1968 .

 

ENGLISH
The seven mountains surrounding Bergen were for a long time grey and naked, and the only vegetation was eaten by the goats and sheep nearly before it grew. Apart from the owners of the goats and sheep along the mountain sides and some rare lovers of fresh air and mountains, it was unthinkable that the citizens of Bergen even considered a walk in the mountains. It should be mentioned that widower Elisabeth Margrethe Prom had her farm and summer residence on Skansen, just where the old fire station stands today. It was a nice big house, but in the autumn she moved down to Øvregaten, where the Funicular starts, and she spent the winter months..... (Too cold in the "mountains")

11th of June 1864 it was formed a club that had as a goal to plant trees and forest on the mountains surrounding Bergen. This club had originally 4 members, men from the business elite in Bergen, and named the club "The Bergen Forest- and Tree planting company".

The area between Skansen fire station, Proms gate and Fjellveien, the Skansen Park, covers most of the land that belonged to "Bleken farm". In 1897 this farm was handed over to the Bergen Forest- and Tree planting company with the agreement to form a park with small paths. It became an idyllic park with many nice paths and viewpoints supplied with benches. Some of the trees in the park today probably dates back to the 18th century. In 1903, the year after the farm was demolished; Skansen fire station was built based on drawings from architect Th. Bjørnestad. Reservoir pools north of the station was already made in 1881, and expanded in 1901. The pool was used as a water reservoir for the fire department. The fire station was used until 1968. The maintenance of the park was handed over to Bergen borough in 1958.

 

 

Geocaching på Vestlandet

Additional Hints (Decrypt)

[NO] V fivatra, zhe ni fgber fgrvare [EN] Ba gur oraq, jnyy znqr bs ovt fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)