Skip to content

Constantinsborg Multi-cache

This cache has been archived.

HePe: Cachen nedlægges i stedet for at blive opdateret til de nye lokale forhold

More
Hidden : 04/09/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:DANSK:

Lokationen:

Constantinsborg er en herregård, der kendes fra historiske kilder fra omkring år 1400 som Stadsgård, men er formentlig noget ældre. Den ligger i et naturskønt område vest for Århus ved den nyoprettede Årslev Engsø. I slutningen af 1600-tallet lod den daværende ejer baron Constantin Marselis godset omdøbe og ombygge som et symmetrisk barokt anlæg, der var højeste mode dengang. Symmetrien ses stadigvæk, hvis man kommer fra syd ad Alleen, der er en vej, som fortsætter over gårdspladsen til hovedbygningen. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1802 efter en brand året før. I 1867 overtog Hendrik Pontoppidan godset og igangsatte omfattende ombygninger, herunder opførelse af de nuværende avlsbygningerne, der er bygget i kampesten. Constantinsborg var i Pontoppidan-slægtens eje indtil 1999, hvor Troels Holch Povlsen overtog godset og startede en omfattende restaurering.

Constantinsborg er ikke åben for offentligheden, men der er gode muligheder for gåture i området omkring. Jagten på denne cache vil bringe dig rundt på en lille del af det sti-system, der omgiver Årslev Engsø og Brabrand Sø. Fra cachen er der udsigt til Constantinsborg og ud over Årslev Engsø.

Cachen:

Der kan parkeres på pladsen ved WP1.

WP1: Ved N 56° 08.200 E 010° 04.432 finder du en stolpe, hvor stien mod øst starter fra parkeringspladsen. På vestsiden af stolpen er der 4 skilte.
A er det samlede antal dyr (ikke mennesker) på skiltene.
E er antallet af grønne skilte
F er tallet på 3. skilt minus antallet af skilte

Følg stien mod øst. Ved vejen (Alleen) drejes mod nord mod Constantinsborg.

WP2: Ved N 56° 08.291 E 010° 04.615 står du for enden af Alleen ved indkørslen til Constantinsborg. På gavlen af de nærmeste bygninger kan du se et årstal VXYZ.
B er V + Y.
C er V + Z.
D er V + X.

Tilbage til stien og fortsæt mod øst. Cachen findes på N 56° 08.ABC E 010° 04.DEF.


ENGLISH:

Location:

The manor Constantinsborg is known from historic records from around 1400 as Stadsgaard but is probably older. It is located in a beautiful area west of Århus at the new lake Årslev Engsø. In the end of the 17th century the owner baron Constantin Marselis renamed and rebuild the manor in the then highly modern baroque style with strictly symmetric buildings, roads and gardens. The symmetry is still visible when arriving from the south. The present manor-house is build in 1802 after a fire the year before. In 1867 Hendrik Pontoppidan became owner and started massive rebuilding including the present surrounding buildings. Constantinsborg were the property of the Pontoppidan family until 1999 where Troels Holch Povlsen became owner and started major restoration.

Constantinsborg is not open for public, but the surrounding area offers good opportunities for a walk. During the hunt for this cache you will travel a small part of the public paths around Årslev Engsø and Brabrand Sø. From the cache there is a view to Constantinsborg and Årslev Engsø. 

The Cache:

Park at WP1.

WP1: At N 56° 08.200 E 010° 04.432 you'll find a pole where a path leads east from the parking area. There are 4 small signs on the west side of the pole.
A is the number of animals (not humans) on the signs.
E is the number of green signs.
F is the number on 3rd sign minus the number of small signs.

Follow the path east. Turn left/north at the road (Alleen) to Constantinsborg.

WP2: At N 56° 08.291 E 010° 04.615 you are at the entrance to Constantinsborg. On the buildings nearby you see an number VXYZ (the year of construction).
B is V + Y.
C is V + Z.
D is V + X.

Go back to the path and continue east. The cache is located at N 56° 08.ABC E 010° 04.DEF.


Additional Hints (Decrypt)

[Dan:] Haqre fgraohaxr. Xna aåf sen abeq. [Eng:] Haqre cvyr bs ebpxf. Orfg ernpurq sebz abegu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)