Skip to Content

This cache has been archived.

TrainTour Reviewer: Autori uz se od zari neprihlasili na GC.com, zadna reakce na mou vyzvu, dlouhy disable -> Archivovano.
TrainTour, reviewer pro CZ, SK a okoli

More
<

Mladá Boleslav + ?

A cache by M+m+M Cumackovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Predevším chceme upozornit nato, že kešku zakládal M@lh@. Tudíž veškeré díky za nápad a provedení patrí predevším jemu :-)
Do našeho opatrovnictví zdedena dne 11.8.2007.Cesta za touto klasickou multi-keškou Vás zavede po zajímavých místech v Mladé Boleslavi a okolí. Nejen krátkou procházkou zbytkem Starého mesta, které minulý režim milostive zachoval pri urputném budovatelském rozmachu místního autoprumyslu a související infrastruktury, ale i osudem a stavem okolí finálního úkrytu kešky si clovek uvedomí drívejší neúctu k architekture nezaložené na drátech, oceli a betonu.

Na souradnicích N 50° 24.852 E 014° 54.339 je možné zaparkovat, trasu lze projet i autem s obcasnými zastávkami ovšem v parkovací zóne mesta (z vlastní zkušenosti vím, že o co více jsou místní šerifové benevolentní k majitelum aut s SPZ MB nebo S, o to více, rádi a docela rychle obotickují auta s jinou SPZkou se zvláštní specializací na pražáky).

Na N 50° 24.927 E 014° 54.375 naleznete bustu nadšenému pevci národní síly a volnosti Svatopluku Cechovi, která je soucástí pomníku jehož letopocet zhotovení vám dá ABCD.

Procházkou na N 50° ((B*3)-C-D).(3*C)(B-C-D)(B-2*D), E 014° (B-A-C-D)(2*C).D(B-C)(B-5*A) se dostanete pred nádherný freskový dum s nápisem v latine pojednávajícím o právu a zákonu. Souctem písmen I v puvodním latinském textu dostanete E.

Na N 50° (2*E+C).(2*E-2*B+A)(A*9)(E-C) E 014° (E*5-1).(E-B-C)(E-2*C)(3*C) se doctete, že pozdne gotická stavba byla postavena kolem roku 1490 pro Jana Císare, po roce 1500 byla stavba upravena a rozšírena a její dnešní název vznikl ovšem až ve století 19. Puvod Jana Císare najdete podle 1. a 8. písmena nejdelšího latinského slova na uvedených souradnicích (puvodní medenou tabuli negdo ukradl!)a následne v Mendelejevove periodické soustave prvku, a protonové císlo príslušného prvku je F.

Prepoctem souradnic na N 50° (3*B-A-C).(F-B+D)(2*F-C) E 014° (4*F+C).(F-E-C)((E+F)/3)(F-B-A) se dostanete na místo s výhledem na starou cást Mladé Boleslavi. Po ceste minete pametní desku, kterou zde umístil Sbor dustojníku c.k.pol. zbrojmistra hrabete Degenfelda 36. pešího pluku radového dne 24. a 26. cervna 1866 u Custozzy a u Skalice pred neprítelem padlým a následkem poraneni zemrelým spolubojovníkum. Sectením všech padlých s ceským jménem Josef dostanete G.

Tak ted už jenom témer konecná úprava souradnic na N 50° (G+E-2*C).((2*G)/10)(G+C+D)/2)(G-E+3*A) E 014° (4*G-B).(C)(G-3*C)(G-E+A) a hurá do finále. Keška se nachází v blízkosti puvodne pozdne gotické stavby, prestavené renesancne na konci 19. stol. podle návrhu arch. Josefa Schulze. Od r. 1917 byl jejím vlastníkem senátor a býv. prezident Škodových závodu v Plzni J. Šimonek. V postupne restaurovaných dobových interiérech je sbírka motocyklu strýce soucasného majitele, tvorená prevážne stroji z 50. let 20. století tradicních ceskoslovenských znacek Jawa, CZ, Tatran aj. Z ochozu mohutné veže, zachované gotické cásti je krásný výhled do okolí.
The trip for this classical multi-cache will lead you to some interesting places in Mladá Boleslav and its surroundings. The sort walk via the Old Town, which the previous regime graciously retained during a furious construction boom of the local automotive industry and related infrastructure, as well as the fate and current surroundings state of the final cache placement will remind you former irreverence to the architecture not based on bares, steel and concrete.

At N 50° 24.852 E 014° 54.339 you may park your car, although the whole journey could be passed in the car with occasional stops in the municipal parking zone (according to my personal experiences, the more the local cops are benevolent to the local drivers with cars marked MBL or S, the more, and with great pleasure and readiness, will they disable/lock the “alien” cars, especially the “Prague” ones).

At N 50° 24.927 E 014° 54.375 you´ll find a bust of enthusiastic singer of the national strength and freedom Svatopluk Cech, the bust is part of the monument, which year of foundation will provide you with ABCD.

Moving to N 50° ((B*3)-C-D).(3*C)(B-C-D)(B-2*D), E 014° (B-A-C-D)(2*C).D(B-C)(B-5*A)you will face the beautiful mural house with a Latin sign of the law and jurisdiction. The sum of the capital letters I in the Latin sentence will result into E.

At the next stage at N 50° (2*E+C).(2*E-2*B+A)(A*9)(E-C) E 014° (E*5-1).(E-B-C)(E-2*C)(3*C) is the late Gothic structure, which was build up for Jan Císar at around 1490, the structure was rebuild and enlarged after the year 1500. Its today´s name is known, indeed, since 19th century. The origin of Jan Císar can be found as the first and eight capital of the longest latin word at the coordinates (the former plate was stolen!) and consequently in Mendelejev´s periodic table and the proton number of the relevant element is the F.

Recounting the coordinates to N 50° (3*B-A-C).(F-B+D)(2*F-C) E 014° (4*F+C).(F-E-C)((E+F)/3)(F-B-A) will lead you a place with the outlook to the old part of Mladá Boleslav. Coming to this place you´ll pass the memory desk, which was placed here by the Corps of Officers of the imp.royal arm-chief Count Degenfeld´s 36th regular infantry regiment for their brothers-in-arm / casualties of the battle by Custozza and Skalice on 24th and 26th June 1866. The number of all killed soldiers with the Czech name Josef is G.

The final adjustment of the coordinates to N 50° (G+E-2*C).((2*G)/10) ((G+C+D)/2)(G-E+3*A) E 014° (4*G-B).(C)(G-3*C)(G-E+A)is almost the end of the journey. The cache itself is placed close to the late Gothic construction, rebuild in renaissance style at the end of 19th century according to the design of arch. Josef Schulz. Since 1917, Mr. J. Šimonek, senator and former president of Škoda factories in Pilsen, was the owner of the object. In gradually restored interiors there is an exhibition of motorcycles owned by an uncle of the current owner. The bikes are mostly of 50ies of the last century, mainly JAWA, CZ, Tatran, etc. There is also magnificent outlook from the mighty Gothic tower.


Additional Hints (Decrypt)

PM: Ynxgbc anxgbc nanxgbc ... (Ebsnzrf)
RA: Erqah n tvo xpbe.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.