Skip to content

Vickleby Alvar Traditional Cache

This cache has been archived.

Team Jatsy: Vi stänger denna för gott, området är ju fint och värt en cache så någon annan kanske vill lägga ut någon. Men vi tackar för oss och alla trevliga loggar vi fått när den var aktiv.

We archive this, and thank you for all the nice logs we received when it was active.

More
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Besök även alvaret utefter tvärvägen mellan Resmo och Stenåsa, med närhet till cachen Stora Alvaret.
Also visit the cache Alvaret along the cross road between Resmo and Stenåsa.

Stora alvaret är ett ca 37 kilometer långt och ca 15 kilometer brett område med alvarmark på öns södra delar. Området utgör en fjärdedel av hela Ölands yta. Alvaret utmärks av att det i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden bestående av kalksten ofta går i dagern eller är täckt endast av ett tunt jordlager med väldigt varierande och artrik flora. Stora Alvaret är en del av världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap.

Jag kan verkligen rekommendera en lite längre promenad ut på alvaret när ni loggat cachen, särskilt mitten av maj till mitten av juni, har inte våren varit alltför torr så är Stora Alvaret ett eldorado med blommor och orkideer.
Vill du uppleva det fantastiska ljuset så är en tidig morgon runt soluppgång att rekommendera, oavsett tid på¨året. Glöm inte kameran. Alvaret är en alldeles speciell upplevelse.
Kontrasten mellan kargheten vid torka och explosionen av växtlighet efter att regn fallit.
Alvarets storhet är den säregna blandningen av växter. Här kan man finna växter av sydeuropeiskt ursprung och stäppens och tundrans växter sida vid sida. Det finns ett stort antal unika orkidéarter och bara det är värt ett besök. För mer information se
:
http://www.checkpoint-oland.com/svh/orkideer.htm.


Bilden ovan är en panorama på ca 180 gr

Stora Alvaret is a limestone barren plain. Because of the thin soil mantle and high pH levels, a great assortment of vegetation is found including numerous rare species.
Stora Alvaret is a large part of Unesco World Heritage "Agricultural Landscape of Southern Öland"

I can certainly recommend a slightly longer walk on Alvaret, especially May to mid June, if it not has been to dry, alvaret is an eldorado of flowers and orchids.
Would you like to experience the wonderful light? That is an early morning around sunrise to recommend. Do not forget your camera.
Alvaret is three hundred square kilometers and is so unique that there is no word for it in other languages - so it may simply be called Alvar. The greatness of alvaret is the unique mix of plants.
Here you can find plants of southern origin and steppes and tundra plants side by side. There are a large number of unique orchid species and only that is worth a visit. For more information see:

http://www.checkpoint-oland.com/svh/orkideer.htm.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe]: Uäatnaqr [Eng]: Unat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)