Skip to content

Rabi Multi-cache

This cache has been archived.

MadDogTeam: Všechno krásné jednou končí a tak i na teto puvodni soucasti Otavskeho pokladu na to doslo.... Sbohem jedne z prvnich NektarBrothers...

More
Hidden : 05/14/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Procházka městečkem Rabí ke jednomu z nejrozsáhlejších a nejkvalitnějších českým hradů.
EN: Walk around the small town of Rabi to one of the most extensive and best Czech castles.


ČESKY

Rabí

Otava pod Sušicí dospěla a poklidně plyne malebnou krajinou Prácheňska. Dalším místem, které na své pouti potkává, je majestátní zřícenina hradu Rabí. Jedná se o jeden z největších hradních komplexů v Čechách. Více o jeho historii naleznete na webu Rabí.cz.

Abychom vás alespoň trochu provedli městečkem, připravili jsme krátkou a jednoduchou multi-cache.

1. Letopočet

Na výchozích souřadnicích cache nenaleznete, ale souřadnice vás přivedou před takový malý poklad. Je jím památkově chráněná budova bývalé radnice. Na její fasádě je umístěn malý letopočet, který si poznamenáte jako ABCD.

2. Pilot

Další zastávka vás přivede k pamětní desce účastníka bojů u Tobruku a pilota stíhací perutě RAF ve Velké Británii. Desku naleznete na zdi na souřadnicích:
N 49° 16.(B)(B-D)(A) E 13° 37.(A)(D-A)(A+B)
Už víte, jak se hrdina jmenoval? Poznamenejte si pořadové číslo stíhací perutě ve tvaru RAF.

3. Stromy

Následující zastavení vás přivede ke vzrostlým stromům s křížkem na kamenném podstavci. Najdete jej na souřadnicích:
N49° 16.(B)(A)(F) E 13° 37.(A)(D-R)(F)
Křížek je pěkný, ale pro zjištění E vás budou zajímat především stromy nad ním. Pokud vzrostlými stromy jsou:
•  (E=3)  javor a bříza
•  (E=5)  buk a dub
•  (E=7)  lípa a jírovec

4. Mříž

Po botanické vložce máte na výběr: můžete si jít prohlédnout úchvatnou zříceninu hradu, nebo pokračovat na souřadnice:
N 49° 16.(E)(C)(F) E 13° 37.(B-E)(E-D)(A)
Přivedou vás k bytelné kovové mříži. Počet čtvercových polí v horním řádku mříže si poznamenejte jako G.

5. Finále

Jdete pro cache? Jasně, najdete ji na souřadnicích:
N 49° 16.(E-A)(A+G)(F) E 13° 37.(F)(D+R)(F)
Při logování buďte ostražití a kryjte se, snadno by si vás nějaký slabozraký lučištník střežící hradní věž či hradby mohl splést s husitou. Lučištník? Inu čtěte dále...

Pověst o hrušni a vystřeleném oku

Jak sami vidíte, nacházíte se v blízkosti ovocného sadu. Není vyloučeno, že jedna z hrušní v tomto sadu je prapravnučkou hrušně, ke které se váže tato pověst:

Léta páně 1421, když země Koruny české zmítaly již třetím rokem husitské nepokoje, přitáhl k hradu Rabí znovu proslavený husitský hejtman a vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Nebylo tomu dávno, co se mu hradní posádka snad nedobytného hradu sama vzdala a on jej vypálil, ale rok se s rokem sešel a slovutný Žižka byl pod hradem zas. Důvodem jeho tažení byla nutnost ztrestat Jana z Rýzmberka, který se za tak řečených husitských válek přiklonil k císaři Zikmundovi, lišce ryšavé, a stal zarputilým odpůrcem všeho husitského.

Při cestě k hradu se udála prapodivná věc, když hejtman potkal venkovskou stařenku, která ho bez okolků varovala: „Vůdče táborů, nechoď proti Rabí, neboť neuzříš zpáteční cesty.“

Hejtman nepřikládal váhy jejím slovům a k hradu přitáhl, aby jej svými muži obehnal. Jako své velitelské stanoviště si vybral starou hrušeň, strom v poli osaměle stojící. Obléhání znamenitě opevněného hradu bylo urputné a na obou stranách přibývalo ran a mnoho mužů život svůj zde skončilo. Neštěstí však nechodí jen po řadových bojovnících, i na přední vůdce sedne a dotkne se jejich osudů značně. Z hradeb rábských vylétl šíp a po těch věcích uplynulých není zcela jasno, zda tětivu luku napjal Sezema Kocovský, Přibík Kadovský, zda se nezval Přibík Kočovský či snad byl jeden z nich pobídnut knězem Pavlem, jež obzvláště silnou osobní zášť k hejtmanovi choval. Šíp vyletěl s velkou rychlostí a ač hejtmana husitského minul, vrazil do kmenu hrušně takovou silou, že tříska byla z hrušně odštípnuta a prudce vražena v oko, kterým jediným světlo nebeské ještě hejtman viděl.

Jiný pramen uvádí odlišnou verzi, v níž se nebojácný hejtman pod hrušní pivem naléval a současně pojídal plodů stromu nad sebou, leč však bodavou včelu či vosu přehlédl a ta žihadlo své přímo do zdravého oka hejtmana vrazila. Leč hrad Rabí byl toho roku dosažen v červenci, kdy hrušek v Pootaví nebývá. Jisté je, že po této těžké nehodě dosud zdravého oka byl hejtman k lékařům do Prahy dovezen, velkým úsilím vyléčen byl a při životě tak zůstal, ale zraku již nikdá nenabyl. Místo, kde stávala stará hrušen, se nám nepodařilo najít, avšak určitě tu rostla, protože je zmíněna ve většině verzí o smutném to osudu posledního Žižkova oka.

ENGLISH

This cache is a part of serie OTAVA, so don´t forget to write down the code necessary to finding OTAVA'S TREASURE – Otavský poklad.

The River Otava flows through the landscape quiet. Next place, which it meets, is the large ruin of castle Rabi. It's one of the largest castle's ruins in Czech Republic. On this place there is a short and simple multi cache for you.

1st Year

On the given coordinates N49° 16.870 E 13° 37.140 write down the year ABCD from the top of front side of the former Office of Rabi.

2nd Pilot

Continue to N 49° 16.(B)(B-D)(A) E 13° 37.(A)(D-A)(A+B) where memorial plaque is placed on the wall. The plaque commemorates the pilot of the RAF fighter squadron in Great Britain. Write down number code of that fighter squadron ("stíhací perutě" in Czech) as RAF.

3rd Trees

Continue to N49° 16.(B)(A)(F) E 13° 37.(A)(D-R)(F) You'll find the column of the crucification here between two trees. Identify trees and write down E:
•  (E=3)  maple and birch
•  (E=5)  oak and beech
•  (E=7)  lime-tree and chestnut-tree

4th Bars

After this botanical test you can visit the ruin or you can continue to N 49° 16.(E)(C)(F) E 13° 37.(B-E)(E-D)(A) Beside you are massive metal bars (grille). Count square fields of an upper row of this bars and write down number as G

5th Final

Now you can go on the treasure hunt at the:
N 49° 16.(E-A)(A+G)(F) E 13° 37.(F)(D+R)(F)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] zrmv xnzral ir inyh cbq wnybilz fgebzxrz
[EN] haqre gur fgbarf va gur enzcneg haqre lbhat gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)