Skip to content

Národní muzeum 1891 Traditional Cache

Hidden : 05/19/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Budova Národního muzea byla slavnostně otevřena dne 18. května 1891. Byly v ní instalovány sbírky pravěké, historicko-archeologické, divadelní, mineralogické, geologicko-paleontologické a zoologické, soustřeďující nejcennější kulturní dědictví našeho národa.


    Národní muzeum bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818. Prvním stalým sídlem byl Šternberský palác na Hradčanech. Roku 1840 vypracoval František Palacký návrh na zbudování muzea na dnešním Smetanově nábřeží. Palackého stavební návrh požadoval nejen výstavní sály, knihovnu, archiv a sbírky grafiky, ale i lapidárium a depozitáře. Ke stavbě však nedošlo, a tak se muzeum stěhovalo v roce 1846 do Nostického paláce. Až roku 1876, po návrhu F.L.Riegra, darovala městská rada pro muzeum pozemek na horním konci Václavského náměstí. 15.listopadu 1883 byl vypsán konkurs na novou stavbu, v němž zvítězil návrh Josefa Schulze. Jeho projekt stavbu obohatil o slavnostní Panteon. Stavba byla zakončena v r. 1890 rozmístěním soch.
    18. května 1891 byla budova slavnostně otevřena Českou akademií.
    Od roku 1922 nese muzeum své dnešní jméno. Majitelem muzea byla do roku 1934 Společnost Vlasteneckého muzea v Čechách. Následně přešlo muzeum do vlastnictví a správy Země české a od roku 1949 československého a následně českého státu.

    Obě světové války výrazně zasáhly do výzdoby muzea. Výsledkem nového státního uspořádání v roce 1918 bylo odstranění bust Františka Josefa I. a císařovny Alžběty. V období okupace za druhé světové války bylo z Panteonu zkonfiskováno 10 bronzových soch. Naštěstí nebyly zničeny a po válce byly vráceny zpět. Za Pražského povstání 7. 5. 1945 byla budova zasažena německou bombou, která poničila její střední trakt.

    Po "únorovém vítězství pracujícího lidu" byly na podnět tehdejšího ministra kultury Zdeňka Nejedlého odstraněny některé sochy z Panteonu muzea. Naopak cenným doplňkem budovy bylo v roce 1960 pořízení slavnostního venkovního osvětleni. V roce 1962 byla budova Národního muzea zařazena mezi 33 národních kulturních památek. Ani to však nezabránilo jejímu postupnému chátrání a devastaci...

 

VÝZDOBA
    Celkově byla výzdoba muzea dokončena v roce 1903, ale fontána pod vstupním schodištěm je již z roku 1892. Na pozadí kašny jsou alegorické sochy Čechie se svatováclavskou korunou, Vltava a Labe po stranách, opodál Morava a Slezsko od Antonína Wagnera. Alegorické skupiny Obětavost, Nadšení, Láska k pravdě a Láska k minulosti jsou od Bohuslava Schnircha. Výzdoba chodby byla doplněna i řadou 16 bust mužů, kteří mají zásluhy o muzeum a medailony 32 českých králů od Antonína Poppa.

 

Obří kostra velryby oslavila 120 let
 

REKONSTRUKCE

Historická budova NM se pro veřejnost uzavřela 7. 7. 2011. Podle prvotního plánu měla být Severojižní magistrála zahloubena a zúžena na dva pruhy. Na povrchu mělo dojít k rekonstrukci okolí, jež by se stalo opět lehce dostupnou dominantou Václavského náměstí. Náměstí by tak plynule navazovalo na Vinohradskou třídu. Do horní části náměstí se měly vrátit i tramvajové koleje. Místo toho jen tunel spojil historickou budovu Národního muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění (a později sídla Svobodné Evropy) do jednoho celku.
Generální rekonstrukce hlavni budovy NM měla trvat do června 2015. V té době však byla teprve podepsána smlouva se zhotovitelem. Novým termínem pro dokončení rekonstrukce byl říjen 2018, tedy rok dvoustého výročí založení instituce a 100. výročí vzniku republiky. Bylo by ostudou, pokud by ani tento termín nebyl dodržen... Národní muzeum se proto zpřístupnilo veřejnosti, i když se nepodařilo k termínu zrealizovat všechny plánované expozice. Sbírkové exponáty byly po dobu rekonstrukce v náhradních depozitářích v Horních Počernicích a v Terezíně.

 

Národní muzeum má zajímavě zpracované webové stránky, kde najdete další informace.


ROZMĚRY A ULOŽENÍ CACHE

Tradiční filmovka. Uložena v suchu. Ukládejte ji prosím na stejné místo, jinak nápověda ztratí smysl.
Souřadnice jsou ověřené, vedou přímo k místu, kam patří keška.

Listing obsahuje SPOILER
se zobrazením místa uložení, tedy za předpokladu, že nepřijdete po někom, kdo není schopen kešku vrátit na její místo.
Baví-li vás luštění, můžete zapojit důvtip a použít hint - není nijak složitý).
Cache obsahuje tužku vždy při založení a po mých kontrolách. V ostatních případech za její přítomnost neručím. Doporučuji nosit raději svou. Navštěvovat své kešky jen kvůli vkládání dalších a dalších tužek opravdu už nebudu… Díky za pochopení.


ENGLISH

National Museum
The National Museum is the largest museum in the Czech Republic. As the central state museum with collecting, scientific, educational and methodological functions it seeks to enhance the sense of national identity and awareness of being part of the whole framework of European and world community and culture. It is a polythematic institution, which comprises a large number of scientific disciplines and areas of collecting ranging from natural sciences to specialised fields of social sciences.
The history of the National Museum main building - look here.
LOOK AT SPOILER PHOTO! ;-)


 

KARMA Aktuální verze: místo č. 6, krabička č. 27 (od 27.4.2024), logbook č. 91 Aktuální stav: ok
Tato cache je součástí bývalé SÉRIE PRAHA 1891.
KEŠKY Poslední editace listingu: 11.3.2023 Poslední kontrolní návštěva: 3.6.2024

Additional Hints (Decrypt)

H2

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)