Skip to content

Karlstejn Castle Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache se nachází na místě s pěkným výhledem na hrad Karlštejn. / The cache is located at the place with the nice vista over Karlstejn castle.


Karlštejn - vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled. Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položeních provozních částí předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátným pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

Víc informací o hradě a prohlídkových okruzích naleznete na www.hradkarlstejn.cz. Cache se nachází poblíž žluté turistické značky. Můžete přijít od hradu nebo příjemnou procházkou z Třebáně. Přeji příjemný výlet :)Karlstejn - high Gothic castle founded in 1348, which has a unique position among Czech castles. It was built by Czech King and Roman Emperor Charles IV as a place for safekeeping of the royal treasures, especially Charles's collection of holy relics and the coronation jewels of the Roman Empire. The first stay of Charles IV in the castle is documented in 1355 when he came to supervise the building works as well as the decoration of interiors, especially the castle chapels. The construction of the castle was finished in 1365 when the Chapel of the Holy Cross situated in the Great tower was consecrated. At the outbreak of the Hussite wars the castle became the place for safekeeping of the Czech coronation jewels, which were kept here, with the exception of several short-time breaks, for nearly 200 years. The castle was reconstructed in late Gothic style after 1480 and in Renaissance style in the last quarter of the 16th century. The present appearance of the castle comes from the last reconstruction, which was carried out in the purist neo-Gothic style by architect Josef Mocker at the end of the 19th century. Very impressive is the original step-like order of buildings. From the Well tower and Burgrave's palace located as the lowest you walk up to the majestic five-storied Imperial palace and further up towards the Marian tower. And finally at the top of the headland stands the monumental 60m high and separately fortified Great tower.

You will find more informations at www.hradkarlstejn.cz. The cache is located nearby the yellow touristic mark, you can reach it from the castle or by nice walk from Treban. Have a nice trip :)


Série Filmová místa

České hrady

Additional Hints (Decrypt)

cnerm/ fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)