Skip to content

This cache has been archived.

Zjurt: Er komt een nieuwe luitjes. Nog even geduld

More
<

Leudal

A cache by Zjurt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze route is ongeveer 8 kilometer en gaat over veelal onverharde en smalle paden.
This route is about 8 kilometer and goes over unpaved and small tracks.

Leudal

Algemeen
Het Leudal is een natuurgebied van zo'n 900 ha waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal.
General
The Leudal is a nature park of about 900 ha. A major part (500 ha) is a nature reserve managed by Staatsbosbeheer. It is situated between the villages Haelen, Roggel, Neer , Nunhem en Heythuysen in the municipality Leudal

Geschiedenis
Het is een zandgebied, ontstaan in de IJstijd. Je vindt er beekdalen, landduinen en bosvennen. Door het gebied stromen de Leubeek en de Zeilsterbeek. De Leubeek was in het verleden deels gekanaliseerd. Maar aan het begin van 21e eeuw is de oude beekloop met zijn meanders weer hersteld. Midden in het gebied vind je de Ursulamolen uit 1773 (vernoemd naar Sint Ursula), een watermolen, gebruikt voor graan en olie.
History
It is a sandy area formed in the ice ages. You can find brooks, dunes and pools. Trough the area are flowing the Leubeek and the Zeilsterbeek. The Leubeek has been canalised in the past, but in the beginning of the 21st century the old brook with its meanders has been restored. In the middle of the Leudal you can find the Ursula Mill (1773) named by St Ursula. It is a water mill used for grain and oil.

Flora en fauna
Het is een zeer gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loofbomen en naaldbomen), heidegebied en droge graslanden. Ook zijn er akkers en weiden te vinden. Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vossen en herten zijn er met name veel verschillende vogelsoorten te vinden, waaronder minder alledaagse verschijningen als zwarte en groene spechten, goudvinken, gele kwikstaartjes, sperwers en boomvalken. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben. In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen en Staatsbosbeheer laat een deel van de droge graslanden in het gebied begrazen door paarden. Verder verdient het melkdrupje een vermelding.

Flora and fauna
It is a very diverse nature with forest (needle and foliage trees), heather end dry pasture. You can also find agriculture and meadows. The fauna is very diverse too. You can encounter foxes and dears and many rare bird species like black and green woodpecker, sparrow and tree hawks. The area with its brooks and high sandy walls is very suitable for the kingfisher. In 2002 beavers have been introduced, and they are doing well. In the dry part you can encounter horses. Furthermore the Phegea butterfly should be mentioned.

Recreatie
Het Leudal is een zeer populair wandelgebied en wordt onder andere aangedaan door het Peellandpad, maar er zijn ook veel kortere wandelroutes te vinden, waarvan een aantal gemarkeerd is met gekleurde paaltjes. Deze beginnen vlakbij het Leudalmuseum, gevestigd in de Sint Elisabethshof. Dit museum geeft informatie over de flora en fauna, de archeologie, heemkunde en wat geschiedenis (met name de Tweede Wereldoorlog) van het gebied. Verder lopen er ruiterpaden door het gebied en fietspaden als onderdeel van het fietsroutenetwerk.
Recreation
The Leudal is a very popular walking area. Some long distance trails like The  Peellandpad crosses this area. Besides you can find several shorter trails marked by coloured signs. Most of them start at the museum at the Sint Elisabethshof. This museum gives information about flora fauna and the history of the Second World War. Furthermore you can find tracks for horseback riding and biking.

 

Staatsbosbeheer heeft toestemming gegeven voor deze cache . Blijf wel op de paden deze natuur is te mooi en kwetsbaar.Staatsbosbeheer has given permission for this cache. Please stay on the tracks, nature is too beautiful and vulnerable

Als u de route heeft gelopen en alle punten heeft gevonden, wacht u deze Sudoku; ook als U niet alle aanwijzingen heeft gevonden, is de puzzel nog wel oplosbaar maar hij wordt dan wel een stuk moeilijker.
If you have finished this route and you have found all the marks, you only have to solve this sudoku; even if you didn’t find all the marks, the sodoku is still solvable but harder.


A

 

 

V

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

W

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

D

H

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

G

A

Q

M

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

A

F

T

R

I

 

K

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

O

L

M

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

T

K

E

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

X

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

Z

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parkeer uw auto bij N51° 14.880 E005° 56.925 . Benader deze plaats vanuit het westen (niet vanuit het zuiden).
You can park your car at
 N51° 14.880 E005° 56.925 . Go to this place from the west (not the south).

Cache-aanwijzingen
De aanwijzingen waren er óf heb ik aangebracht boven de 2 meter óf onder de 0,5 meter. De spoilers geven soms ook een hint.
Cache notes
The marks were present or I made them for you above 2 or below 0.5 meter. Sometimes the spoiler gives you also a clue.


Vanaf de parkeerplaats gaat u over circa 465 meter in de richting 311° naar WP1, een oude doorwaadbare plaats. Gelukkig is er nu een brug. Daar (zie tekening) vindt u de eerste aanwijzing A op een aluminium plaatje; heeft u geluk dan treft u hier wellicht de bever; de sporen zijn zichtbaar als u de beek stroomopwaarts bekijkt.
From the parkingplace you go for 465 meter in direction 311° to WP1, an ancient ford. Lucky you, there is a bridge. There (see drawing) you will find the first mark A on an aluminium tag; if you are lucky you might see a beaver; the signs are visible if you look upstream.

Ga vandaar naar WP2 op N 51° 15.231 E005° 56.41A en zoek B op een stevige eik.
Follow the road up to WP2 at N 51° 15.231 E005° 56.41A and find B op a big oak.

Vervolg de route via N51° 15.090 E005° 56.193 naar WP3 op N51° 15.21A E005° 56.129 en zoek CDEF op een “verlichte plaats”.
Continue the route via N51° 15.090 E005° 56.193 to WP3 at N51° 15.21A E005° 56.129 en find CDEF at a “lighted place”.

Vandaar gaat de route naar WP4 op N 51° 15.253 E005° 55.D4A en zoek G op een stevige eik.
From there to WP4 at N 51° 15.253 E005° 55.D4A and find G on a big oak.

Vervolg het pad daarna over een afstand van circa 760 meter in de richting 162° naar WP5, een “veilige brandplek”. "Het huisnummer geeft HI.
Continue the track and go 760 meter in direction 162° to WP5, a “safe fireplace”

Door het hek naar WP6 op N 51° 14.FDD E005° 55.2ID. Zoek daar J op een grove den. De kans is groot dat u hier IJslandse paarden aantreft.
Enter the gate and go to WP6 at N 51° 14.FDD E005° 55.2ID. You can find there J on a Scots pine. There is a big chance you will meet some Icelandic horses

 

Vervolg de route in zuidelijke richting naar WP7 op N 51° 14.696 E005° 55.244 en zoek K op een eik.
Continue the route due south to WP7 at N 51° 14.696 E005° 55.244 and find K on a oak.

Weer verder over 180 m in richting 147° naar WP8. U weet inmiddels hoe u moet zoeken dus dan zal L ook wel lukken.
Next go for 180 m direction 147° to WP8. By now you will know how to look for marks so L will be no trouble.

Op naar WP9 op N 51° 14.462 E005° 55.501 op zoek naar MNOP op een energierijke plaats. Ook hier zie je vaak ijsvogels voorbij flitsen.
Go to WP9 at N 51° 14.462 E005° 55.501 and find MNOP on an energetic place. Sometime you can see a kingfisher here.

Vervolg de route naar WP10 op N 51° 14.355 E005° 55.788 waar u Q vindt op een tweestammige eik.
Continue the track to WP10 at N 51° 14.355 E005° 55.788 where you can find Q on an oak with two stems.

 

WP11vindt u op 860 m op 73° (inderdaad dat smalle paadje is het beste begin). RS is het huisnummer van het huis op de oostelijk hoek.
WP11you will find at 860 m direction 73° (yep that small track is correct). RS is the number of the house at the east corner.

 

Vandaar naar WP 12 op N 51° 14.732 E005° 56.712 daar is T aangebracht op een grove den.
From there to WP 12 at N 51° 14.732 E005° 56.712 where you find T on a Scots pine.

 

Vandaar naar het laatste WP 13 op N 51° 14.796 E005° 56.FEI. Het aantal mogelijkheden op dit knooppunt geeft U U.
Up to the last one WP 13 at N 51° 14.796 E005° 56.FEI. The number of possibilities on this crossing gives you U

 

Zo, nu heeft u hopelijk alle aanwijzingen. Vervang de letters door de gevonden aanwijzingen, los de Sudoku op en vind zo VWXYZ.
By now I hope you have found all the Marks. Replace them in the sudoku and solve that thing. That is the way to find VWXYZ

 

De cache ligt op: N51° 1V.WXY E005° 5Y.ZJY (Blijf de paden volgen)
The cache is hidden at: N51° 1V.WXY E005° 5Y.ZJY (Stay on the track)

 

 

 Counter

Additional Hints (Decrypt)

Npugre rra qevrubrx ina qraara
Oruvaq n gevnatry bs cvarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.