Skip to content

Kvitskriuprestein Traditional Cache

Hidden : 06/10/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Disturbing News - Triste Nyheter 04.05.10.

Triste nyheter i dag 04.05.10. Forskere har nylig besøkt og gransket disse unike formasjonene og avisen kan i dag presentere rapporten som fastslår at det står alvorlig til med "Prestene" sokklene er i ferd med å smuldre opp og søylene vil sansynelig i løpet av kanskje så lite som innenfor 2 år forsvinne, fjorårets fuktige sommer har tæret hardt på fundamentene.

Disturbing news today may 4.2010. Scientists have studdied the site recently and found out that the last years wet weather have made considrably damage to the "pillars" and the have crumbled faster than expected. There are large cracks in the fundaments. In worst case the "Priests" will disapear within a couple of years.

Kvitskriuprestein

I skråningen langs den gamle vegen til Mysuseter finn du desse unike naturformasjonane.
Du kan parkere ved Uladammen å gå de 2,5 km inntil stigen der du går opp. Eller du kan
betale bomavgift (20 kr) for å kjøyre heilt inn, det er parkering ca. 100 m før stigen tar av.
Jordpyramidane i Uldalen, Kvitskriuprestene eller Kvitskriuprestein som dei vert kalla, er eit
naturfenomen vi ikkje finn mange stader i verda. I Nord-Europa har ein slike berre her i Uldalen
og enkelte andre sidedalar til Gudbrandsdalen.

Geocacher venn kbra har fremskaffet et bilde av prestene fra 1981, her ser man tydelig endringene.Takk for bildet.

Nokre av føresetnadene for at slike pyramidar skal kunne oppstå:
- Gamal morenegrunn med ei blanding av leire og steinblokker i ei bratt dalside.
- Klimaområde med lite nedbør - som helst kjem som korte regnskurer.

Morenemassen her skriv seg frå ei av istidene og er vel slik minst 9000 år gamal.
Denne lyse massen er fast og hard når han er turr, men regnskurer vil kunne spyle vekk det som
ikkje er dekt av ein litt større stein. Etter som tida går vil det slik kunne danne seg fleire meter
høge 'pyramidar'.Sjølve erosjonsprosessen går føre seg heile tida, - dei fremste og eldste "prestane" vil med tida
forsvinne, dei velter eller eroderer, samtidig som nye vert danna lenger inn mot dalsida.
Etter kvart som regnskurer vaskar ut leira, - vil dei stadene som er dekte av flate steinheller bli
ståande att som toppar. Gunstig er det dersom 'hatten' skrår litt mot dalen, - da vil vatnet renne
av på nedsida og ikkje grave så mykje på øvre sida av pyramiden.

Dei høgste 'prestane' er omlag 6 meter, - og det vert hevda at dei vi ser i dag er ein stad mellom
100 og 200 år gamle.

Namnet kjem vel av at desse pyramidane kan likne litt på prestar med kappe og krage.

Kvitskriuprestin Naturområde' på 34 dekar vart freda ved ein kongeleg resolusjon den 24
juni i 1977. Området går frå 470 til 715 meter over havet og vert forvalta av Fylkesmannen
i Oppland.

Dei viktigaste reglane frå Fylkesmannen i samband med fredinga:

Hald deg på stigen under besøket. Gå ikkje ned i sjølve søyleområdet.
Det er strengt forbode å kaste ting mot søylene.
Alle inngrep som direkte eller indirekte kan skade jordsøylene er forbode.
Forsøpling er ikkje tillate.

I Nord-Europa er jordpyramidane i Uldalen eineståande, men det finns fleire slike naturfenomen
i Sør-Europa, - mellom anna i Alpane, i Pyreneane og rundt byen Melnik i Romania.

The Kvitskriuprestein (or priests of the white scree) is an example of a form of erosion that is
very rare in Northern Europe. The material the pyramids are made of white moraine soil. This
type of soil is left over from an earlier Ice Age; it is hard as concrete when dry, but easily
washed away by rain and flooding creeks. The rocks on the top of the pillars have protected
them, while the rain washed away the surrounding soil, giving them this weird look. From a
distance, the white pyramids topped by the dark rock hats remind of a group of priests, and
that is why they got this name. The rocks themselves are fenced of, as they are protected by
Royal Decision June 24. 1977, but you have a good look at them from behind the fence.

Thanks to geocacher kbra for providing the image taken in 1981, here you clearly see the changes.

Geocaching i Norge


free counters

Additional Hints (Decrypt)

Oruvaq ebpx, oruvaq n fznyyre ebpx. Vs pbqvgvbaf ner cbbe naq pbeqf abg gb tbbq lbh pna lbh pna svaq gur obk nobhg 2 ybt yratguf rnfg bs gur ybjre ivrjvat nern. Gur svefg yhzore ybt lbh svaq pbzvat gb gur fvgr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)