Skip to content

Rechenburg Traditional Cache

Hidden : 06/16/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaniklý hrad na Zámeckém vrchu # A defunct castle on the Manison hill (Zamecký vrch)


Rechenburk, previs v zadní cásti

Zaniklý hrad na skalnatém ostrohu vybíhajícím z východního svahu Zámeckého vrchu nad vsí Libec.

Archeologocké nálezy datují vznik hradu do 2. poloviny 13. století, kdy zrejme vznikl, podobne jako napr. Hrad u Horních Vlcic jako mocenský operný bod, v rámci kolonizacního podnikání pány ze Švábenic. Po odchodu tohoto rodu z Trutnovska na prelomu 13. a 14. století ztratil smysl a záhy zanikl. Až jej budete chtít nalézt, neorientujte se podle mapy KCT. /hrady.cz

# A defunct castle on rocky bill sailent from east hillside of Manison hill (Zamecký vrch) over village Libec.

Archeleogical discoveries dates origin of castle to 2nd half of 13th century, when it was built as a power base during colonization of lords from Švábenice. After this sect leave Trutnov on break 13th and 14th century castle lost purpose and early became defunct.

Rechenburk, rekonstrukce hradu

Keška je má první, tak snad se Vám bude libit, místo je pekné a klidné. Jedním z nejhezcích míst je pruchod mezi dvemi cástmi v zadní cásti hradu, kam se dostanete budte-li obcházet hrad z pravé strany.

Ackoli je keš v míste, kam asi bežný turista nepujde, tak ji jako vždy zase pekne zamaskujte.

# This cache is my first, so I hope you will like it. One of nicest places on this nice and quiet place is gateway between two parts in backside of castle.

Don't forget mask the cache before you leave.

Traduje se povest, že roku 1007 pridelil Albrecht z Treutenbergu panu Mauritzovi Bohdalovi vypálený hrad Rechenburg. Ten ho nechal opravit, ale nevydržel zde déle než tri roky. Každou sobotu zde totiž rádili hlomoziví duchové a to tak mocne, že pan Bohdal radeji Rechenburg prodal dvema bratrum, Martinovi a Kryštofovi Rabocárovým, kterí se pak psali "z Rechenburgu". Bratri meli v úmyslu postavit zde velkou sklárnu, ale nakonec z toho sešlo pro nedostatek dreva. Také oni byli vystaveni rádení zlých duchu. Ti se zjevovali každou sobotu a v šíleném revu házeli kameny. Proto se po roce Martin rozhodl, že odejde a založí sklárnu na novém míste. Zanedlouho po té nechal vystavet obec Sklenárovice, kde najdete stejnojmennou cache, i s vytouženou sklárnou, která dala obci jméno. Druhý z bratru vydržel na Rechenburgu sice po celé tri roky, ale i on byl nucen hrad opustit. Hrad postupne pustl, ale i náhodní nocležníci byli casto lapeni do spáru zlých duchu. Lidé se tomuto místu zacali vyhýbat a traduje se, že Rechenburg byl vypálen spolecne s hrádkem Bolkovem v roce 1343. Toto místo melo provždy zustat pusté.

z Radnicních listu 26.5.2004

Další zajímavosti naleznete v clánku na strankách www.TrutnovMestoDraka.cz

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] cbq cerivfrz [EN] haqre gur xenaf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)