Skip to content

Gillberga Gryte Mystery Cache

Hidden : 06/25/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gillberga Gryte är en stor blockhög som har bildats genom att en rundhäll har spräckts sönder av enorma spänningar när inlandsisen smälte bort. Under de stora blocken finns flera små grottor som man kan ta sig in i. Den största grottan börjar i en klyfta några meter över marknivån. Efter den trånga öppningen vidgar sig snart grottan i en 8 meter hög, 10 meter lång och 4 meter bred sal. Enligt vissa sägner ska lokalbefolkningen ha gömt sig i grottan under rysshärjningarna 1719. Rövare skall också ha haft sitt tillhåll här.

Koordinaterna leder till ingången på grottan.

När var HELMER här? - XXXX

Cachen finns på N 60.00.AAA E018.30.BBB

AAA = XXXX – (4*395)
BBB= XXXX – (3*331)

OBS! Ur säkerhetssynpunkt kan det vara bra att inte besöka denna cache ensam.

Additional Hints (No hints available.)