Skip to content

Skörstorp Traditional Geocache

A cache by Asp Message this owner
Hidden : 06/29/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[Swedish]

SKÖRSTORPS KYRKA

De flesta av Falbygdens, och hela Västergötlands, medeltidskyrkor var små rektangulära stenkyrkor med få fönster. Ett fåtal kyrkor uppfördes i annan stil I länet fanns tre rundkyrkor och av dessa är endast Skörstorp bevarad. Man har spekulerat i om rundkyrkor uppfördes av försvarsskäl eftersom de tycks ha varit placerade i gränsbygden. Rundkyrkor är annars något man tillskriver tempelriddare, vilket kanske kan stämma då detta var under den stora riddar- och korsfarartiden. I Agnestad utanför Karleby finns ruinen efter ytterligare en rundkyrka.

Skörstorps kyrka anses ha tillkommit i slutet av 1100-talet. Kyrka har ett pittoreskt utseende, genom att den medeltida rundbyggnaden med dess kor kompletterats med gravkor och en spånklädd centralspira uppförd 1666. Vapenhuset ombyggdes vid en restaurering 1899 med gavel och portal i en konstruerad barock. Kyrkan, vars interiör delvis skövlades vid restaureringen 1899, har i görligaste mån återställs genom en ny restaurering på 1930-talet. Dess märkligaste inventarium torde vara dopfunten med växtornamentik från 1200-talet.

Gömman är INTE i stenmuren

[English]

SKÖRSTORP CHURCH

The most of district Falbygen and Västergötlands medieval churches was small and rectangular made of stone with a few small windows. A few churches were built as round churches. In the area there were three round churches and this church in Skörstorp is the only extant. It have speculates if the round churches was build in defence reason because they was built in boarder regions. Round churches are generally associated with templar knights. This could be true because it’s the right era.

Skörstorp church is the only surviving circular church from the middle ages in the diocese. In 1666 a mortuary chapel and a shingled spire were added to the circular medieval building. When the church was restored in 1899 the porch was rebuilt with a doorway and a gable in the Baroque style. The interior of the church was largely destroyed during the restoration in 1899 but a new restoration in the 1930's aimed at giving it back its original appearance. The most remarkable fitting of the church is the 13th century font.

The stash is NOT in the stone wall

Additional Hints (Decrypt)

Eöq / Erq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)