Skip to content

Agnestad Traditional Cache

A cache by Asp Message this owner
Hidden : 06/29/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[Swedish]

Agnestads kyrkoruin

I biskopslängden säg att: ”Sigfrid var den första biskopen som införde kristendomen här”. Han for hit från England och märkte ut tre kyrkplatser och vigde tre kyrkogårdar. En var i Friggeråker, den andra i Gerum och den tredje var Agnestad. När han hade gjort detta för han till Småland för att införa kristendomen, men blev mördad. Och i Växjö vilar hans ben.....
Den ruin som finns kvar nu är efter en nyare rundkyrka byggd av Bengt den gode under 1100-talets andra hälft. Men under ruinen har spår av en äldre, troligen träkyrka, hittats.

De flesta av Falbygdens, och hela Västergötlands, medeltidskyrkor var små rektangulära stenkyrkor med få fönster. Ett fåtal kyrkor uppfördes i annan stil. I länet fanns tre rundkyrkor och av dessa är endast Skörstorp bevarad. Man har spekulerats i om rundkyrkor uppfördes av försvarsskäl eftersom de tycks ha varit placerade i gränsbygden. Rundkyrkor är annars något man tillskriver tempelriddare, vilket kanske kan stämma då detta var under den stora riddar- och korsfarartiden.
[English]

Agnestad church ruin

The old Västgöta law book says (roughly): Sigfrid was the first bishop that came here. He came from England, and he marked out three places where there should be built churches, and consecrated three churchyards. One is in Friggeråker, the second in Gerum and the third is in Agnestad. Then he went to Småland, where he got killed. And in Växjö his bones are resting.....
This is the ruin of a later church, though - 12th century. It was once the smallest round church in Sweden. Under it, they found traces of an older church, probably made out of wood, and its churchyard.

The most of district Falbygen and Västergötlands medieval churches was small and rectangular made of stone with a few small windows. A few churches were built as round churches. In the area there were three round churches and this church in Skörstorp is the only extant. It have speculates if the round churches was build in defence reason because they was built in boarder regions. Round churches are generally associated with templar knights. This could be true because it’s the right era.

Additional Hints (Decrypt)

Geäq - fgra / Gerr - fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)