Skip to content

OUT DISTANCE Traditional Geocache

Hidden : 07/08/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá Cache která by nemela zabrat více než 15minut hledání a není nijak složite ukryta. Velikost cca 5X14cm.Jenom pár stovek metru od silnice Z Jindrichova Hradce Do Brna c.23 Nerad kazím radost z prozkoumávání skrýší ale musím dodatecne pridat malý hint: !!!NEHLEDEJTE POD KAMENY NA PODLAZE NIC POD NIMI NENÍ!!!Všichni si prejeme aby nám podlaha zustala co možná nejdéle.

"K ránu 28. brezna 1942 byla vetšina obyvatel malé obce Orechov probuzena hukotem leteckých motoru. Pár lidí, kterí se šli podívat ven, spatrilo fantastický obraz. Byla mesícná noc, a tak uvideli padáky, snášející se k zemi. V tehdejším protektorátu rádil R. Heydrich, a proto bylo lepší nic nevedet, nic nevidet. Tak se také stalo, že Nemci prijeli na místo seskoku pomerne pozde, asi s desetihodinovým zpoždením, a jejich hlavním triumfem byl nález zahrabané vysílací stanice a falešné doklady jednoho z parašutistu. Parašutisté však unikli. Úkryt nehledali v obci, ani v blízkém okolí, a proto se obyvatelé Orechova dozvedeli o jejich dalších osudech mnohem pozdeji. Výsadek z Anglie s krycím názvem OUT DISTANCE byl jedním z dvanácti vysazených na území protektorátu v letech 1941-42. Jeho hlavním úkolem byla diverzne sabotážní cinnost (príprava bombardovacího útoku na Škodovku v Plzni, vyrazení plynárny v Praze - Michli) a doprava vysílací stanice. Nedlouho po pristání parašutisté zjistili, že chybou navigátora nebyli shozeni na Táborsku, jak bylo puvodne plánováno, ale na jiném míste. Domluvili se, že se rozejdou, a znovu se shromáždí na smluveném míste na základe inzerátu v Národní politice. Skutecnost však byla jiná. Velitel výsadku nadporucík Adolf Opálka odešel do Rešic, cetar aspirant Ivan Kolarík do Valašského Mezirící a rotmistr Karel Curda do Jindrichova Hradce. Znovu se už nikdy nesešli a je zajímavé sledovat jejich osudy. Ivan Kolarík zaplatil ztrátu svých falešných dokladu jako první. Pri úteku pred brnenským gestapem se otrávil již 1. dubna 1942 blízko Zlína. Karel Curda neunesl psychický nápor a otresy, které zpusobily zprávy o atentátu na R. Heydricha a následné vypálení Lidic, a proto se sám prihlásil gestapu a stal se konfidentem. Jeho obsáhlá výpoved poznamenala osudy mnoha parašutistu a jejich ochráncu. Po válce byl odsouzen k trestu smrti. Adolf Opálka si lécí zranený kotník, poté odchází na záchytné adresy a dostává se do Prahy. Zde se pripojuje k dalším osmi parašutistum a ujímá se jejich vedení. Spolecne plánují a uskutecnují nekolik diverzních akcí a v neposlední rade atentát na zastupujícího ríšského protektora R. Heydricha. Neopustil a nezradil své prátele a nalezl spolecne s nimi smrt 18. cervna 1942 v krypte pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metodeje v Resslove ulici v Praze." Tolik clánek Mgr. Heleny Volavkové Další informace http://www.ritterkreuz.cz/view.php?cisloclanku=2004021701 Cache je umístena na míste vzpomínky na tyto události. POZOR! NEDALEKO SE NACHAZI ZATOPENY LOM NA SOUKROMEM POZEMKU OPLOCENY ELEKTRICKYM OHRADNIKEM A POKUD SE DOSTANETE NA OKRAJE STRZE HROZI ZRICENI ZE SKALY!!! Na jare se zde každorocne koná vzpomínková akce. Letos dokonce s ukázkami seskoku padákem, slanování a vojenské hist. techniky, zakoncené mohutným opíjením a pojídáním dobrot. Smírcí kámen Asi 700 m jihozápadne od pomníku A. Opálky smerem ke Stranné se nachází smírcí kámen se symbolem kríže a palice. Pripomíná, že na tomto míste byl zabit orechovský celedín.

Additional Hints (Decrypt)

mn wrqabh m ivgeva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)