Skip to Content

<

Sysel kes - Souslik Cache

A cache by pavel.atf Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/10/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Divíte se, že keš je u přistávací dráhy? Není čemu - syslové bydlí právě na tomto letišti! Máte-li rádi místa, která jsou něčím raritní či zajímavá, navštivte právě tuto keš. Pokud při procházce kolem letiště uvidíte panáčkujícího tvora na letištní ploše, je to vzácný sysel/souslik Vemte si s sebou tužku.

Sysel v Letňanech

NPP Letňanské letiště byla vyhlášena dne 3. května 2005 za účelem ochrany kriticky ohroženého druhu sysla obecného (Spermophilus citellus).

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých (Sciuridae), který je původně vázaný na stepní prostředí. Na naše území se tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, že byl považován za polního škůdce. Se změnou přístupu k zemědělskému obhospodařování krajiny a zaváděním nových technologií v 50. letech 20. století však začalo docházet k prudkému úbytku jeho početnosti, který pokračuje dodnes.

Sysel potřebuje krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované, které mu umožňují náležitý rozhled po okolí, což mu zajišťuje ochranu před predátory a přehled o ostatních členech kolonie. Podle mapování provedeného v roce 2005 žil sysel v ČR na posledních 26 lokalitách. Většina z nich je vázána na poněkud netradiční stanoviště, jako např. sportovní letiště, golfová hřiště, chatové kolonie či tábořiště, kde se nacházejí pravidelně kosené plochy s dlouhodobě nízkým travním porostem. Jednotlivé lokality jsou však velice izolované a většinou málo početné, a jsou proto velmi ohrožené.

Nejvýznamnější lokalitou sysla obecného v rámci celé ČR bylo letiště v Letňanech, kde v letech 2005-2006 žilo přibližně 600–650 jedinců tohoto druhu.

DŮLEŽITÉ

600-650 jedinců, bývávalo. Počet jedinců na tomto letišti v letech 2012-2015 poklesl na 50. V roce 2017 pak zde byl pozorován již jen 1 (jeden) exemplář. Důvody pro zánik populace nejsou zřejmé. Roli mohou hrát například přílišná vlhkost, lovení syslů kočkami nebo pořádání velkých akcí a koncertů v areálu letiště. Letňanský sysel se měl před lety stát symbolem olympijských her, které chtěl v Praze uspořádat tehdejší primátor Pavel Bém. Snižování populace syslů obecných se děje na celém území ČR. Od roku 2008 je tedy na území ČR realizován Záchranný program Sysla obecného. Kdo se chce dozvědět více, info zde: ODKAZ

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY

ODKAZ - brožura o syslu obecném plná zajímavých informací
ODKAZ - fotogalerie od Jiřího Bohdala
ODKAZ - slavný sysel, který žije přímo tam, kde startují vesmírné rakety

ZAJÍMAVOSTI Z BROŽURY

- Sysla neuvidíte přibližně od října do března, kdy mají tzv. zimní spánek
- Sysel má i kamaráda, brouka jménem Hnojník (Ontophagus Vitulus)
- Březí a kojící samice si nejvíce pochutnají na rostlině smetánce lékařské.
- Sysel vytváří až desetimetrový systém chodbiček.

Výskyt sysla obecného počátkem 70.let 20.století a v roce 2008

Sysel in Letňany

The Letňanské letiště – Letňany Airport NNM was declared in 2005 to protect the critically endangered animal species – the European souslik (Spermophilus citellus).

The European souslik is a rodent from the squirrel family (Sciuridae) which was originally bound to steppe biotopes. Sousliks arrived in this country at the time when agriculture began and used to be a common species in the lowlands, where they colonised grassy areas alongside tracks, field boundaries, meadows which were cut for hay, pasturelands, roadsides and growths of perennial fodder crops. In many areas sousliks were so abundant that they were regarded as vermin. Changes in the approach to agricultural use of the landscape and the introduction of new technology in the 1950s led to a rapid decline in souslik numbers, which is still continuing today.

The souslik needs short-stemmed grassland growths, either natural or artificially maintained, which allow these “ground squirrels” all-round views of the surroundings, so that the sousliks can see any approaching predators and also stay in visual contact with other members of the colony. According to mapping which was carried out in 2005, the European souslik still lives on its last 26 localities in the Czech Republic. Most of these colonies are bound to rather untraditional localities such as airfields, golf courses, recreational cottage areas and campsites where the “ground squirrels” can find permanently low grass growths which are regularly cut. However, the individual localities are isolated from each other and mostly have small numbers of sousliks, making them an highly vulnerable and endangered animal.

The most important locality for the European souslik in the Czech Republic was the airfield in Letňany, with a colony of 600-650 of these ground-dwelling rodents in 2005-2006. Unfortunatelly, population dropped from to 50 in 2012-2015 and now just 1 animal was seen in 2017. There is no clear reason why is it hapenning. Cause could be too high humidity level, souslik is hunting by cat or large events and concerts in neighborhood.

Foto sysla přímo na letišti

Keš založil indifferent tortoise, pak ji adoptoval von Bronin, dne 22. 12. 2013 prazskychytrak a od 31.5.2017 já. Užijte si odlov a těším se na logy!

Additional Hints (Decrypt)

PM: Cbubqyar fr hfnqgr an xbarp (qáy bq prqhyr) n fáuargr fv cbq fhxav an xengší fgenar.
RA: Fvg qbja ba gur raq (sne raq gb obneq) naq oraq qbja ba fubegre fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

5,955 Logged Visits

Found it 5,745     Didn't find it 49     Write note 73     Archive 1     Unarchive 1     Post Reviewer Note 1     Temporarily Disable Listing 20     Enable Listing 20     Publish Listing 1     Needs Maintenance 19     Owner Maintenance 18     Update Coordinates 5     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 184 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.