Skip to content

Smolniki - Jaczno Traditional Cache

Hidden : 07/21/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Piękny widok na niesamowite jezioro Jaczno, posiadające unikatowy, malachitowy kolor. Będąc tu warto zejść warto zejść do jeziora, a nawet się w nim wykąpać. Zaraz po dojściu do jeziora napotykamy na czop po starym odwiercie naftowym (koniec lat 70. XX w). Dalej niesamowite, wiszące torfowiska w Borsuczym Jarze - blisko 40 m urwisko. W dole płynie strumyk, niczym górski potok. Woda jest w nim zimna do bólu. Drogą wokół jeziora przejeżdżał niegdyś podobno sam komtur krzyżacki. Z tego punktu były robione zdjęcia do filmu "Pan Tadeusz" (ujęcia z naradą dowódców przy mapach i przemieszczającym się wojskiem). Jeszcze kilka lat temu stała tu duża wieża punktu widokowego, ale po tym, gdy się spaliła już jej nie odbudowano. Inna wieża z równie pięknym widokiem stoi w Smolnikach.

 

A beautiful view of the amazing Jaczno lake, which has a unique, malachite color. Being here, it is worth going down to the lake, and even bathing in it. Immediately after reaching the lake, we come across a spigot of an old oil well (late 1970s). Next, amazing, hanging peat bogs in Borsuczy Ravine - a cliff nearly 40 m high. A stream flows below, like a mountain stream. The water in it is painfully cold. The road around the lake was once reportedly used by the Teutonic Commander himself. From this point, the pictures for the film "Pan Tadeusz" were taken (shots with the meeting of the commanders at the maps and the moving army). A few years ago there was a large lookout tower here, but after it burned down, it was not rebuilt. Another tower with an equally beautiful view stands in Smolniki.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq ynjrpmxn Haqre gur orapu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)