Skip to content

Nove Hrady - hrad Traditional Geocache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 07/31/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato cache vás zavede na hrad v Nových Hradech.Celý hrad je obehnán hlubokým vyzdeným príkopem, který nemá co do mohutnosti mezi ceskými hrady konkurenci. Pres príkop vede k prední bráne most, kdysi padací. Kolem príkopu puvodne bývaly ješte hradby, takže celý hrad byl ve své dobe velmi odolnou pevností. Za mostem stojí ctverhranná vež s goticky sklenutou bránou a otvory pro mostní kladky. Dve ruže nad branou dokládají rožmberský puvod hradu. V prujezdu je patrné, že tu bývaly dve brány za sebou a uprostred se nacházel železný hreben, který se dal spouštet v prípade ohrožení. Ve zdech jsou lavice, na nichž odpocívali cizinci, než byli vpušteni do hradu. Prímo pod prujezdem se nachází vezení, které je stejne hluboké jako príkop. Ve veži nad prujezdem býval panský archiv. Na nádvorí vpravo je tzv. starý dum, za ním vež (postavená z cihel, proto zvaná "Cervená vež"), ve které je zadní brána. K té priléhá stavení, kde puvodne býval pivovar - dnes zde sídlí základní umelecká škola. Z prujezdu zadní brány se dalo vycházet na parkány, které vedly od brány k bráne; také zde zacínala chodba, která spojovala nejkratší cestou odlehlé cásti hradu. Nejstarší cástí hradu kdysi byla "veliká vež", která stála približne uprostred dnešního hradního areálu a byla roku 1573 roztrhána výbuchem zde uskladneného strelného prachu. Hluboká studna, která zásobovala hrad vodou, se dochovala dodnes. Posádku hradu tvorili roku 1467 dva jízdní a 13 peších strelcu. Až do konce 15. století byl hrad vyzbrojen mimo palných zbraní ješte velkými praky. Ve 14. století bydlela ješte na hrade vrchnost, pozdeji tu byl již jen purkrabí s celedí. Skutecnosti, že život na hrade nebyl zrovna pohodlný, dnes vdecíme za jeho dochování v témer puvodní podobe. Rod Buquoyu, který získal hrad i s celým panstvím roku 1620, dal prednost bydlení jinde a hrad se tak vyhnul prestavbám. Hrad byl od roku 1985 do roku 2000 rekonstruován.

Ceské hrady

www.geojih.cz

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fgebzrz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)