Skip to content

Brugge : Belle Lettere Multi-Cache

This cache has been archived.

Lunatics: Het is mooi geweest.

More
Hidden : 08/09/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Update 2 augustus 2021 : De cache en de eindcoördinaten zijn lichtjes gewijzigd! Brugge is een belangrijk centrum van hedendaagse kalligrafie. Het werk van Brugse kalligrafen en letterkappers is in het straatbeeld te zien. Tijdens deze wandeling maak je kennis met enkele van hun werken. Veel succes en geniet vooral van de ‘Belle Lettere’. WP 1 : N51°12.462 E003°13.528 Hoeveel verschillende kalligrafen schreven het vers “De ontmoeting” van de Brugse dichter Jan Vanderhoeven tussen de 16-de eeuwse kruisribgewelven ? Ze gebruikten elk een ander lettertype, een andere taal én een ander kleur. Dit geeft je A. WP 2 : N51°12.346 E003°13.472 Wat is het huisnummer van dit land ? Dit geeft je B. WP 3 : N51°12.300 E003°13.253 Hoeveel vierkante spiegeltjes tel je op dit kunstwerk ? Wat verder, het hoekje om, vind je op huisnummer 3 het Art Center MANNA, waar steeds een kalligrafietentoonstelling loopt. Je kunt het GRATIS bezoeken van maandag tot zaterdag van 14 tot 18 uur. Spring gerust eens binnen, het loont altijd de moeite. WP 4 : N51°12.149 E003°13.365 Op deze steen zie je een gedicht in gekapte kalligrafische letters. Welk jaartal kan je erop aflezen ? Maak de som van de cijfers van dit getal totdat je 1 cijfer overhoudt. (bijv. : 1971 > 1+9+7+1=18 > 1+8=9) Dit geeft je D. WP 5 : N51°11.924 E003°13.387 Hoeveel letters telt de familienaam van de ontwerper van dit kunstwerk ? Dit geeft je E. De stash bevindt zich op N51°11.UVW E003°13.XYZ U = A + B / V = C + (A - B) / W = D - A / X = E - D / Y = E - C / Z = E - B - B Heb je de 'Belle Lettere' gezien op weg naar de eindlocatie ? In English : Update 2 August 2021 : The cache and the final coordinates are slightly modified! Bruges has become an important centre for modern calligraphy. The work of local calligraphers and letter cutters turns up in the streets of Bruges. During this walking tour you will discover some of their works. Good luck and enjoy the ‘Belle Lettere’. WP 1 : N51°12.462 E003°13.528 How many different calligraphers wrote the poem “De ontmoeting” from the local poet Jan Vanderhoeven between the arches of the 16th century. Each one used a different font, a different language and a different colour. This gives you A. WP 2 : N51°12.346 E003°13.472 Which housenumber has this land ? This gives you B. WP 3 : N51°12.300 E003°13.253 How many little square mirrors do you count in this artwork ? A little bit further just around the courner, you find at n°3 the Art Centre MANNA. There is always an exhibition of calligraphy. You can visit it from Monday till Saturday from 2 p.m. till 6 p.m. The entrance is FREE. It is worthwhile to discover. WP 4 : N51°12.149 E003°13.365 On this panel you see a poem in letter-cutting. Which year do you spot on it ? Add up this number until you have one number (for instance : 1971 > 1+9+7+1=18> 1+8=9) This gives you D. WP 5 : N51°11.924 E003°13.387 Count the letters of last name of the designer (in Dutch : ontwerper) of this piece of art ? This gives you E. The stash is hidden at N51°11.UVW E003°13.XYZ U = A + B / V = C + (A - B) / W = D - A / X = E - D / Y = E - C / Z = E - B - B. Did you notice the 'Belle Lettere' on your way to the final destination ?

Additional Hints (No hints available.)