Skip to content

Zababov Mystery Cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Jak černokněžník Zababa přivedl nádraží Trojany k záhubě i značný kus trati.

Výchozí souřadnice vás zavedou na zrušené nádraží Trojany na již nepoužívaném úseku místní trati Mladotice – Rakovník. Nedaleko nádraží je ukryta i vlastní cache.

Zastávka Trojany

Všechno to spískal černokněžník Zababa, který byl po sametové revoluci vystěhován na toto, do té doby krásné, nádraží. Černokněžník se tu rychle zabydlel a záhy se jmenoval nejvyšším železničářem na trati. V této funkci začal od projíždějících mašinek vyžadovat podrobnou znalost všech dopravních předpisů a mašinkám, které neprošly testem, zle zatápěl. Od té doby se mašinky začaly Zababovu vyhýbat, až krásné nádraží úplně zchátralo.

Nákladní nádraží Trojany: Romantická zastávka ležící v lese, na místě zaniklé středověké vsi Horní Žehutice. Jméno této vsi je připomínáno v názvu nedalekého starobylého hospodářského dvoru Sechutice. V blízkém okolí zastávky Trojany stojí jen bývalý hostinec a Olšanská myslivna, samotná ves Trojany leží vzdušnou čarou téměř 2 km na severozápad. Trojany byly původně stanice s přednostou, ale poslední vlak projel touto zastávkou o půlnoci 31. 12. 1996. Dnes je budova nádraží zchátralá jako celý nefungující úsek trati Rakovník – Mladotice (viz cache "Lokálka").

Jak ke krabičce

Cache najdete na souřadnicích:
N AB° CD.EFG
E HIJ° KL.MNO
kde A až O získáte vyřešením následujícího testu.

Jednoduchý test z dopravních předpisů ČD:

 • AB = rychlost, kterou muže táhnout hnací vozidlo řady 121 náklad o hmotnosti 2600 tun při typu jízdního odporu T ve stoupání třídy sklonu III
  (liché císlo)
 • HIJ = poměrové číslo hnacího vozidla s novým označením 997.007-9
  (tabulka 6)
 • CD = rychlost, kterou muže táhnout hnací vozidlo řady 460 náklad o hmotnosti 460 tun při typu jízdního odporu S ve stoupání třídy sklonu XIV
  (též AB+B)
 • KL = brzdící váha ruční brzdy v brzdných tunách hnacího vozidla řady 475.1 s tendrem řady 935.0
  (též (AB+I)/2)
 • E = celkový rozvor hnacího vozidla historické řady 404.0 v metrech
  (též A+J)
 • FG = hmotnost hnacího vozidla řady 312.14 ve službě včetně tendru zaokrouhlená na celé tuny
  (též AB-IJ+I)
 • M = objem vodojemu hnacího vozidla historického řady 431.0 v m3
  (též B-I)
 • NO = maximální tažná síla na háku hnacího vozidla řady 422.0 v kN
  (též AB*K-L)

Pomůcka: Všechny potřebné údaje mužete najít v publikaci Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům Českých drah (platný od 29. 5. 1994, schváleno dne 18. 2. 1994 generálním ředitelem Českých drah, č.j. 55 676/1994).

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

Preabxarmavxhi cbxynq wr cbq olinybh gengv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)