Skip to content

Numulit Traditional Geocache

This cache has been archived.

Geolens Reviewer: Bez odozvy. Vdaka.

More
Hidden : 08/26/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Liecivé úcinky pramenov v okolí Bojníc sú znáne už dlho. Viaže sa k nim i táto povest:

Kedysi dávno žil v Bojniciach bohatý Zemepán. Vedel, že vo svojom panstve má neobycajné bohatstvo - liecivé pramene. Strážil si ich ako oko v hlave a dokonca sa v nich nik nesmel kúpat. Iba on. Raz však našiel starého muža, ktorý sa opovážil kúpat v liecivej vode. Ihned ho vyhnal zo svojich majetkov. Lenže starý muž stihol vyriect kliatbu: "Nech sa ti všetky dukáty premenia na kamene!" A tak sa aj stalo. Z bohatého bol zrazu chudobný pán a všetky jeho skamenené peniaze ostali ležat pri pramenoch liecivých vôd.

Ako každá povest, aj táto má v sebe kus pravdy. Skamenené "peniaze" sú skutocne v dnešných Bojnických kúpeloch, ibaže nie staré niekolko storocí, ale zopár miliónov rokov. Sú to totiž skameneliny numulitov, živocíchov zo skupiny dierkavcov, ktoré žili v tretohorných moriach. Numulity sú zaujímavé hlavne tým, že sú to jednobunkovce. Najväcšie, aké kedy žili na tejto planéte. Žili v kolóniach vo vápenatých schránkach a vdaka tomu sa nám zachovali v tak hojných poctoch. Dosahujú rozmery od niekolko milimetrov až po niekolko centimetrov!

Cache je pri rázcestí lesných chodníkov. Najlepší prístup je od LD Tribec.

Táto cache je tématická. Pre každého úspešného hladaca je prpravený numulit. Vkladat netreba nic, ale TB potešia.

Healing springs around Bojnice have known long time ago. The legend says about them:

One time lived rich lord in Bojnice. He knew about healing springs and their big value. He guarded them very carefuly and nobody could have a bath there. Only he. One time he found old man which dare had a bath. Lord banished him from the place at the moment. However, old man smited say bane:"All your money will transform to stones!" It was true. A few days after was from rich lord only poor man. All his coins have stayed around springs.

This legend is including a bit of true like every legend. Stones like coins are there really. They are not old a few centuries but in fact they are a few milions years old. They are fosils of numuliths. Numuliths were living in tercier seas. They are interesting and unque because they are unicellular organisms. They are the biggest unicellular organisms which ever lived in the Earth. They were living in groups in calcific shells and this is the reason why they have not distroyed. In this area are milions fosils of numuliths. Their dimensions are from a few milimeters to a few centimeters!

The cache is near a cross of forest trails. The best access is from the cahe Spa Bojnice.

This cache is topic. For all succesful cachers is prepared one numulit. You must not left here anything bur TBs are welcome.

Additional Hints (Decrypt)

xbera oerml ebbg bs ovepu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)