Skip to content

Lille Vildmose Skatten Traditional Geocache

Hidden : 09/01/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Click flag for short decription in englishI det nordøstlige hjørne af Himmerland finder du et af Danmarks største slettelandskaber. Fra Limfjorden mod nord til Mariager Fjord mod syd strækker det sig. På sletten finder du den største højmose i hele det nordvest europæiske lavland: Lille Vildmose.

Højmosen er blandt Danmarks yngste landskaber, da mosen er opstået på stenalderhavets bund, som hævede sig efter den sidste istid. Det er altså blot en små 3000 år siden, at der opstod en sump, og kun små 1500 år siden området blev indtaget af de nøjsomme tørvemosser, og omkring år 800, var Lille Vildmose dannet.
Kong Frederik V ønskede at omdanne dette store stykke ”unyttigt” Danmark til frugtbart landbrugsland. Han bad sine folk om at undersøge, hvem der ejede mosen, og svaret var: Ingen!
Og logisk nok: ”det som ingen ejer, det ejer kongen!” Bekvemt! Kongen satte området til salg, og selvom lokkemaden var 20 års skattefrihed, var der ingen købere. I året 1759 forærede han derfor mosen til en af sine venner, Grev Adam Molkte af Lindenborg, på den betingelse at mosen skulle opdyrkes. Afvandingen tog fart, med hjælp fra ”importeret” arbejdskraft (fra Thy) resulterede det store land-invindingsprojekt med, at 400 hektar søbund blev til landbrugsjord.

I 1936 købte staten 6000 tønder land i mosens nordlige del, og planen var, at der skulle skabes 80 husmandsbrug på hver 20 hektar. Heller ikke dette forsøg på at opdyrke mosen blev nogen succes. Kun 39 husmandssteder blev bygget, og de fleste blev ikke solgt.

Herefter opstod den omfattende produktion af tørv, som området bærer stor præg af. Mest til brændsel, og specielt i årene under og lige efter 2. verdenskrig var der en kæmpe produktion i gang. Det gav i højsæsonen arbejde til 2000 mand. I dag er produktionen ændret til fremstilling af tørvesmuld til jordforbedring, det vi kender som sphagnum, en stor produktion over en stor del af mosen, som danner kun grundlag for få arbejdspladser.

I Tofte og Høstemark skovene lever store bestande af kronvildt, ca 700-800 krondyr, og Tofte Skov et vært for Danmarks eneste vildsvinebestand. Bestanden er på ca. 150 svin, som er efterkommere af en bestand udsat af greven på Lindenborg i 1926. Vildsvinet var ellers udryddet i Danmark, da det ødelagde marker og skove.Den enestående natur blev opkøbt af Aage V. Jensens Fonde, heldigvis med det formål, at bevare naturen. På en tilgroet strandeng afprøves i disse år en ny form for naturpleje, idet der er udsat okser og heste, som ligner dem, der engang levede vildt i Danmark.
This cachehunt will show you the commercial use of a bog, emerged some 800 years ago. There is a long history to the area, mostly of local interest, but enjoy the nature and the bog - be carefull NOT to step into it!


Additional Hints (Decrypt)

Gur oynpx Obk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)