Skip to Content

This cache has been archived.

lenicka.second: Myslim, ze tato keska jiz splnila svuj ucel. Byla to jedna z mych uplne prvnich kesi a diky ne prilis vhodne zvolenemu ukrytu jiz neni dle meho nazoru vhodne ji obnovovat. Nekolikrat byla vykradena a dokonce z ni zmizeli i nejake trackovatelne predmety. Nyni se navic blizko ni nachazi jina a take vice akvalitni kes (GC1TT4A). Navic ji posledni rok a pul udrzoval ZCh diky me aktualni pozici ve SWE.

More
<

Hloucela

A cache by lenicka.second Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/02/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

PROSIM NEVKLADEJTE ZADNE TRACKOVATELNE PREDMETY!!! NO TRACKABLE ITEMS!!!

Cache je ukryta v blizkosti vody. Nedaleko se naleza pekna loucka. Misto je vzdalene asi 1,5 km od vehlasneho obcerstveni U Abrahamka (souradnice obcerstveni jsou N49° 28.901´, E017°05.420´) smerem na Mostkovice. Cestu za cache doporucuji absolvovat nejlepe na kole nebo pesky, autem je sem vjezd zakazan. Prosim o peclive zamaskovani cache, dekuji.


Biokoridor Hloucela


Rícka Hloucela, s ní související fauna a flóra. To vše v jednom dokonalém prirozeném systému. Jedním slovem biokoridor.

Biokoridorem rozumíme souvislý pás vegetace odlišné od okolí, který umožnuje migraci živocichu a rostlin. Biokoridor Hloucela je tvoren ríckou Hloucelou, jejími meandry, rícními šterkovými terasami, brehovým a doprovodným porostem, nekolika loukami a hustou sítí pešin.

Pramen rícky Hloucely, která se v horním toku nazývá Okluka, se nachází v oblasti Drahanské vrchoviny severne od obce Buková. Zde má rícka charakter bystriny a protéká prevážne zalesneným územím jihovýchodním smerem. Okluka ústí do Podhradského rybníka, z nej se pak dostává do Plumlovské údolní nádrže. Z ní vytéká pres spodní regulovatelnou výpust nám již tolik známá Hloucela. Od pramene po soutok bychom celkem namerili zhruba 39 km.

Pokud budeme dále mluvit o biokoridoru Hloucela, myslíme tím úsek od výpusti z Plumlovské prehrady po její soutok s ríckou Romže. Jeho délka je 9,6 km. Hloucela protéká Mostkovicemi, hned na zacátku obce z ní nad jezem odbocuje Mlýnský náhon. Dále tece zemedelskou oblastí, pokracuje okrajovou mestskou zástavbou Prostejova a za mestem ústí do Romže. Neregulovaná rícka (až na výjimky v obci Mostkovice) prirozene meandruje v asi 50 m širokém pásu sníženém oproti okolnímu terénu. V prípade velkých prutoku se muže voda v rícce beze škod rozlít a vsakováním se doplní zásoby podzemní vody. Cetné meandry se strídají s úseky melcin a hlubších tuní.

Je až k nevíre, že i když Hloucela protéká zemedelsky zatíženou, obydlenou ci zastavenou oblastí, je zarazena do I. stupne cistoty vody. Prirozené široké šterkové recište dobre napomáhá samocisticím schopnostem rícky, takže její kvalita je natolik dobrá, že tu bylo dokonce vyhlášeno pstruhové pásmo. Proto je zde možné spatrit také vodní živocichy, kterí jsou velmi nárocní na cistotu vody a pomerne citlive reagují na jakoukoliv její zmenu. Jsou to napr. strevle potocní, rak rícní, apod.

Mezi ryby, se kterými se mužeme v Hloucele setkat, patrí pstruh obecný potocní, hrouzek obecný, jelec tloušt, mrenka mramorovaná, okoun rícní, úhor rícní, lipan podhorní, cejn velký aj. Druhová skladba zastoupených ryb je ovlivnena jejich únikem z Plumlovské prehrady a umelým vysazováním do rícky.

Biokoridor Hloucela je domovem asi 40 druhu ptáku. Výskyt vzácného lednácka rícního, který je nárocný na kvalitní a cisté prostredí, nám opet dokazuje, že životní podmínky v biokoridoru Hloucela se neustále zlepšují. Dalšími ptacími obyvateli jsou napr. silne ohrožený lejsek šedý (zde prekvapive hojný), tuhýk obecný, zvonohlík zahradní, penkava obecná, stehlík obecný, penice cernohlavá, kos cerný, drozd zpevný, konipas bílý a horský, kalous ušatý, žluna zelená, skorec vodní, strakapoud velký, cervenka obecná, brhlík lesní, budnícek menší, sedmihlásek hajní, žluva hajní, hrdlicka domácí, sýkora konadra, vrabec domácí, špacek obecný.

Dalšími živocichy, jež je možné tu ješte spatrit, jsou napríklad skokan zelený, skokan hnedý, užovka obojková, veverka obecná, zajíc polní, králík divoký, myšice lesní, kuna skalní, rejsek, srnec obecný, ondatra nebo netopýr vodní.

Neméne významnou roli zastávají dreviny, které jsou podél toku rozmanite druhove zastoupeny. Velice kvalitní brehové porosty podél toku jsou tvorené hlavne olšinami. Mezi ne jsou vtroušeny predevším vrba krehká a bílá, jasan ztepilý, javory mléc, klen a babyka, habr obecný, lípa srdcitá a širolistá, duby, stremcha obecná a trešen ptací. Je naší pýchou, že se tu vyskytují tri druhy jilmu: jilm horský, jilm vaz a jilm polní. Z keru tu najdeme brslen evropský, krušinu olšovou, ptací zob obecný, hlohy, ruži šípkovou, bez cerný, chmel otácivý, svídu krvavou, slivon trnku, vrbu trojmužnou a vrbu cervenici. Tyto dreviny vytvárejí ekologicky stabilní porosty s ruzným výškovým a prostorovým usporádáním.

V biokoridoru se vyskytují bohužel také cizorodé druhy - prirozene z náletu nebo v minulosti neuvážene vysazené: jírovec madal, orešák královský, topol cerný. Další nepuvodní druhy mají navíc tendenci se rozrustat a narušovat prirozenejší porosty, napr. trnovník akát, javorovec jasanolistý, kustovnice cizí. Nevhodný je také topol kanadský, který velmi rychle roste, ale také velmi rychle stárne a ohrožuje své okolí pádem vetví i celých kmenu. Pokud takové dreviny narušují funkce a rovnováhu v biokoridoru, mely by být postupne vytlacovány rozumným kácením a nahrazovány puvodními druhy. Naším cílem je dosažení smíšeného ruznovekého porostu domácích drevin.

Bylinné patro je silne ovlivneno vnosem nadbytecných živin z okolní zemedelské pudy, popr. vlivem vencení psu. Dríve zde bežne rostoucí teplomilné rostliny byly nahrazeny plevelnými a rumištními druhy, napr. koprivou dvoudomou nebo mernicí cernou. Spolu s bylinnými vetrelci ze zahrádek, napr. slunecnicí topinambur, netýkavkou žláznatou a zlatobýlem kanadským musí být potlacováni predevším cetnejším kosením.

V biokoridoru Hloucela se setkáme i s dalšími negativními vlivyJsou to kolonie garáží a zahrádek, casto nevzhledné ploty zasahující témer k rícce, nelegální nebo architektonicky nevhodné stavby, komposty ze zahrádek navršené v tesné blízkosti toku a predevším cerné skládky.

Biokoridor i samotná rícka Hloucela má bezesporu radu významných ekologických a estetických funkcí. K nim patrí predevším funkce bariéry a filtru, to hlavne v cásti, kdy koryto reky prochází okrajem mestské zástavby. Zde filtr zabezpecuje cištení mas vzduchu od zplodin a prachu v ovzduší. Významnou roli hraje také protihluková a vetrolamová bariéra. Dalším nepostradatelným kladem je zabezpecení prirozeného zdroje populace organismu. Nedocenitelná je estetická funkce tohoto jedinecného prírodního celku. Díky tomu hojne vyhledávají tuto oblast obyvatelé Prostejova a využívají ji k vycházkám, rekreacnímu i výkonnostnímu behu, sportovnímu rybarení, vencení psu, cyklistice, projíždkám na koni a príležitostne ke kanoistice.

Každý obcan mesta Prostejova jiste navštívil, navštevuje, poprípade navštíví tuto jedinou prirozenou živou prírodu v blízkém okolí. Nepochybne by mel být rád, že neco tak samozrejme obycejného jako je Hloucela ješte existuje! Jak dlouho však?! Kvalitní životní prostredí, jehož jsme soucástí, by melo být jednou z priorit nás všech. Jediný, kdo do tohoto prostredí zasahuje vedome, je práve clovek. Záleží jenom na nás, jestli se pridáme k tem, kterí sem vyvážejí odpadky nebo se zde budeme chovat ohleduplne a s úctou ke všem „živáckum“. Každý z nás muže podle svých schopností a možností prispet k tomu, aby tento krásný kousek prírody zustal zachován.

Základní údaje o toku:
Správce toku: Povodí Moravy, a.s. Brno, závod, Morava, Olomouc
Hydrologické údaje :
• prumerný sklon dna je 6,04 %
• celkový spád od hrany výtokového potrubí z prehrady po soutok s Romží ciní 60 m
• prumerná teplota vody pod prehradou se pohybuje okolo 9,1 °C
• prumerná teplota vzduchu dosahuje asi 7,2 °C
• prumerný prutok Qa = 0,53 m3/s
• maximální neškodný prutok korytem je 12,0 m3/s

Vydalo CSOP – Regionální sdružení Iris
Zpracovali: Katerina Lenzová, Eva Zatloukalová, Jitka Chmelarová, Lenka Zatloukalová

Additional Hints (Decrypt)

PM: fgebz
RA: gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.