Skip to Content

This cache has been archived.

lenicka.second: Tak kes Dub nad Moravou se louci a doufa, ze ji brzy nahradi jina keska. Prosim o archivaci. Bohuzel o ni nezvladnu ze Svedska pecovat.

More
<

Dub nad Moravou

A cache by lenicka.second Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/04/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je ukryta blizko kostela, ktery tvori dominantu cele okolni krajiny. Obcas se zde muze vyskytovat velke mnozstvi mudlu, zvlast v obdobi msi ci pouti. Cache by vsak mela byt pomerne snadno vyzvednutelna. Prosím o dusledné navrácení a zamaskování keše po jejím nalezení.


Dub nad Moravou

Dub nad Moravou je obec ležící v okrese Olomouc mezi Prerovem a Prostejovem. Má 1575 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 1566 ha. První písemná zmínka o obci je z roku 1131.

Historie a popis poutního místa: první zmínka o dnešním hanáckém mestecku Dub nad Moravou je z r. 1141, kdy je osada uvádena jako majetek olomouckého kapitulního kostela) v jeho držení zustala až do r. 1848. Vznik kostela nelze presne urcit, jiste existoval již pred rokem 1297, kdy je o nem zmínka v korespondenci papeže Bonifáce VIII. Na míste puvodního kostela byl kolem r. 1470 postaven nový chrám, 0 100 let pozdeji pristavena vež a patrne provedena cástecná prestavba. Farní kostel titulu Všech svatých byl vysvecen r. 1576. V roce 1727 byl zde umísten obraz Panny Marie - drevoryt lidového umelce - pocházející z doby kolem r. 1725. By to tzv. cerná byzantská Madona s žehnajícím detátkem se zárícím sluncem a mesícem - symboly to Panny Marie. Pro velkou víru a duveru v její mocnou prímluvu se pred obrazem udála cetná uzdravení. Jsou zaprotokolovány komisí sestavenou olomouckých biskupem, v níž byli dva lékari. Protokoly jsou uloženy v archivu mesta Olomouce.

Zvyšující se príliv poutníku si vyžádal výstavbu nového chrámu, který po svém dokoncení prevzal všechny funkce farního kostela Všech svatých a tím byl v dobách josefínských reforem zachránen od zrušení. Stavba mariánské svatyne podle návrhu Pavla Malnovského ze Slavkova byla provedena stavitelem Jirím Klicníkem z Brna v letech 1734-1756. Kostel je jednolodní, dvoupatrový, je obestaven krytým podloubím, které v patre vytvárí ochoz s chodbou zprístupnující kur a starobylou knihovnu. V chodbe je umístena krížová cesta. Na kure se zachoval vzácný hudební nástroj - varhany, které patrí k nekolika málo dochovaným barokním nástrojum dokladujícím vysokou úroven varhanárství 18. stol.; jejich stavitelem byl významný brnenský varhanár Jan Výmola. Pod celým presbytárem je krypta s ostatky príznivcu kostela a kneží, kterí byli puvodne pochováni na starém hrbitove kolem kostela Všech svatých.

Dominantou celkového rešení je prucelí kostela se socharskou výzdobou. Je zde umístena socha Neposkvrneného pocetí Panny Marie, sochy sv. Cyrila a Metodeje, sv. Václava a Ludmily. Nad hlavním vchodem je sousoší sv. Rodiny. Uvnitr kostela jsou ctyri kaple - pod vežemi na strane kaple sv. Anny, na epištolní strane kaple Panny Marie lurdské, dále kaple sv. Josefa a sv. Terezie od Ježíška. Hlavní oltár je zasvecen ocištování Panny Marie, autor Gottfried Fritsch z Tovacova, oltární obraz je dílem Josefa Sterna z Brna. Po stranách chrámové lodi je osm vedlejších oltáru zasvecených ruzným svetcum: na evangelijní strane postupne od hlavního oltáre sv. Josefu, patronu umírajících, sv. Janu Nepomuckému, sv. Andelu strážci a sv. Janu Krtiteli. Na epištolní strane jsou oltáre sv. Kríže, sv. Valentina, sv. Vendelína, patrona rolníku a Panny Marie Ružencové. V okolí poutního místa je nekolik sousoší: s. Floriána obklopeného ochránci proti moru a jiným pohromám, sv. Roch, sv. Václav, sv. Rozálie, sv. František Xaverský, sv. Karel Boromejský a sv. Barbora, dále sousoší sv. Jana Nepomuckého s postavami svetcu, sv. Josefa, Otty, Františka z Pauly, Antonína, Jana z Boha a Otýlie. Socha sv. Josefa je situována pri ceste k Olomouci. Socha Andela strážce je postavena na míste lípy, kde byl kdysi povešen obraz Panny Marie dubské. Kaplicka sv. Markéty je zbudována nad studánkou, jejíž voda, dle zbožné tradice, zázracne uzdravuje. Budova vedle kostela - tzv. Mariánská rezidence - je budovou proboštského farního úradu. Dubský kostel byl v r. 1860 povýšen na chrám proboštský.

Poute: Hlavní - první nedele v zárí "Na Andílka" (podle starého církevního kalendáre, svátek sv. Andelu strážných 2. 9., mše sv. 6:00 - 7:00 - 9:00 - 10:30 hod. Dušicková - tretí nedeli v ríjnu - mše sv. 7:00 - 8:30 a 10:00 hod. (v krypte), požehnání 14 hod. Mše sv. mimo poute v nedeli v 9:00 hod.

“Malá pout” v kostele Ocištování Panny Marie bude v nedeli 10. zárí. Mši svatou ve 14:00 bude sloužit P. Eduard Krumpolc spolecne s novoknezem P. Karlem Horákem. Po mši svaté bude novoknez udelovat jednotlive novoknežské požehnání. Rovnež bude pripraveno obcerstvení. Ke spolecnému príjemnému posezení pred farou bude hrát místní dechová kapela Verovanka.

Additional Hints (Decrypt)

ehpr imuheh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.