Skip to content

Porta coeli Multi-cache

Hidden : 09/06/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Pocátecní souradnice vás zavedou k zajímavému klášteru Porta coeli (Brána nebeská), který byl založen ve 13. století královnou Konstancií Uherskou - manželkou krále Premysla Otakara I. Klášter je jedinecný mimo jiné díky svému portálu, který mel být tou "pravou bránou nebes". (link), (link), (link).
V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum. (link).

Celková trasa mutlicache je cca 4km. Od kláštera vás provede mestem do lesu až k jedné z vyhlídek nad Tišnovem. Celou trasu je možné projít po asfaltce a šotoline, cesta do kopcu vede po obycejné polnacce.

Zastavení 1 - Nádvorí
N1 = 49° 21.197
E1 = 16° 24.000
A - pocet apoštolu kolem hlavního vchodu do chrámu,
B - ciferný soucet letopoctu založení kláštera (letopocet dle sklenené tabulky pred vchodem do muzea),

Zastavení 2 - Brána
N2 = N1 - A*B/3 - A/2 (poslední císlice 5)
E2 = E1 + A*A - B - B/3 - 1 (poslední císlice 1)
Nové souradnice vás privedou k nedaleké bráne.
C - ciferný soucet letopoctu vytesaného nad vchodem.
Následujte šipku vaší GPS, ulice "Troubná" vám pomuže najít tu správnou cestu.

Zastavení 3 - Poslední pohled
N3 = N2 - C*C -3*B - 1 (poslední císlice 2)
E3 = E2 - A*B*C/3 - C*C + 2*A + 1 (poslední císlice 1)
Výhled na Predklášterí je vskutku nedaleko: N = N3 + 26, E = E3 - 23.
D - pocet kovových dvírek na bílém "domecku".

Zastavení 4 - Zasloužený odpocinek
N4 = N3 - A*B - C/3 (poslední císlice 9)
E4 = E3 - D/3 (poslední císlice 0)

Zastavení 5 - Prosba lesa
N5 = N4 - B*C*D + 4*A (poslední císlice 2)
E5 = E4 + B*C*D - A*C/3 - D*D - 2 (poslední císlice 4)
E - pocet písmen prosby (bez mezer, dvouciferné císlo).

Zastavení 6 - Krmelec
N6 = N5 + B*E - D*E + A (poslední císlice 0)
E6 = E5 + A*C*E/3 + A*A - B - E (poslední císlice 8)
F - pocet písmen názvu "budovy".

Cache
N = N6 + A*F - B + 1 (poslední císlice 2)
E = E6 + D*E*F - 1 (poslední císlice 2)Initial coordinates will guide you in front of the Porta coeli convent (Porta coeli means Gateway to Heaven), which was founded in 13th century by Queen Constance of Hungary - Ottokar's I of Bohemia wife. The convent is unique especially due to its portal, which should be the "real Gateway to Heaven".
In the convent there is the Podhorácké museum. (link).

The whole way of the mutlicache is about 2,5 miles long. From the convent it will guide you through the town to the wood and to the view point above Tišnov town.

Stage 1 - Forecourt
N1 = 49° 21.197
E1 = 16° 24.000
A - number of apostles round the main entrance,
B - sum of digits in the year when the convent was founded (according to the glass table) in front of the entrance to the museum).

Stage 2 - Gate
N2 = N1 - A*B/3 - A/2 (last digit 5)
E2 = E1 + A*A - B - B/3 - 1 (last digit 1)
New coordinates will guide you to the gate, which is not far away.
C - sum of digits in the year above the gate.
Follow the arrow on your GPS, "Troubná" street will help you to find the right way.

Stage 3 - The last view
N3 = N2 - C*C -3*B - 1 (last digit 2)
E3 = E2 - A*B*C/3 - C*C + 2*A + 1 (last digit 1)
View of Predklášterí is really close: N = N3 + 26, E = E3 - 23.
D - number of metalic doors on a white "house".

Stage 4 - Well-deserved rest
N4 = N3 - A*B - C/3 (last digit 9)
E4 = E3 - D/3 (last digit 0)

Stage 5 - Prayer of Wood
N5 = N4 - B*C*D + 4*A (last digit 2)
E5 = E4 + B*C*D - A*C/3 - D*D - 2 (last digit 4)
E - number of letters in the prayer (without spaces, a two-digit number).

Stage 6 - Feeding rack
N6 = N5 + B*E - D*E + A (last digit 0)
E6 = E5 + A*C*E/3 + A*A - B - E (last digit 8)
F - number of letters in the name of the "building".

Cache
N = N6 + A*F - B + 1 (last digit 2)
E = E6 + D*E*F - 1 (last digit 2)

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] wrqval trbcnerm i bxbyv [EN] trbfghzc, gur bayl bar va gur fheebhaqvtf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)