Skip to content

Ledøje Kirke Traditional Geocache

This cache has been archived.

pkjo: lukket

More
Hidden : 10/07/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dan:
Ledøje Kirkes historie.
Ledøje kirke er et af vore mærkeligste middelalderlige arkitekturminder. Den er rejst som privatkapel for en stormand og bygget op i to næsten ens etager, der hver for sig udgør en komplet kirke med særlige alterrum. Dette er helt enestående i Danmark og sjældent uden for landets grænser. Forbilledet er sandsynligvis hentet i middelalderens tyske kejserrige, hvor der findes flere dobbeltkirker. Godehard-kapellet ved domkirken i Mainz har f.eks. mange fælles træk med Ledøje kirke.
Kirken består af et romansk kor og skib fra omkring 1225, og tårnet blev rejst omkring 1500. Kirken var i flere århundreder under Københavns Universitet, men den overgik til selveje 1. oktober 1934.
Kirkebygningen er placeret påfaldende tæt ved den vestlige kirkegårdsmur. Og det er ikke tilfældigt. Lige op ad denne mur lå en stor herregård i middelalderen. (Det nuværende "Brydegårdene" må have afløst dette middelalderlige herresæde). Kirken og herregården har ikke været direkte sammenbyggede. De har derimod været knyttet tæt til hinanden, idet en overdækket gang har ført over til kirken. Der har ikke været direkte adgang fra herregården til "herskabskirken" ( i øverste etage, som det kendes fra udenlandske dobbeltkirker/borgkapeller). Ledøjes overkirke har kun været tilgængelig ad en vindeltrappe fra underkirken.
Overkirken synes at være blevet opgivet sent i middelalderen. Dette står sikkert i forbindelse med opførelsen af tårnet. Der blev taget så meget af kirkemurene, at de fik samme højde som andre landsbykirker.

Det simple trappehus af munkesten på kirkens nordside er en sen middelalderlig tilføjelse.
1 1865 fremstod Ledøje kirke som en hvidkalket kirke. Men samme år blev hvidtningen skrabet af murene, og de røde munkesten kom atter frem i dagslyset.
I korgavlen er der bevaret rester af tre tynde kridtstensbånd.

Eng.
Ledøje church is one of our most remarkably medival archictural monuments. It is build as a privat chapel for a great man and is build in almost two storeys high, each is a complet church with special alterrooms.
This is unique in denmark.
The church has a romanesque chorus and a nave from ca. 1225 and the tower was build on 1500.
Near the church was a great manor, they ware close connected, because a roofed passage get to the church.
The only access to the church on second floor was a winding staircase.

Additional Hints (Decrypt)

Qna:Hqra sbe zherar. Rat:Bhgfvqr gur jnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)