Skip to content

Frogner Hovedgård, Skien Traditional Cache

Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Frogner Hovedgård 

(GorgonVaktmester cache #10,
adoptert fra Reodor oktober 2009)

Frogner Hovedgård er en herregård i utkanten av Skien. Den må ikke forveksles med den mer kjente Frogner Hovedgård på Frogner i Oslo.

Dagens bebyggelse ble i 1825-30 og 1840 oppført av Christopher Hansen Blom (død 1879) som også eide Bratsberg gård. Han brukte først Frogner som landsted, men gården ble utvidet og gjort til bolig. Frogner har hovedbygning, fløy og store driftsbygninger. Hovedbygningen skal visstnok være påvirket av italiensk renessansearkitektur.

Hagen ble anlagt i engelsk landskapsstil. Gårdsanlegget er fredet.

Gjerpen kommune kjøpte gården i 1914 etter initiativ fra Gunnar Knudsen. Jordbrukseiendommen ble oppdelt, fraskilt og solgt, mens bygningsmassen ble benyttet som småbruks og husmorskole.

Gården er brukt i Stompa-filmene på 60-tallet, der den framstår som pensjonatskolen til guttene i filmene.

I dag eies gården av Statsbygg og den leies ut til blant annet Mental Helse Norge.

Eiendommen har nå et gulvareal på ca. 4.800 m2 og tomteareal på ca. 20.400 m2.


English version:

Frogner Hovedgård (Frogner Manor) is a mansion in Skien. It should'nt be mistaken for the more famous Frogner Manor at Frogner in Oslo.

The buildings that are there today was buildt in 1825-30 and in 1840 by Christopher Hansen Blom (died 1879) who also owned the farm Bratsberg. In the beginning he used Frogner for recreational purposes, but the manor was later expanded and used to live in on a regular basis. Frogner manor has a main building, wings and large operating buildings. The main building is said to be influenced by Italian Renaissance architecture.

The garden was laid out in English landscape style. Gårdsanlegget is protected by the Cultural Heritage.

Gjerpen municipality bought the farm in 1914 at the initiative of Gunnar Knudsen. The agricultural property was divided into pieces and sold, while the buildings were used as farming- and domestic science school.

The manor is used in the "Stompa" movies from the 60s, where it is used as the boys' school in the movies.

Today Frogner Manor is owned by "Statsbygg" (the Norwegian gouvernment) and is rented to "Mental Helse Norge" (Mental Health Norway) amongst others.

The houses has a floor area of approx. 4,800 m2 and the property has a total area of approx. 20,400 m2.Additional Hints (Decrypt)

[NOR:] Haqre [ENG:] Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)