Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Rico Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
<

Mahlerovy sady

A cache by Bludicka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mahlerovy sady

Mahlerovy sady se nacházejí na nekdejším Židovské hrbitove na Žižkove (tzv. první izraelský hrbitov na Olšanech). Byl založen v roce 1680 jako morové pohrebište pražské židovské obce. Znovu se zde pohrbívalo v dobe morové epidemie ve druhém desetiletí l8. století, pravidelne pak od roku 1787, kdy vešel v platnost zákaz pohrbívání uvnitr mesta. Hrbitov sloužil do roku 1890, kdy byl zrízen nový židovský hrbitov v Praze-Strašnicích.
Po druhé svetové válce hrbitov prestal být udržován. Zarustal a pustl, rada náhrobku byla povalena. Na pocátku 60. let 20 stol. byl z vetší cásti zrušen a premenen v park. Nejstarší cást s náhrobky význacných osobností však zustala zachována a od parku ji oddelila nová zed. Ve druhé polovine 80. let minulého století byla v parkové cásti postavena vež televizního vysílace. Zachovanou cást židovského hrbitova ve Fibichove ulici, která je památkove chránena, prevzalo v roce 1999 do své správy Židovské muzeum v Praze. Po nezbytných stavebních úpravách a základních restaurátorských pracích byl hrbitov v zárí 2001 zprístupnen verejnosti.
Židovský hrbitov ve Fibichove ulici je významnou umelecko historickou památkou. Bylo zde pohrbeno na 40 000 osob, mezi nimi rada významných rabínu a ucencu. Nejnavštevovanejší je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793), jehož náhrobek byl v roce 1993 (v souvislosti s výrocím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny príslušníku rodiny kompletne restaurován. Rozsáhlé restaurování provázelo i záchranu náhrobku Landauova žáka, clena rabínského kolegia Eleazara Fleckelese (1754-1826). Z významných predstavitelu osvícenství a novodobé židovské inteligence, kterí jsou zde pohrbeni, jmenujme alespon lékare Jonase Jeitelese (1735-1806), jeho syna Barucha Jeitelese (1762-1813) a historika Davida Podiebrada (1803-1882). Mohutné, reprezentativní náhrobky oznacují hroby prvních židovských podnikatelu – Joachima Poppera (1721-1795), príslušníku rodin Jerusalemu, Pribramu a Dormitzeru. Z umeleckého hlediska lze na hrbitove sledovat vývoj od barokne tvarovaných náhrobku pres reprezentativní náhrobky empirové a náhrobní kameny zdobené v duchu historizujících slohu až po bežné tvary druhé poloviny l9. století.

Historie Žižkovské televizní veže
Duvodem pro stavbu Žižkovské veže byla potreba postavit v Praze nový vysílac, který by nahradil dosavadní zastaralý vysílac na Petríne. O stavbe nového vysílace bylo rozhodnuto v roce 1978. Puvodne se vybíralo z deseti lokalit, napr. Petrín, Na Parukárce, Riegrovy sady…, avšak nakonec byla realizována varianta Mahlerových sadu na Žižkove, protože Mahlerovy sady vyhovovaly jak telekomunikacním požadavkum, tak i hlediskum urbanistickým, památkárským a bezpecnostním. Základní kámen veže byl položen v ríjnu 1985, v roce 1991 byl uveden do provozu vysílac a svou cinnost ukoncil Petrínský vysílac. Stavba byla dokoncena v roce 1992, kdy byla pro verejnost zprístupnena vyhlídka a restaurace. Autory architektonického rešení jsou ing. Václav Aulický, ing. Jirí Kozák a ing. Alex Bém, stavbu provedla spolecnost Spojprojekt Praha.
Vež je vysoká 216 metru, nachází se 474 metry nad morem, hmotnost je 11 800 tun a základy veže sahají do hloubky 15 metru. Hlavní konstrukci tvorí tri tubusy, vetší tubus, který prechází v anténní nástavec má prumer 6,4 m, dva kratší tubusy jsou široké 4,8 m. Konstrukce veže je ocelobetonová. V hlavním tubusu jsou dva rychlovýtahy, ve dvou dalších je provozní výtah a požární nouzové schodište.

Zdroj: Židovské muzeum v Praze
Mestská cást Praha 3

Additional Hints (Decrypt)

Zntra Qnivq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.