Skip to Content

This cache has been archived.

Mild@: Cache na puvodnim miste již nelze schovat, proto jsem se rozhodl cache archivovat. Ale nebojte ... snad zase neco vymyslim :-)

More
<

Vyskov

A cache by Mild@ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/22/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je na velmi frekventovanem miste - nutna velka opatrnost pri vyzvedavani! Nejlepsi cas pro vyzvednuti brzy rano nebo pozde vecer, kdy je tu nejmin mudlu. Umisteni bude myslim celkem jasne a proto staci rychly pohyb :-)

Starobylé biskupské mesto Vyškov leží ve Vyškovské bráne na horním toku reky Hané. Na základe archeologických nálezu lze doložit nepretržité osídlení tohoto území již od starší doby kamenné. O nejstarších dejinách mesta písemné zprávy nemáme, ale na raný puvod ukazuje jeho výhodná poloha na križovatce obchodních cest smerujících od Brna do Olomouce a Kromeríže.

První písemná zmínka o Vyškove je doložena v listine olomouckého biskupa Jindricha Zdíka z roku 1141. Tehdy byl Vyškov zemepanským majetkem, centrem oblasti ješte zustávala nedaleká Pustimer s významným románským hradem. Na pocátku 13. století se Vyškov stává sídlem zemepanských úredníku, pozdeji ho získali olomouctí biskupové, v jejichž majetku zustal více jak 600 let. V polovine 13. století, za biskupa Bruna ze Schauenburku, byla zemepanská osada povýšena na mesto, oznacované jako "oppidum forense" - osada mestského typu s trhem. Ve 14. století již Vyškov patril k predním mestum olomouckého biskupství.

Stredoveký vzhled Vyškova mužeme vcelku dobre rekonstruovat z dochovaných dobových kreseb i stávající pudorysné dispozice. Puvodní mesto nebylo rozsáhlé. Jeho jádro tvorilo trojúhelníkové námestí s prilehlými ulicemi. Mesto obepínaly hradby, místy zdvojené, se tremi vstupními branami - Olomouckou, Brnenskou a Kromerížskou. Siluetu mesta urcovaly veže zámku, radnice a gotická stavba kostela. Životopisec sv. Jana Kapistrana, který v roce 1451 Vyškov navštívil, ho popisuje jako "mesto vznešené, obehnané hradbami, ozdobené krásným sídelním zámkem biskupa olomouckého s príjemnou zahradou".

Jinak výhodná poloha mesta zvyšovala ve válecných dobách nebezpecí jeho napadení. V husitských válkách byl Vyškov, který zachoval vernost biskupovi, dobyt a zpustošen husity, za válek uherských ho vypálil syn krále Jirího z Podebrad, vévoda Jindrich Müsterberský. O obnovu mesta se zasloužil ve druhé polovine 15. století olomoucký biskup Tas z Cerné Hory, clen urozeného rodu Boskovicu, který nechal soucasne znovu sepsat a rozšírit znicená mestská privilegia. Meštané byli osvobozeni od rady povinností k zámku, získali mimo jiné právo šenku, várecné, odúmrtní a svobodné volby radních. Poté, co byla v roce 1461 obnovena nadacní listina farního kostela, se v letech 1464-1466 realizovala jeho stavba.

Klidnejší období 16. a pocátku 17. století se projevilo v hospodárském rozkvetu mesta, v jehož cele tehdy stál purkmistr a ctyri radní. Z remesel se rozšírilo hlavne soukenictví a hrncírství, z cechu byl nejstarší reznický.

V 17. století težce postihla Vyškov tricetiletá válka. Mesto bylo dvakrát obsazeno Švédy a pri jejich druhém vpádu v roce 1643 zcela vypleneno. Ze 155 usedlostí zustala zachována sotva tretina, stejne vysoké byly i ztráty na životech.

Nejvetšího rozkvetu dosáhlo mesto koncem 17. století za panství biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Ten pristavel k zámku rozsáhlé prírodní krídlo, v nemž zrídil bohatou obrazárnu, a rozšíril zámeckou zahradu. Do mesta prenesl docasne i biskupskou mincovnu. Vyškov byl tehdy prezdíván "Moravské Versailles".

Zlom v rozvoji Vyškova predstavuje nicivý požár v roce 1753, kdy vyhorelo témer celé mesto vcetne zámku. Ackoli zámek hostil i pozdeji radu významných návštev (v roce 1800 zde nocoval ruský generál Suvorov a v predvecer bitvy u Slavkova v roce 1805 se zde dokonce sešel ruský car Alexander s rakouským císarem Františkem), své bývalé slávy už nikdy nedosáhl.

Po skoncení napoleonských válek prichází doba nástupu kapitalismu a spolu s ním se mesto rozširuje za své puvodní hranice. V první polovine 19. století byly cástecne zboreny mestské brány a Vyškov cekala nová hospodárská a kulturní etapa jeho rozvoje. Poslední ctvrtinu 19. století, poznamenanou radou národnostních boju, úspešne završilo zvolení prvního ceského starosty v roce 1903.

Za první republiky si Vyškov udržoval charakter mesta remeslníku a obchodníku, s pomerne malým prumyslem. K nejduležitejším událostem bezesporu patrila elektrifikace mesta v letech 1923-1925 a vybudování vodovodu v roce 1935. Pro budoucnost mesta byl významný také rok 1936, kdy vznikla ve Vyškove vojenská posádka.

Vývoj na cas prerušila druhá svetová válka, která zvlášte v posledních mesících boju zasáhla Vyškov tak, že patril k nejhur postiženým mestum v zemi.

Additional Hints (Decrypt)

arav geron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.