Skip to content

Project Enigma: Final Mystery Cache

Hidden : 10/31/2006
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Na zadaných souradnicích cache nehledejte.

Tato cache je bonusovkou projektu Enigma:
#1 (GCY9NW) Startup
#2 (GCYGPA) Progress
#3 (GCYP20) ASCII
Bonus (GCYWN9) Final

Zajímavý text o vzniku a vývoji Enigmy a o hledání cest jak ji prolomit naleznete treba tady: cást 1, cást 2, cást 3, cást 4, cást 5. Clánky jsou prevzaty z knihy Simona Singha Kniha kódu a šifer.

Pro získání souradnic bonusové cache budete potrebovat:
0. vyrešit predchozí díly projektu Enigma,
1. získat správný model šifrovacího stroje Enigma,
2. správne Enigmu nastavit, tzn.:
a) zvolit typ reflektoru,
b) vložit správné rotory do odpovídajících pozic,
c) nastavit prstence rotoru,
d) správne umístit kabelové propojení na prední strane Enigmy,
e) zadat pocátecní natocení rotoru a získat kód zprávy,
3. konecne dešifrovat zprávu.

Ad 0 - Definice parametru
Pro pocátecní nastavení je nezbytná znalost parametru, které jsou definovány v predchozích dílech projektu Enigma:
Startup: hodnoty A - E oznacit indexem 1 (A1, B1, C1, D1, E1),
Progress: hodnoty A - D oznacit indexem 2 (A2, B2, C2, D2),
ASCII: hodnoty A - D oznacit indexem 3 (A3, B3, C3, D3),
Všechny parametry jsou císla v intervalu 1-26 a zároven je možné je použít jako písmena A-Z. Prevod mezi císlem a písmenem je dán pozicí písmena v anglické 26 písmenné abecede.
Napríklad: Pokud císlo(C1)=12, pak písmeno(C1)=L.
Pokud jste predchozí díly už odlovili a císla zahodili, tak me kontaktujte pres profil a dáme to zas nejak dohromady.

Ad 1 - Šifrovací stroj nebo emulátor
Sehnat originální funkcní Enigmu se tremi rotory bude pravdepodobne kapku oríšek (na eBay se dají semtam sehnat za lidovou cenu 10-12 tisíc dolaru). Proto doporucuji podívat se radeji po nejakém kvalitním emulátoru. Z tech, které jsem zkoušel, považuji za nejsympatictejší tento (jen pro Windows). Další možnost je treba tady (Win, Linux, JAVA, ...). Nebo chromos v jednom logu doporucuje tento pro Pocket PC.

Ad 2a - Typ reflektoru
Typ reflektoru standardne používaný Wermachtem a Luftwaffe: UKW: A3

Ad 2b - Výber a pozice rotoru
Denní kód definuje použití techto rotoru (postupne zleva doprava): Walzenlage: B2B1D2

Ad 2c - Nastavení prstencu
Opet denní kód obsahuje nastavení prstencu jednotlivých rotoru (pozice drátování válce vzhledem k písmenum na obvodu): Ringstellung: E1A2C3

Ad 2d - Výmena písmen - kabelové propoje
Denní kód obsahuje i informaci o propojení zdírek na predním panelu Enigmy. Propojení zpusobí zámenu daných písmen na signalizacní desce.
Správné nastavení Steckerverbindungen vyberte z tabulky podle hodnoty D1:
D1=1 ...Stecker: PO ML IU KJ NH YT GB VF RE DC
D1=11 ...Stecker: ML KJ HG FD SQ TR EZ IU BV XC
D1=21 ...Stecker: BN VC XS WQ AZ GT YH JU IK PM

Ad 2e - Pocátecní nastavení rotoru a kód zprávy
Pocátecní nastavení jednotlivých rotoru: A1D3B3
Kód zprávy získáte zapsáním: A3C2C1

Ad 3 - Zašifrovaná zpráva
Tak konecne je známo veškeré nastavení a mužeme se pustit do dešifrování.
Upozornení: - Souradnice cache ve zpráve jsou psány s prihlédnutím na konvenci zápisu wermachtu,
- Zpráva neobsahuje informaci 'KennGruppe', takže se pri dešifrování nevynechává prvních pet znaku zprávy, ale dešifruje se zpráva celá podle nastavení kódu zprávy.

3-rotor model
UKW: A3
Walzenlade: B2B1D2
Ringstellung: E1A2C3
Stecker: PO ML IU KJ NH YT GB VF RE DC nebo
ML KJ HG FD SQ TR EZ IU BV XC nebo
BN VC XS WQ AZ GT YH JU IK PM podle D1

A1D3B3 A3C2C1

UDUFZ MQBYA JNHAW UOXVO MWJQW JWKUK TWPPB TAERI DLVTO VCNCO TMOWL UAWCB SWWQQ SFZWK HTWFI YABFK JVZJA BYGXK LJZWX ZBCFW PGVEK HONJN YWKUK YVQBL ANVIZ DGCEL MLNZQ CRPYM PSGRG MMNDS LGQED SZVGQ WXFEW QWTLH MSJOQ IQOUV SIPIL WVUJF RNNWL JCXNX LFBFI OWBLQ GHFNM CFNJR JAMWD YOOCC VUUVP CFGKM ACYDW QVHNG TDHJZ HPHVG JNVVP XWZEK AFOXY DPMVD LVRTD OWWNZ RQFDD CKYWS NDOZJ BBFPD HSBTF IYMRC NKWKY RGTWO UXIZF VJEIO MEHRN HDWXG AGGAB GUQS

Cache není urcena k výmene predmetu.


The cache is not on the initial coordinates.

This cache is a part of the Enigma Project:
#1 (GCY9NW) Startup
#2 (GCYGPA) Progress
#3 (GCYP20) ASCII
Bonus (GCYWN9) Final

To acquire the coordinates you will have to:
0. go through the previous part of The Enigma Project,
1. aquire the Enigma machine,
2. set the machine properly, it means:
a) choose the reflector,
b) set right rotors to its positions,
c) set the electrical rings of rotors,
d) set the electrical wiring,
e) set the initial position of the rotors and acquire the code of the message,
3. finally decipher the message.

Ad 0 - Definition of Parameters
You have to know the numbers defined in the previous parts of The Enigma Project and set up the indexes:
Startup: numbers A - E mark with index 1 (A1, B1, C1, D1, E1),
Progress: numbers A - D mark with index 2 (A2, B2, C2, D2),
ASCII: numbers A - D mark with index 3 (A3, B3, C3, D3),
Each parameter is a number in the interval 1-26 and also you can use them as a letter A-Z. Conversion of numbers and letters is set by their position in english abc.
Example: If number(C1)=12 then letter(C1)=L.

Ad 1 - The Enigma Machine or emulator
Original machine with three rotors is not essential. You can use some of emulators. I recommend to use this (Windows only) or some of these (Win, Linux, RISC, JAVA, ...) or this (Pocket PC).

Note: No 'Kenngruppe' identificator is used in the message.

3-rotor model
UKW: A3
Walzenlade: B2B1D2
Ringstellung: E1A2C3
Stecker: PO ML IU KJ NH YT GB VF RE DC ... if D1=1,
ML KJ HG FD SQ TR EZ IU BV XC ... if D1=11,
BN VC XS WQ AZ GT YH JU IK PM ... if D1=21.

A1D3B3 A3C2C1

XEMGV PNGDE SMKDN SOYLS TFAUW TADIW DOAVK YLBUD AIZSB MCXOO QZNYG ZMWZE SUYAE BNRGQ MTWFI YABFK JVZJA BYGXK LJZWX ZBCFW PGVEK HONJN YWKUK YVQBL ANVIZ DGCEL MLNZQ CRPYM PSGRG MMNDS LGQED SZVGQ BCGZN JACKW HSJVX NROAP TZDYT RXEUO MYLOZ GCUSC RFCUA SLKSL CGPEG CUDYB EVIHZ VNRKV UTFBF CFYNF WTDBD RXHHP AKEWM YAFYW IMDWE QGYOV PFIOS QHNLK KUADW ORVPO RJDKW VUKIX WHFGE ABSBR RSDJZ T

Cache is not suitable for trade items.

Legendy

Additional Hints (No hints available.)